STZ

Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ)

In de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) werken 27 grote opleidingsziekenhuizen die hooggespecialiseerde zorg kunnen verlenen. Kern van het samenwerkingsverband van deze 'Teaching Hospitals' vormen de medisch specialistische opleidingen.

De STZ-ziekenhuizen voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor:

  • onderwijs en opleiding in brede zin
  • het bevorderen van hoogwaardige patiëntenzorg, topklinische behandeling en topreferente zorg
  • toegepast wetenschappelijk onderzoek
  • zorginnovatie

Meer informatie hierover vindt u op de webpagina van STZ.