Bloedprikken

Als een bepaald bestanddeel in uw bloed moet worden onderzocht, vraagt uw behandelend arts een laboratoriumonderzoek aan. Op het aanvraagformulier staat welk(e) onderzoek(en) er gedaan moet worden. Als we het bloed bij u hebben afgenomen, onderzoeken de analisten uw bloed op ons laboratorium. Alleen de onderzoeken die aangekruist zijn, worden ook daadwerkelijk uitgevoerd.

Hoe werkt het?

  • U krijgt een verwijzing van uw zorgverlener om bloed te prikken
  • Maak online een bloedprikafspraak
  • Kies een geschikte datum en tijd
  • Vul uw gegevens in voor een ontvangstbevestiging per e-mail
  • Neem het aanvraagformulier van de zorgverlener én de bevestigingsmail (digitaal of op papier) van uw prikafspraak mee naar het ziekenhuis.
  • Op het gekozen tijdstip en datum meldt u zich bij het laboratorium route 430

Lukt het niet om een afspraak voor bloedprikken te maken? Dan bent u op werkdagen tussen 8.00 – 17.00 uur van harte welkom zonder afspraak. Houd er rekening mee dat de wachttijd langer kan zijn als u geen afspraak heeft. Wilt u op werkdagen tussen 17.00 en 19.30 uur bloedprikken? Dan heeft u wel een afspraak nodig.

Externe prikposten

De organisatie “De Bloedafname” verzorgt bloedafnames voor het Catharina Ziekenhuis, Diagnostiek voor U, Máxima Medisch Centrum (locaties Eindhoven en Veldhoven) en Trombosedienst Regio Eindhoven. U kunt daar ook een afspraak maken wanneer u buiten het Catharina Ziekenhuis geprikt kunt worden. Externe link: www.debloedafname.nl

Voor het inleveren van materiaal hoeft u geen afspraak te maken.

Voor sommige onderzoeken is het belangrijk dat u nuchter bent als het bloed wordt afgenomen. Dat geeft namelijk andere resultaten dan wanneer u gegeten of gedronken heeft. Als u nuchter moet zijn, zal uw arts u dit vooraf vertellen. In de praktijk houdt dit in dat de avond voor het prikken vanaf 24.00 uur helemaal niets meer mag eten en of drinken, behalve een beetje water.

Voor kinderen is bloed af laten nemen extra spannend. Daarom hebben we op de bloedafname een speciale kinderkamer ingericht. De uitslag van uw bloedonderzoek geven we alleen door aan uw arts.

Veel gestelde vragen

© 2022 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden