Niertransplantatie

De afdeling Nierziekten begeleidt patiënten vóór en na een niertransplantatie. De niertransplantatie vindt altijd plaats in een transplantatiecentrum. Het Catharina Ziekenhuis werkt nauw samen met het Radboud MC in Nijmegen, het Academisch ziekenhuis Maastricht en het Erasmus MC in Rotterdam. De nefrologen van het Catharina Ziekenhuis hebben goede contacten met deze drie transplantatiecentra, zodat zij altijd op de hoogte zijn over uw voortgang in het transplantatietraject. 

Om in aanmerking te komen voor een niertransplantatie doorloopt u een uitgebreid traject. De nefroloog van het Catharina Ziekenhuis bespreekt in eerste instantie met u of transplantatie zinvol en haalbaar is. Soms kan het zijn dat uw medische situatie een niertransplantatie niet toestaat.

U kunt ook een nier krijgen van een levende donor. Indien u iemand in uw familie-, vrienden- of kennissenkring heeft die zijn nier af wil staan, is dat ook een mogelijkheid. U bespreekt dit met uw nefroloog als u op controle komt. De nefroloog zal de levende donor onderzoeken om te beoordelen of de donor geschikt is. 

Doorverwijzing
Als de vooronderzoeken in het ziekenhuis zijn afgerond wordt u verwezen naar de transplantatiecentrum van uw keuze. Daar vindt een uitgebreide keuring plaats. Het transplantatiecentrum bepaalt uiteindelijk of u geschikt bent voor transplantatie. Als u bent goedgekeurd voor een transplantatie komt u op de wachtlijst. Bij een levende donatie zal er al een datum voor transplantatie vastgesteld kunnen worden.

Contact met het ziekenhuis
Het eerste jaar na de transplantatie blijft u onder controle in het transplantatiecentrum. Als alles goed gaat, wordt u daarna terugverwezen naar de nefroloog van de afdeling Nierziekten, die u voor de transplantatie ook had. De begeleiding vindt plaats op de afdeling Nierziekten.

Niertransplantatie is nog steeds de beste behandeling voor mensen met nierfalen. Omdat we nauw samenwerken met meerdere transplantatieziekenhuizen kunnen we voor iedereen de beste behandeling aanbieden. Voor de nazorg kunnen patiënten een jaar later weer bij ons terecht.

Internist-Nefroloog Internist-Nefroloog dr. Albert Jan Aarnoudse over niertransplantatie

© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden