Myelodysplastisch syndroom (MDS)

Myelodysplastisch syndroom (MDS) betreft een aantal verschillende ziekten waarbij de productie van bloedcellen in het beenmerg verstoord is. De aangemaakte bloedcellen zijn daardoor misvormd. Myelodysplastisch syndroom heet ook wel myelodysplasie.

Doordat de gemaakte bloedcellen afwijkend zijn, leven zij minder lang dan normaal. Hierdoor vermindert het aantal bloedcellen. De bloedcellen die blijven leven, werken vaak minder goed. Dit kan een aantal gevolgen hebben:

  • Door een tekort aan rode bloedcellen, die ook zorgen voor het zuurstoftransport, ontstaat bloedarmoede.
  • Door een tekort aan witte bloedcellen ontstaat een verhoogde kans op infecties.
  • Door een tekort aan bloedplaatjes kunnen bloedingen ontstaan.

De oorzaak is vaak niet bekend. Men denkt dat dit syndroom ontstaat door een fout in het DNA van de stamcel. Dit is de moedercel van alle bloedcellen. Dat gebeurt vaak op oudere leeftijd. Bij sommige patiënten is wel een aanwijsbare oorzaak aanwezig. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: chemotherapie in het verleden of gewerkt hebben met giftige stoffen zoals benzeen.

Om een diagnose te stellen voeren we bloed- en beenmergonderzoek uit. Vaak kijken we dan ook naar de chromosomen (cytogenetisch onderzoek). Ook wordt onderzocht of er sprake kan zijn van een vitaminetekort en of een schildklieraandoening, omdat dit dezelfde verschijnselen kan geven.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden