Wanneer indienen?

Indien MEC-U de studie als erkende METC beoordeelt:

In dat geval ontvangt de Lokale beoordelingscommissie de indieningsdocumenten via het secretariaat van MEC-U, zodra de studie een positief besluit heeft ontvangen.

Indien de studie niet door MEC-U, maar door één van de andere METC’s in Nederland wordt beoordeeld:

In dat geval dient u te wachten met de indiening van de studie tot er een positief besluit is afgegeven door de erkende METC.