Meldingen na start onderzoek

Na de toestemming van de Raad van Bestuur voor de start van de studie dient de Lokale beoordelingscommissie op de hoogte gebracht te worden van:

  • de startdatum van de studie in het Catharina Ziekenhuis;
  • de voortgang van de studie in het Catharina Ziekenhuis (inhoudelijke en financiële verantwoording);
  • de einddatum van de studie in het Catharina Ziekenhuis;
  • wijzigingen in het onderzoek, die van invloed zijn op de proefpersonenverzekering (bijvoorbeeld wijziging van het aantal proefpersonen in het Catharina Ziekenhuis of wijziging van de studieduur);
  • amendementen en/of overige relevante wijzigingen. Het amendement dient eerst voorgelegd te worden aan de erkende METC. Het amendement inclusief de goedkeuringsbrief van de erkende METC moet ingediend te worden bij de Lokale beoordelingscommissie.

Alle meldingen dienen via e-mail aan ons toegestuurd te worden.

Let op: indien het Catharina Ziekenhuis de verrichter is van een studie, moeten bepaalde indieningen/meldingen door de hoofdonderzoeker van het Catharina Ziekenhuis zowel bij de erkende METC als bij de Lokale beoordelingscommissie te worden aangeleverd. Indien u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Lokale beoordelingscommissie.