Wachttijden

Wij willen u graag zo snel mogelijk helpen. Toch is enige wachttijd niet altijd te voorkomen. Wij doen er wel alles aan om deze tijd zo kort mogelijk te houden. De wachttijden in ons ziekenhuis vallen in de meeste gevallen ruimschoots binnen de normen die door de overheid zijn gesteld. In de lijst hieronder ziet u de wachttijden per specialisme. Het zijn algemene en gemiddelde cijfers.

Termen in de wachttijdentabel

De termen in de wachttijdentabel, betekenen het volgende:

Toegangstijden polikliniek

Dit is het aantal dagen vanaf het moment dat u een afspraak maakt voor de polikliniek, tot het moment dat u terecht kunt. Deze meting is gebaseerd op de actuele situatie op de publicatiedatum

Wachttijden behandelingen

Dit is het aantal dagen vanaf het moment dat u de indicatie voor een operatie krijgt van uw arts, tot het moment dat u wordt opgenomen. Deze wachttijd is berekend aan de hand van de gemiddelde wachttijden van de afgelopen 3 maanden volgens de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit. De wachttijden in het overzicht zijn een indicatie; de werkelijke wachttijden kunnen hiervan afwijken. In sommige gevallen is er een voorbereidende behandeling nodig voor een operatie. De voorbereiding start dan al eerder.

Wilt u graag door een bepaalde specialist worden geholpen? Dan kunnen de wachttijden anders zijn dan de vermelde wachttijden.

Voor enkele indicaties, herkenbaar aan het *, kan het voorkomen dat er een groot verschil bestaat tussen de gepubliceerde wachttijd en de werkelijke wachttijd. Dat komt omdat in de berekening geen rekening wordt gehouden met spoedopnames. Voor de juiste wachttijden kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Wachttijden onderzoeken

Dit is het aantal dagen vanaf het moment dat u belt voor een onderzoek, tot het moment dat u terecht kunt voor dit onderzoek. Deze meting is gebaseerd op de actuele situatie op de publicatiedatum.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden.

De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 28 dagen (4 weken). Voor een behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 49 dagen (7 weken). De maximale aanvaardbare wachttijd voor een intake voor geestelijke gezondheidszorg (specialisme Psychiatrie van ons ziekenhuis) bedraagt 28 dagen (4 weken), de behandeling dient te starten binnen 70 dagen (10 weken) vanaf de intake.

Selecteer specialisme
Wachttijden per 01 januari 2020
Anesthesiologie & Pijngeneeskunde 78 dagen
CRPS type 1 en 2 7 dagen
Oncologische pijnbestrijding 6 dagen
Cardiologie 14 dagen
Cardiologie (nieuwe patient) 21 dagen
Chirurgie 15 dagen
Borstkankercentrum 1 dag
Buikwand/ACNES 25 dagen
Obesitascentrum 9 dagen
Oncologie 1 dag
Thoracic Outlet Syndroom 73 dagen
Traumatologie 3 dagen
Vaatchirurgie 15 dagen
Dermatologie 35 dagen
Dermatologische Oncologie 9 dagen
Kinderconsult dermatoloog 14 dagen
Spataderen/flebologie 38 dagen
Geriatrie 9 dagen
GOC (Geheugenpolikliniek) 51 dagen
GOC Neurologie (geheugenpolikliniek < 70 jaar) 208 dagen
MDOG (Mulitidisciplinair Dagonderzoekcentrum) 24 dagen
MOC (Mobiliteits Onderzoek Centrum) 24 dagen
Gynaecologie 38 dagen
Afwijkend uitstrijkje 31 dagen
Bekkenbodemproblematiek 21 dagen
Endometriose 43 dagen
Vruchtbaarheidsstoornissen 30 dagen
Inwendige geneeskunde 19 dagen
Keel-, Neus- en Oorheelkunde 25 dagen
Kindergeneeskunde 10 dagen
Longgeneeskunde 22 dagen
Astma diagnostiek 20 dagen
COPD 40 dagen
Sneldiagnostiek afwijkende thoraxfoto 18 dagen
Snurkklachten en slaapapneu 33 dagen
Maag-, Darm- en Leverziekten 27 dagen
Maag-, Darm- en Leverziekten assistent 26 dagen
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 30 dagen
Neurologie 16 dagen
Carpaal Tunnel Syndroom Poli 17 dagen
Hernia 15 dagen
Hoofdpijnpoli 16 dagen
Kinderneuroloog 78 dagen
Neurochirurgie 20 dagen
Spoedpoli 0 dagen
Spreekuur verstandelijk gehandicapten 133 dagen
Syncope / Wegraking 20 dagen
TIA poli 0 dagen
Oogheelkunde 50 dagen
Kinderen scheelzien 100 dagen
Kinderen verminderd zicht 100 dagen
Staar 50 dagen
Trauma oog 0 dagen
Orthopedie 37 dagen
Bekken / heup / bovenbeen 37 dagen
Elleboog / hand / pols 61 dagen
Enkel / voet 48 dagen
Knieklachten 37 dagen
Rug / nekklachten 49 dagen
Schouder / nek 83 dagen
Voetenpoli, incl. orthopedisch schoenmaker 48 dagen
Plastische chirurgie 21 dagen
Psychiatrie 50 dagen
Psychologie, medische (volwassenen) 28 dagen
Radiotherapie
Acuut 0 dagen
Urologie 20 dagen
Incontinentie vrouw 10 dagen
Nierstenen 6 dagen
Sterilisatie (man) 31 dagen
Urologische Advies Poli 55 dagen
Verloskunde
POP poli 25 dagen
Wachttijden per 01 januari 2020
Cardiologie
Dotteren * 2 dagen
Cardiothoracale chirurgie
Open hart operatie* 17 dagen
Chirurgie
Aneurysma operatie 11 dagen
Bariatrische chirurgie 32 dagen
Borstkanker 15 dagen
Darmkanker 14 dagen
Galblaas 12 dagen
Liesbreuk 28 dagen
Operatieve verwijdering (deel van) de dikke darm 13 dagen
Spataderen via laser 60 dagen
Dermatologie
Lichttherapie waarbij onrustige en kwaadaardige cellen veranderen en afsterven 28 dagen
UVB lichttherapie bij huidklachten 2 dagen
Gynaecologie
Baarmoederverwijdering 39 dagen
Eierstokkanker 21 dagen
Keel-, Neus- en Oorheelkunde
Buisjes (middenoorbeluchting) 37 dagen
Neus- en /of keelamandelen 49 dagen
Neustussenschot 58 dagen
Neurologie
Hernia 70 dagen
Nucleaire geneeskunde
Oogheelkunde
Staar 9 dagen
Orthopedie
Kijkoperatie knie 17 dagen
Totale heup operatie 38 dagen
Totale knie operatie 51 dagen
Plastische chirurgie
Borstcorrectie (vergroting) 24 dagen
Borstcorrectie (verkleining) 53 dagen
Buikwandcorrectie 63 dagen
Carpaal tunnel syndroom 1 dag
Urologie
Incontinentie vrouw 67 dagen
Sterilisatie (man) 1 dag
Wachttijden per 01 januari 2020
Chirurgie
Vaatchirurgie 0 dagen
Maag-, Darm- en Leverziekten
Diagnostiek Gastroscopie 37 dagen
Diagnostiek Sigmoscopie 7 dagen
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
CT-scan voor kaakgebied 1 dag
Nucleaire geneeskunde
Bot-onderzoek (Bot-scintigrafie) 1 dag
Hart-onderzoek (Myocard-scintigrafie) 56 dagen
Radiologie
Angiografie en Interventie 7 dagen
Borstkankercentrum 1 dag
CT-scan 19 dagen
Dexa-onderzoek 37 dagen
Echo (via de huisarts) 14 dagen
Echo (via polikliniek) 27 dagen
MRI-scan 25 dagen
MRI-scan complex 34 dagen
Skelet- en longdiagnostiek (op inloop) 0 dagen
Verloskunde
Echo 0 dagen