Groepsbehandeling: ‘De balansgroep’

Als u een ziekte of aandoening krijgt, heeft dit bijna altijd invloed op uw belastbaarheid. U kunt door de ziekte vaak minder aan. Dit vraagt om aanpassingen. Zonder de juiste aanpassingen heeft u meer kans op ontregelingen en langdurige klachten die niet altijd meer in verhouding staan met de aandoening zelf. Bij ziekte is dus zaak om uw belasting (wat doet u) op uw veranderde belastbaarheid (wat kunt u) aan te passen, oftewel weer in balans te krijgen.

 

Het doel van de ‘Balansgroep’ is het vinden van een balans tussen belastbaarheid en belasting. Het kan zijn dat u moet leren omgaan met een verminderde of beperkte belastbaarheid, zodat deze geen of een minder grote belemmering vormt voor het dagelijks leven. Dit doel wordt nagestreefd door bijvoorbeeld activiteiten anders te gaan plannen en uitvoeren. Hierdoor kunnen eventuele buitenproportionele klachten gereduceerd worden. Het enkel oprekken van de belastbaarheid-grenzen of het totaal wegnemen van de klachten, is dus niet een doel van deze cursus.

In balans
De ‘Balansgroep’ is ook nuttig voor mensen bij wie geen ziekte of aandoening is vastgesteld, maar die wel wel klachten hebben. Het kan zijn dat deze klachten voortkomen uit een disbalans tussen belasting en belastbaarheid. Bijvoorbeeld klachten van pijn of vermoeidheid na een periode waarin u langdurig op de tenen gelopen heeft, of omdat u geneigd bent uzelf hoge eisen op te leggen. Ook hier is het zaak om de boel weer in balans te krijgen. De balansgroep vindt plaats op de poli medische psychologie en u kunt worden verwezen door uw medisch specialist. De behandeling bestaat uit 10 bijeenkomsten van anderhalf uur, en wordt begeleid door twee psychologen van de afdeling.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden