Wachttijden

Wij willen u graag zo snel mogelijk helpen. Toch is enige wachttijd niet altijd te voorkomen. Wij doen er wel alles aan om deze tijd zo kort mogelijk te houden. De wachttijden in ons ziekenhuis vallen in de meeste gevallen ruimschoots binnen de normen die door de overheid zijn gesteld. In de lijst hieronder ziet u de wachttijden per specialisme. Het zijn algemene en gemiddelde cijfers.

Termen in de wachttijdentabel

De termen in de wachttijdentabel, betekenen het volgende:

Toegangstijden polikliniek

Dit is het aantal dagen vanaf het moment dat u een afspraak maakt voor de polikliniek, tot het moment dat u terecht kunt. Deze meting is gebaseerd op de actuele situatie op de publicatiedatum

Wachttijden behandelingen

Dit is het aantal dagen vanaf het moment dat u de indicatie voor een operatie krijgt van uw arts, tot het moment dat u wordt opgenomen. Deze wachttijd is berekend aan de hand van de gemiddelde wachttijden van de afgelopen 3 maanden volgens de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit. De wachttijden in het overzicht zijn een indicatie; de werkelijke wachttijden kunnen hiervan afwijken. In sommige gevallen is er een voorbereidende behandeling nodig voor een operatie. De voorbereiding start dan al eerder.

Wilt u graag door een bepaalde specialist worden geholpen? Dan kunnen de wachttijden anders zijn dan de vermelde wachttijden.

Voor enkele indicaties, herkenbaar aan het *, kan het voorkomen dat er een groot verschil bestaat tussen de gepubliceerde wachttijd en de werkelijke wachttijd. Dat komt omdat in de berekening geen rekening wordt gehouden met spoedopnames. Voor de juiste wachttijden kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Wachttijden onderzoeken

Dit is het aantal dagen vanaf het moment dat u belt voor een onderzoek, tot het moment dat u terecht kunt voor dit onderzoek. Deze meting is gebaseerd op de actuele situatie op de publicatiedatum.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden.

De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 28 dagen (4 weken). Voor een behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 49 dagen (7 weken). De maximale aanvaardbare wachttijd voor een intake voor geestelijke gezondheidszorg (specialisme Psychiatrie van ons ziekenhuis) bedraagt 28 dagen (4 weken), de behandeling dient te starten binnen 70 dagen (10 weken) vanaf de intake.

Selecteer specialisme
Wachttijden per 01 november 2019
Anesthesiologie & Pijngeneeskunde 49 dagen
CRPS type 1 en 2 7 dagen
Oncologische pijnbestrijding 6 dagen
Cardiologie 21 dagen
Cardiologie (nieuwe patient) 21 dagen
Chirurgie 17 dagen
Borstkankercentrum 1 dag
Buikwand/ACNES 38 dagen
Obesitascentrum 10 dagen
Oncologie 1 dag
Thoracic Outlet Syndroom 86 dagen
Traumatologie 2 dagen
Vaatchirurgie 13 dagen
Dermatologie 31 dagen
Dermatologische Oncologie 12 dagen
Kinderconsult dermatoloog 12 dagen
Spataderen/flebologie 38 dagen
Geriatrie 10 dagen
GOC (Geheugenpolikliniek) 44 dagen
GOC Neurologie (geheugenpolikliniek < 70 jaar) 89 dagen
MDOG (Mulitidisciplinair Dagonderzoekcentrum) 10 dagen
MOC (Mobiliteits Onderzoek Centrum) 10 dagen
Gynaecologie 17 dagen
Afwijkend uitstrijkje 14 dagen
Bekkenbodemproblematiek 14 dagen
Endometriose 23 dagen
Vruchtbaarheidsstoornissen 15 dagen
Inwendige geneeskunde 41 dagen
Keel-, Neus- en Oorheelkunde 18 dagen
Kindergeneeskunde 27 dagen
Longgeneeskunde 22 dagen
Astma diagnostiek 8 dagen
COPD 35 dagen
Sneldiagnostiek afwijkende thoraxfoto 17 dagen
Snurkklachten en slaapapneu 56 dagen
Maag-, Darm- en Leverziekten 17 dagen
Maag-, Darm- en Leverziekten assistent 9 dagen
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 30 dagen
Neurologie 12 dagen
Carpaal Tunnel Syndroom Poli 8 dagen
Hernia 15 dagen
Hoofdpijnpoli 12 dagen
Kinderneuroloog 22 dagen
Neurochirurgie 37 dagen
Spoedpoli 0 dagen
Spreekuur verstandelijk gehandicapten 118 dagen
Syncope / Wegraking 37 dagen
TIA poli 0 dagen
Oogheelkunde 50 dagen
Kinderen scheelzien 100 dagen
Kinderen verminderd zicht 100 dagen
Staar 50 dagen
Trauma oog 0 dagen
Orthopedie 25 dagen
Bekken / heup / bovenbeen 25 dagen
Elleboog / hand / pols 41 dagen
Enkel / voet 46 dagen
Knieklachten 25 dagen
Rug / nekklachten 47 dagen
Schouder / nek 41 dagen
Voetenpoli, incl. orthopedisch schoenmaker 46 dagen
Plastische chirurgie 21 dagen
Psychiatrie 68 dagen
Psychologie, medische (volwassenen) 32 dagen
Radiotherapie
Acuut 0 dagen
Urologie 43 dagen
Incontinentie vrouw 19 dagen
Nierstenen 26 dagen
Sterilisatie (man) 12 dagen
Urologische Advies Poli 22 dagen
Verloskunde
POP poli 32 dagen
Wachttijden per 01 november 2019
Cardiologie
Dotteren * 2 dagen
Cardiothoracale chirurgie
Open hart operatie* 10 dagen
Chirurgie
Aneurysma operatie 19 dagen
Bariatrische chirurgie 39 dagen
Borstkanker 19 dagen
Darmkanker 21 dagen
Etalagebenen 15 dagen
Galblaas 13 dagen
Halsslagader operatie 9 dagen
Liesbreuk 42 dagen
Operatieve verwijdering (deel van) de dikke darm 19 dagen
Spataderen via laser 65 dagen
Dermatologie
Lichttherapie waarbij onrustige en kwaadaardige cellen veranderen en afsterven 27 dagen
UVB lichttherapie bij huidklachten 2 dagen
Gynaecologie
Baarmoederverwijdering 28 dagen
Eierstokkanker 19 dagen
Keel-, Neus- en Oorheelkunde
Buisjes (middenoorbeluchting) 40 dagen
Neus- en /of keelamandelen 51 dagen
Neustussenschot 68 dagen
Neurologie
Hernia 49 dagen
Nucleaire geneeskunde
Oogheelkunde
Staar 8 dagen
Orthopedie
Kijkoperatie knie 15 dagen
Revisie heup 13 dagen
Rug / nek operatie 103 dagen
Schouderoperatie 18 dagen
Totale heup operatie 32 dagen
Totale knie operatie 48 dagen
Plastische chirurgie
Borstcorrectie (verkleining) 50 dagen
Buikwandcorrectie 51 dagen
Carpaal tunnel syndroom 1 dag
Dupuytren 27 dagen
Urologie
Sterilisatie (man) 1 dag
Wachttijden per 01 november 2019
Chirurgie
Vaatchirurgie 0 dagen
Maag-, Darm- en Leverziekten
Diagnostiek Gastroscopie 13 dagen
Diagnostiek Sigmoscopie 22 dagen
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
CT-scan voor kaakgebied 1 dag
Nucleaire geneeskunde
Bot-onderzoek (Bot-scintigrafie) 1 dag
Hart-onderzoek (Myocard-scintigrafie) 56 dagen
Radiologie
Angiografie en Interventie 7 dagen
Borstkankercentrum 1 dag
CT-scan 21 dagen
Dexa-onderzoek 64 dagen
Echo (via de huisarts) 9 dagen
Echo (via polikliniek) 38 dagen
MRI-scan 33 dagen
MRI-scan complex 37 dagen
Skelet- en longdiagnostiek (op inloop) 0 dagen
Verloskunde
Echo 0 dagen