Verwijderen van de keel- en neusamandelen

De keel- en neusamandelen van uw kind worden geknipt. Dit wordt ook wel een adenotonsillectomie genoemd.

Keel- en neusamandelen zijn kleine organen die achter in de keelholte zitten. De twee keelamandelen kunt u zien als u achter in de keel kijkt. De neusamandel zit wat hoger achter het zachte gehemelte en is niet te zien. Amandelen zijn heel nuttig, want ze vergroten de weerstand tegen ziektes door hun beschermende werking. Ze werken als een soort filters die voorkómen dat infecties zich verder uitbreiden. Soms zijn amandelen niet in staat de ziektekiemen in voldoende mate te vernietigen. Dan hopen de ziektekiemen zich op in de amandelen, die daardoor ontstoken raken. De amandelen worden dan dik en pijnlijk. Een ontstoken amandel kan ook andere ziektes veroorzaken: bijvoorbeeld middenoorontsteking, gehoorverlies of regelmatige verkoudheid. Het niet goed werken van de amandelen kan ook leiden tot slecht slapen, snurken, weinig eetlust, hangerigheid en andere klachten.

Knippen of pellen?

Men spreekt nog vaak van amandelen ‘knippen’, of ‘pellen’. Bij amandelen knippen worden de keelamandelen slechts gedeeltelijk verwijderd. Dit gebeurt meestal bij kinderen tot ongeveer 8-12 jaar. Bij het ‘pellen’ van de amandelen worden deze in zijn geheel losgemaakt van het onderliggende weefsel. Dit gebeurt bij oudere kinderen en volwassenen.

Operatie

Het verwijderen van de keel- en neusamandelen gebeurt onder algehele narcose, waarbij uw kind op de tafel ligt of op schoot van een verpleegkundige in slaap wordt gebracht en geen pijn meer voelt. Dit in slaap brengen gebeurt door uw kind enige tijd in en uit te laten ademen in een kapje dat over de mond en de neus wordt geplaatst. Uit het kapje stroomt het narcosegas. Het is normaal dat de armen en benen van uw kind bewegen vlak voordat uw kind in diepe slaap valt; uw kind merkt daar al niets meer van. Dit is geen teken van tegenstribbelen of paniek maar een normaal verschijnsel bij de inleiding van de narcose.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden