Immunoglobuline-kuur

Een immunoglobuline-kuur is een medicijnbehandeling via een infuus. Bij sommige neurologische aandoeningen speelt het immuunsysteem een rol. Heeft u voor het eerst neurologische klachten of nemen uw bestaande klachten toe, dan kunnen deze aandoeningen worden behandeld met immunoglobulinen.

Immunoglobuline is een eiwit dat voorkomt in bloedplasma en wordt gewonnen uit bloed van donoren. Immunoglobulinen spelen een belangrijke rol bij de afweer tegen infectieziekten. Er zijn verschillende soorten immunoglobulinen en dus ook verschillende soorten kuren.

Bij uw eerste behandeling krijgt u een aantal controles. Zo worden uw bloeddruk en temperatuur gemeten en uw hartslag gecontroleerd. Deze controles zijn nodig, omdat de kans op een allergische reactie het grootst is als u het medicijn voor het eerst krijgt toegediend. Bij de vervolgbehandelingen zijn controles meestal niet meer nodig. Het toedienen van de medicatie duurt enkele uren. De exacte duur is afhankelijk van de hoeveelheid immunoglobuline die wordt toegediend. Na afloop blijft u twintig minuten ter observatie op de afdeling.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden