Formulieren & brochures

De meeste huisartsen in Zuidoost Brabant verwijzen inmiddels digitaal met ZorgDomein. Binnen ZorgDomein is het actuele aanbod van het Catharina Ziekenhuis beschikbaar. Voor verwijzingen via ZorgDomein heeft u geen aparte verwijsformulieren nodig, de verwijsbrief is voldoende.

Aanvragen 1e lijns diagnostiek

Misschien maakt u geen gebruik van ZorgDomein. U kunt dan voor het aanvragen van 1e lijns diagnostiek aparte formulieren gebruiken. Deze staan hieronder in een overzicht, samen met de algemene informatiebrochures. De brochures kunt u daar downloaden. De formulieren kunt u opvragen via HaCa op telefoonnummer 040 – 239 84 05 of per e-mail: infohaca@catharinaziekenhuis.nl.

Algemene informatie  
Overleglijnen poliklinieken: Neem hiervoor contact met HaCa via bovenstaande contactgegevens  
Polikliniekboekje  
Overzicht specialismen voor huisartsen: Neem hiervoor contact met HaCa via bovenstaande contactgegevens  
Meldformulier transmurale VIM  
Afkortingenlijst Cardiologie  
 
Cardiologie  
Cardiologische Advies Poli Verwijsformulier CAP
Inspannings-ECG Aanvraagformulier inspannings-ECG
Protocol aanvraag inspannings-ECG  
ECG Aanvraagformulier ECG
 
Chirurgie  
Vaatlaboratorium Aanvraagformulier Vaatdiagnostiek
Protocol aanvraag vaatdiagnostiek  
 
Catharina Kanker Instituut  
Borstkankercentrum Verwijsformulier borstkankercentrum
 
Inwendige geneeskunde  
Multidisciplinaire VaatPoli (MVP) Verwijsformulier MVP
Protocol MVP  
 
Laboratorium  
Farmacogenetica Verwijzers Aanvraagformulier FarmacoGenetica
FARMACOGENETICA_interactief – Flowchart beslisboom
Neurologie en Neurochirurgie  
Neurologie Informatie voor artsen-patiënten met een hersentumor in de laatste levensfase
 
Urologie  
Urologische Advies Poli Verwijsformulier UAP
IPSS scorelijst  
Mictielijst  

 

Onze patiëntenfolders vindt u op deze pagina.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden