Behandeling neustrauma

Neusklachten door een ongeval wordt in medische termen een ‘neustrauma’ genoemd. Van een neustrauma is sprake wanneer de neus betrokken is bij een (onge)val, slag of stoot. Hierdoor kan de neus beschadigd raken. Deze beschadiging kan aan zowel de buiten- en/of aan de binnenkant zijn. In sommige gevallen is de beschadiging te zien of te merken in de vorm van een zwelling en scheefstand van de neus.

Onderzoek door KNO-arts is bedoeld om te bekijken welke schade er mogelijk is. Direct na de val is het vanwege de zwelling moeilijk te beoordelen of – en zo ja wat – er beschadigd kan zijn. Of de neus wel of niet gebroken is, is vaak pas later goed te beoordelen. Het kan dus zijn dat de KNO-arts vraagt of u met uw kind na een paar dagen weer terug komt. Pas als de zwelling is verminderd, kan worden beoordeeld of de neus scheef staat en gebroken is. In de meeste gevallen blijkt na een aantal dagen dat de beschadiging meevalt en dat de neus na het slinken van de zwelling weer recht komt te staan. Als de neus is gebroken dan kan de KNO-arts binnen een week na de val de neus rechtzetten. Dit gebeurt meestal op de operatiekamer onder narcose. Het rechtzetten van de neus is belangrijk, omdat anders het uitgroeien van de neus bij een kind wordt verstoord.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden