Indiening niet-WMO onderzoek

In opdracht van de Raad van Bestuur registreert en toetst de Lokale beoordelingscommissie ook alle studies in het Catharina Ziekenhuis die niet onder de Wet Medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen vallen (de zogenaamde 'niet-WMO studies'). De commissie beoordeelt de uitvoerbaarheid van de studies en besteedt daarbij ook aandacht aan de bescherming van de privacy van patiënten. Toetsing van dergelijke onderzoeken vindt wekelijks plaats in een verkorte procedure. Een niet-WMO-studie mag alleen uitgevoerd worden in het Catharina Ziekenhuis, als hiervoor op basis van het advies van de Lokale beoordelingscommissie goedkeuring is verleend door de Raad van Bestuur.

De Lokale beoordelingscommissie toetst alleen de lokale uitvoerbaarheid van studies en doet geen uitspraak over de WMO-plichtigheid van een studie. De formele uitspraak of een studie WMO-plichtig is, dient uitgevoerd te worden door een erkende METC.

Procedure indien de WMO-plichtigheid wordt/is beoordeeld door MEC-U

Indien een onderzoeker van het Catharina Ziekenhuis zelf een studie opzet en de WMO-plichtigheid wil laten beoordelen, dient hij/zij zijn onderzoeksprotocol voor te leggen aan MEC-U. Bekijk de indieningsprocedure op hun website.

Na het afgeven van de niet-WMO-verklaring door MEC-U stuurt het secretariaat van MEC-U de indieningsdocumenten door aan de Lokale beoordelingscommissie. De Lokale beoordelingscommissie beoordeelt de lokale uitvoerbaarheid van de niet-WMO-studie en zal zorgdragen voor de toestemmingsbrief van de Raad van Bestuur voor het uitvoeren van de niet-WMO-studie binnen het Catharina Ziekenhuis.

Procedure indien de WMO-plichtigheid is beoordeeld door een andere METC dan MEC-U

Voor de lokale toetsing van niet-WMO-studies ontvangt de Lokale beoordelingscommissie graag de volgende documenten:

  • een protocol c.q. onderzoeksvoorstel
  • ingevulde vragenlijst niet-WMO
  • een patiënteninformatie- en toestemmingsformulier (indien van toepassing)
  • eventuele vragenlijsten
  • verklaring niet-WMO onderzoek namens een erkende METC

De documenten moeten via e-mail worden ingediend.