Beoordelingsprocedure

Direct nadat door het secretariaat de stukken op volledigheid zijn beoordeeld, worden deze zo spoedig mogelijk voorgelegd aan de leden van de Lokale beoordelingscommissie. De commissie streeft ernaar om binnen 3 weken het commentaar voor de onderzoekers gereed te hebben.

Indien u vragen krijgt van de commissie, vragen wij u vriendelijk uw antwoord en de eventueel aangepaste documenten ook via e-mail in te dienen. De Raad van Bestuur geeft toestemming voor de start van het onderzoek in het Catharina Ziekenhuis zodra:

  • de studie een positief besluit heeft ontvangen van een erkende METC (met vermelding van het Catharina Ziekenhuis);
  • en een positief advies van de lokale beoordelingscommissie van het Catharina Ziekenhuis.