Peritoneaaldialyse

Bij peritoneaaldialyse (PD) wordt het buikvlies gebruikt als dialysefilter. Peritoneum betekent buikvlies. Dialyse het verwijderen van afvalstoffen. Het buikvlies is een dun vlies met veel kleine bloedvaatjes dicht aan de oppervlakte. Peritoneaaldialyse wordt ook wel buikspoeling genoemd. Peritoneaaldialyse vindt thuis plaats. Een patiënt die voor deze vorm van dialyseren kiest, wordt in het ziekenhuis uitgebreid getraind.

Als u voor deze behandeling kiest, plaatst een chirurg eerst operatief een katheter (slangetje) in de buikholte. Dit is een relatief kleine, meestal poliklinische ingreep. Na een rustperiode kunt u de katheter gebruiken. Via de katheter brengt u speciale dialysevloeistof in en uit de buik. De behandeling vindt gedurende de hele dag (continu) plaats. U ververst – dit heet wisselen – de spoelvloeistof vier à vijf keer per dag, zeven dagen per week. Ook kan er gekozen worden voor nachtspoelingen met een machine naast het bed, die de wissels uitvoert.

Training
Zodra de arts heeft vastgesteld dat nierfunctie vervangende therapie noodzakelijk is en u gekozen heeft voor peritoneaaldialyse wordt de training gepland. Die training vindt plaats in het ziekenhuis en duurt meestal een week. Tijdens de trainingsweek leert u zelfstandig de behandeling uit te voeren. U krijgt de eerste week zoveel mogelijk training van dezelfde verpleegkundige. De training is elke dag van 10.00 – 16.00 uur. U leert de behandeling zelfstandig uit te voeren en u kunt na de training handelen bij problemen. Na de training volgt op korte termijn een afspraak op de polikliniek bij uw behandelend nefroloog.

Peritoneaaldialyse is de ultieme mogelijkheid om je zelfstandigheid te behouden. Het zou, na transplantatie, mijn eerste keuze zijn.

Verpleegkundig speci Verpleegkundig specialist Maaike Hengst over peritoneaaldialyse

© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden