Fabrikant MR-Linac failliet, behandelingen gaan door

In 2021 is het Catharina Ziekenhuis gestart met de MR-Linac. Dit is een geavanceerd apparaat dat een combinatie is van een bestralingsapparaat en een MRI-scanner. De leverancier is failliet waardoor het moeilijker is om aan onderdelen te komen als het apparaat stuk gaat. 

Als we voorzien dat de behandeling door een storing te lang onderbroken dreigt te worden, kunnen we de bestraling in Amsterdam of Brussel op eenzelfde soort MR-Linac voortzetten. Hiermee zorgen we ervoor dat de behandeling doorgang kan vinden.

De MR-Linac ondervindt nu geen storing, maar we zijn hier open over  omdat het vervelend is als iemand tijdens zijn of haar behandeling onverwacht wordt doorverwezen naar een ander ziekenhuis.

Op dit moment worden alle patiënten die in aanmerking komen voor behandeling met de MR-linac op de afdeling radiotherapie van het Catharina Ziekenhuis in behandeling genomen. De patiënten zijn geïnformeerd over de mogelijke wijziging in het behandelplan. Op maat wordt er een alternatief aangeboden.

 


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden