Multidisciplinaire Nierfalen Polikliniek

Wanneer uw nieren niet goed meer werken is het belangrijk er zelf alles aan te doen om verdere achteruitgang van uw nierfunctie te voorkomen of te vertragen. Bijvoorbeeld door gezonde voeding, het trouw innemen van uw medicijnen en voldoende beweging. Zo blijft de kwaliteit van uw leven zo goed mogelijk behouden. De Mulitidisciplinaire Nierfalen Polikliniek van het Catharina Ziekenhuis steunt u hierbij.

Er zijn twee vormen van nierfalen: acuut en chronisch. Bij acuut nierfalen ontstaat de nierschade binnen enkele dagen tot weken, waarbij de nieren plotseling niet meer werken. Bij chronisch nierfalen werken de nieren lange tijd niet goed. Meestal komt dit door een ziekte zoals nierfilteronsteking, diabetes (suikerziekte) of hoge bloeddruk. 

Multidisciplinaire Nierfalen Polikliniek

Op de Multidisciplinaire Nierfalen Polikliniek worden patiënten behandeld die een verminderde nierfunctie hebben en in het stadium voorafgaand aan nierfunctie vervangende therapie zitten. U krijgt te maken met een gemotiveerd multidisciplinaire nierteam dat bestaat uit nefrologen, verpleegkundig specialisten, prédialyseverpleegkundigen, diëtisten, apothekers en maatschappelijk werkers. De behandeling richt zich op het zo lang mogelijk uitstellen van de nierfunctie vervangende therapie en wanneer dit onvermijdbaar is het zo goed mogelijk voorbereiden op wat komen gaat.

Het bezoek aan de polikliniek

Bij uw eerste bezoek aan de Multidisciplinaire Nierfalen Polikliniek spreekt u met de verpleegkundig specialist. Zij neemt samen met u de voorgeschiedenis van uw ziekte door. Bij uw volgende bezoeken spreekt u de ene keer de verpleegkundig specialist en de andere keer de nefroloog. Daaarnaast staan er afspraken gepland met bijvoorbeeld de diëtist en/of de apotheker.

Op de nierfalenpoli van het Catharina Ziekenhuis krijgen patiënten standaard twee keer per jaar een gesprek met een ziekenhuisapotheker over hun medicatie. Goed medicatiebeleid en een goed gebruik van medicijnen door de patiënt zijn belangrijk om de nierfunctie zo lang mogelijk stabiel te houden. Ook gezonde voeding is belangrijk, daarom krijgt u individuele dieetbegeleiding van een diëtiste.

De nefroloog en de verpleegkundig specialist houden uw nierfunctie in de gaten en zorgen voor behandeling. Als vast staat dat nierfunctie vervangende therapie noodzakelijk is, wordt u uitgebreid geïnformeerd over wat u hiervan kunt verwachten. Op de afdeling Nierziekten worden verschillende vormen van nierfunctie vervangende therapieën aangeboden:

  • Hemodialyse
  • Thuishemodialyse
  • Peritoneaal dialyse
  • Niertransplantatie

© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden