Iontoforesebehandeling

Iontoforese is een behandeling waarbij door de huid medicijnen worden toegediend door middel van een electrisch veld (zwakstroom) met als doel deze medicijnen zo dicht mogelijk bij het aangedane lichaamsdeel toe te dienen. Iontoforese wordt vooral toegepast bij bepaalde zenuwpijnen. De behandeling kan ook effectief zijn bij onder andere gewrichtsklachten of lokale spierpijn.

De iontoforesebehandeling wordt uitgevoerd met een pijnstillend middel. De pijnstiller veroorzaakt direct een gedeeltelijke blokkade in het zenuwstelsel waardoor de pijn vermindert. U krijgt een plaatje en een medicijnpleister op uw huid geplakt in het gebied waar u pijn heeft. Op het plaatje en de medicijnpleister zit een metalen pennetje waaraan elektroden worden vastgemaakt. Door een klein stroompje door de medicijnpleister te voeren, worden de medicijnen vanuit de pleister door de huid in uw lichaam opgenomen. Er zijn vijf tot tien behandelingen nodig voor het bereiken van een goed resultaat. De behandelingen vinden wekelijks plaats.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden