Wachttijden

Wij willen u graag zo snel mogelijk helpen. Toch is enige wachttijd niet altijd te voorkomen. Wij doen er wel alles aan om deze tijd zo kort mogelijk te houden. De wachttijden in ons ziekenhuis vallen in de meeste gevallen ruimschoots binnen de normen die door de overheid zijn gesteld. In de lijst hieronder ziet u de wachttijden per specialisme. Het zijn algemene en gemiddelde cijfers.

Termen in de wachttijdentabel

De termen in de wachttijdentabel, betekenen het volgende:

Toegangstijden polikliniek

Dit is het aantal dagen vanaf het moment dat u een afspraak maakt voor de polikliniek, tot het moment dat u terecht kunt. Deze meting is gebaseerd op de actuele situatie op de publicatiedatum

Wachttijden behandelingen

Dit is het aantal dagen vanaf het moment dat u de indicatie voor een operatie krijgt van uw arts, tot het moment dat u wordt opgenomen. Deze wachttijd is berekend aan de hand van de gemiddelde wachttijden van de afgelopen 3 maanden volgens de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit. De wachttijden in het overzicht zijn een indicatie; de werkelijke wachttijden kunnen hiervan afwijken. In sommige gevallen is er een voorbereidende behandeling nodig voor een operatie. De voorbereiding start dan al eerder.

Wilt u graag door een bepaalde specialist worden geholpen? Dan kunnen de wachttijden anders zijn dan de vermelde wachttijden.

Voor enkele indicaties, herkenbaar aan het *, kan het voorkomen dat er een groot verschil bestaat tussen de gepubliceerde wachttijd en de werkelijke wachttijd. Dat komt omdat in de berekening geen rekening wordt gehouden met spoedopnames. Voor de juiste wachttijden kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Wachttijden onderzoeken

Dit is het aantal dagen vanaf het moment dat u belt voor een onderzoek, tot het moment dat u terecht kunt voor dit onderzoek. Deze meting is gebaseerd op de actuele situatie op de publicatiedatum.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden.

De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 28 dagen (4 weken). Voor een behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 49 dagen (7 weken). De maximale aanvaardbare wachttijd voor een intake voor geestelijke gezondheidszorg (specialisme Psychiatrie van ons ziekenhuis) bedraagt 28 dagen (4 weken), de behandeling dient te starten binnen 70 dagen (10 weken) vanaf de intake.

Selecteer specialisme
Wachttijden per 01 september 2019
Anesthesiologie & Pijngeneeskunde 76 dagen
CRPS type 1 en 2 7 dagen
Oncologische pijnbestrijding 6 dagen
Cardiologie 14 dagen
Cardiologie (nieuwe patient) 21 dagen
Cardiothoracale chirurgie 14 dagen
Chirurgie 15 dagen
Borstkankercentrum 1 dag
Buikwand/ACNES 38 dagen
Obesitascentrum 13 dagen
Oncologie 2 dagen
Thoracic Outlet Syndroom 79 dagen
Traumatologie 6 dagen
Vaatchirurgie 7 dagen
Dermatologie 22 dagen
Dermatologische Oncologie 14 dagen
Kinderconsult dermatoloog 14 dagen
Spataderen/flebologie 38 dagen
Geriatrie 3 dagen
GOC (Geheugenpolikliniek) 23 dagen
GOC Neurologie (geheugenpolikliniek < 70 jaar) 72 dagen
MDOG (Mulitidisciplinair Dagonderzoekcentrum) 15 dagen
MOC (Mobiliteits Onderzoek Centrum) 15 dagen
Gynaecologie 3 dagen
Afwijkend uitstrijkje 18 dagen
Afwijkingen vulva 3 dagen
Bekkenbodemproblematiek 15 dagen
Endometriose 16 dagen
Vruchtbaarheidsstoornissen 8 dagen
Inwendige geneeskunde 41 dagen
Keel-, Neus- en Oorheelkunde 12 dagen
Kindergeneeskunde 14 dagen
Longgeneeskunde 17 dagen
Astma diagnostiek 14 dagen
COPD 38 dagen
Sneldiagnostiek afwijkende thoraxfoto 13 dagen
Snurkklachten en slaapapneu 57 dagen
Maag-, Darm- en Leverziekten 36 dagen
Maag-, Darm- en Leverziekten assistent 32 dagen
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 12 dagen
Neurologie en Neurochirurgie 9 dagen
Carpaal Tunnel Syndroom Poli 3 dagen
Hernia 7 dagen
Hoofdpijnpoli 9 dagen
Kinderneuroloog 52 dagen
Neurochirurgie 56 dagen
Spoedpoli 0 dagen
Spreekuur verstandelijk gehandicapten 78 dagen
Syncope / Wegraking 45 dagen
TIA poli 0 dagen
Oogheelkunde 30 dagen
Kinderen scheelzien 100 dagen
Kinderen verminderd zicht 100 dagen
Staar 30 dagen
Trauma oog 0 dagen
Orthopedie 29 dagen
Bekken / heup / bovenbeen 29 dagen
Elleboog / hand / pols 52 dagen
Enkel / voet 50 dagen
Knieklachten 29 dagen
Rug / nekklachten 51 dagen
Schouder / nek 52 dagen
Voetenpoli, incl. orthopedisch schoenmaker 50 dagen
Plastische chirurgie 21 dagen
Psychiatrie 51 dagen
Psychologie, medische (volwassenen) 23 dagen
Radiotherapie
Acuut 0 dagen
Urologie 25 dagen
Incontinentie vrouw 17 dagen
Nierstenen 10 dagen
Sterilisatie (man) 21 dagen
Urologische Advies Poli 10 dagen
Verloskunde
POP poli 15 dagen
Wachttijden per 01 september 2019
Cardiologie
Dotteren * 3 dagen
Cardiothoracale chirurgie
Open hart operatie* 11 dagen
Chirurgie
Aneurysma operatie 30 dagen
Bariatrische chirurgie 27 dagen
Borstkanker 19 dagen
Darmkanker 18 dagen
Etalagebenen 25 dagen
Galblaas 9 dagen
Liesbreuk 47 dagen
Operatieve verwijdering (deel van) de dikke darm 16 dagen
Spataderen via laser 49 dagen
Dermatologie
Lichttherapie waarbij onrustige en kwaadaardige cellen veranderen en afsterven 27 dagen
UVB lichttherapie bij huidklachten 2 dagen
Gynaecologie
Baarmoederverwijdering 34 dagen
Eierstokkanker 16 dagen
Keel-, Neus- en Oorheelkunde
Buisjes (middenoorbeluchting) 41 dagen
Neus- en /of keelamandelen 41 dagen
Neustussenschot 49 dagen
Neurologie en Neurochirurgie
Hernia 38 dagen
Nucleaire geneeskunde
Oogheelkunde
Staar 8 dagen
Orthopedie
Kijkoperatie knie 10 dagen
Totale heup operatie 28 dagen
Totale knie operatie 38 dagen
Plastische chirurgie
Borstcorrectie (verkleining) 45 dagen
Buikwandcorrectie 65 dagen
Carpaal tunnel syndroom 3 dagen
Urologie
Incontinentie vrouw 39 dagen
Sterilisatie (man) 3 dagen
Wachttijden per 01 september 2019
Chirurgie
Vaatchirurgie 0 dagen
Maag-, Darm- en Leverziekten
Diagnostiek Gastroscopie 17 dagen
Diagnostiek Sigmoscopie 22 dagen
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
CT-scan voor kaakgebied 5 dagen
Nucleaire geneeskunde
Bot-onderzoek (Bot-scintigrafie) 1 dag
Hart-onderzoek (Myocard-scintigrafie) 56 dagen
PET CT- onderzoek 2 dagen
Radiologie
Angiografie en Interventie 7 dagen
Borstkankercentrum 1 dag
CT-scan 23 dagen
Dexa-onderzoek 22 dagen
Echo (via de huisarts) 4 dagen
Echo (via polikliniek) 7 dagen
MRI-scan 40 dagen
MRI-scan complex 41 dagen
Skelet- en longdiagnostiek (op inloop) 0 dagen
Verloskunde
Echo 0 dagen