Wanneer indienen?

Er worden geen zaken vanuit de MEC-U doorgestuurd naar de lokale uitvoerbaarheidscommissie. De indiener dient zelf de zaken in Study Management® te zetten.

In Research Manager kunnen zaken al ingevoerd voor worden voor toetsing. Hierbij is het van belang dat de goedkeuring van de toetsende METC (of eventueel CCMO) aanwezig is en dat de ingediende documenten ook goedgekeurd zijn. U kunt er voor kiezen zaken alvast op te slaan in het systeem. Om werkelijk tot indiening over te gaan, dient u wel goedkeuring van een METC (of eventueel CCMO) te hebben.