Coordinated Vulnerability Disclosure

Coordinated Vulnerability Disclosure

Catharina Ziekenhuis hecht veel belang aan de veiligheid van haar (medische) apparatuur, programmatuur en diensten. Ondanks de zorg voor de beveiliging hiervan kan het voorkomen dat er toch sprake is van een kwetsbaarheid. * English version below

Melding maken van een kwetsbaarheid
Als u zo’n kwetsbaarheid ontdekt, kunt u dit veilig aan ons melden, zodat Catharina Ziekenhuis zo snel mogelijk beschermende maatregelen kan treffen. Catharina Ziekenhuis wil graag met u samenwerken om onze klanten en systemen nog beter te kunnen beschermen.

Wanneer u via ons Coordinated Vulnerability Disclosure beleid kwetsbaarheden aan ons meldt, dan hebben wij geen reden om juridische consequenties te verbinden aan uw melding. Wij vragen u zich te houden aan de volgende regels:

 • U meldt uw bevindingen bij Stichting Z-CERT door een e-mail te sturen naar cvd@z-cert.nl. U kunt daarbij gebruik maken van de PGP-sleutel. Stichting Z-CERT is de organisatie die voor Catharina Ziekenhuis Coordinated Vulnerability Disclosure meldingen afhandelt. Zij werken samen met u als melder en met Catharina Ziekenhuis om te zorgen dat uw melding wordt opgepakt.
 • In uw melding geeft u voldoende informatie, zodat het probleem te reproduceren is. Op die manier kunnen wij het zo snel mogelijk oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden is soms meer informatie gewenst/noodzakelijk.
 • U misbruikt de geconstateerde kwetsbaarheid niet. Door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of door gegevens van derden in te zien, te verwijderen of aan te passen.
 • Als u vermoedt dat u via een kwetsbaarheid medische gegevens kan inzien vragen wij u dit niet zelf te verifiëren maar dit door ons te laten doen.
 • U deelt uw bevindingen niet met anderen, voordat het is opgelost. Daarnaast vragen we u om alle vertrouwelijke gegevens die u heeft verkregen, na het dichten van het lek, direct te wissen.
 • U doet geen aanval(len) op onze fysieke beveiliging en maakt geen gebruik van social engineering, distributed denial of service, spam, brute-force aanvallen en/of applicaties van derden.
 • Ons Coordinated Vulnerability Disclosure beleid is geen uitnodiging om ons bedrijfsnetwerk (onze systemen) uitgebreid actief te scannen op kwetsbaarheden.

Hoe wij omgaan met uw melding:

 • Catharina Ziekenhuis en Z-CERT behandelen uw melding vertrouwelijk en delen uw persoonlijke gegevens niet met derden zonder uw toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht is.
 • U krijgt een ontvangstbevestiging van Z-CERT en binnen 5 werkdagen ontvangt u een reactie op uw melding met een beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Als melder van het probleem houdt Z-CERT u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zal Catharina Ziekenhuis, als u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker.

We streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen.  Samen overleggen we daarna over de meerwaarde van een eventuele publicatie van het opgeloste probleem.

 

English

At Catharina Hospital we work hard to maintain and improve the security of our (medical) devices, systems and services. No matter how much effort we put into system security, there might be vulnerabilities present.

Reporting a vulnerability
If you discover a vulnerability you can report it safely via our Coordinated Vulnerability Disclosure, so Catharina Hospital can take safety measurements as quickly as possible. Catharina Hospital is keen to cooperate with you to protect our clients and systems better.

If you comply with our Coordinated Vulnerability Disclosure policy we have no reason to take legal action against you regarding the reported vulnerability. We ask you to:

 • Send your findings to Z-CERT by sending an email to cvd@z-cert.nl encrypted with our PGP-key. Z-CERT is an organization who handles all cyber security issues on behalf of Catharina Hospital. Z-CERT will work with you and Catharina Hospital to make sure that your report is handled with care.
 • Provide adequate information to allow Z-CERT to reproduce the vulnerability which helps to resolve the problem as quickly as possible. An IP address or URL of the affected system with a description of the vulnerability will usually be sufficient, although more information might be necessary for more complex vulnerabilities.
 • Do not exploit vulnerabilities, e.g. by downloading more data than is needed to demonstrate the vulnerability, looking into third-party data, deleting or modifying data.
 • If you suspect to have access to medical data we ask you to let us verify this.
 • Do not share information on vulnerabilities until they have been resolved and erase any data obtained through vulnerabilities as soon as possible;
 • Do not attack physical security, use social engineering, distributed denial of service, spam, brute force attacks or third-party applications.
 • Our Coordinated Vulnerability Disclosure policy is not an invitation to proactively scan our network/ systems for vulnerabilities.

How we will handle your report:

 

 • Catharina Hospital and Z-CERT will treat your report confidentially and will not share your personal data unless required by law;
 • Z-CERT will send you an acknowledgement of receipt and will respond to your report with an evaluation and an expected resolution date within 5 working days;
 • Catharina Hospital and Z-CERT will keep you informed of the progress in resolving the problem;
 • In communication about the reported problem we will mention your name as the discoverer of the problem (unless you desire otherwise).

 

We strive to resolve any vulnerability as soon as possible. Once the problem has been resolved we will decide in consultation whether and how details will be published.

 

Responsible Disclosure beleid, ver. sept 2022


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden