Wetenschappelijk onderzoek naar kanker

Bij wetenschappelijk onderzoek verzamelen we informatie bij een grote groep mensen. Op die manier willen we meer te weten komen over ziektes als kanker. Dit helpt bij het verbeteren van behandelingen en – hopelijk – bij het voorkomen of genezen van deze ziektes. Dankzij het onderzoek kunnen we in ons ziekenhuis blijven werken volgens de nieuwste inzichten. Zo kunnen we onze patiënten beter behandelen of hun kwaliteit van leven verbeteren.

Verschillende soorten onderzoek

Er bestaan verschillende soorten medisch wetenschappelijk onderzoek bij kanker:

 • Onderzoek naar medicijnen
  Hierbij kijken we naar de werking van medicijnen bij bepaalde vormen van kanker. Tegenwoordig doen we ook veel onderzoek met chemo en immunotherapie.
 • Onderzoek naar nieuwe behandelingen
  Hierbij kunt u denken aan nieuwe operatietechnieken, nieuwe vormen van bestralingstherapie of juist aan het bewust weglaten van een behandeling.
 • Onderzoek naar de kwaliteit van leven
  Via vragenlijsten brengen we het effect van een behandeling op de kwaliteit van leven in kaart.
 • Vroege opsporing van kanker
  Hoe eerder de ziekte wordt opgespoord, hoe groter de kans op genezing. Steeds meer van onze onderzoeken richten zich dan ook op een vroege opsporing van kanker.

Welke gegevens verzamelen we bij wetenschappelijk onderzoek?

Voor de verschillende onderzoeken gebruiken we verschillende gegevens. Dit kan gaan om uw medische gegevens of om het verzamelen van lichaamsmateriaal, zoals bloed of weefsel van de tumor.

Wie is er betrokken bij wetenschappelijk onderzoek?

Er zijn meerdere zorgverleners betrokken bij de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek. Artsen en verpleegkundig specialisten werken vaak samen met researchcoördinatoren en verpleegkundigen. Soms zijn er ook andere onderzoekers bij betrokken, bijvoorbeeld van andere ziekenhuizen of van de Nederlandse Kanker Registratie (NKR).

Hoe kan ik meedoen aan wetenschappelijk onderzoek?

Er zijn verschillende manieren waarop u mee kunt doen aan wetenschappelijk onderzoek:

 • Uw arts vraagt u mee te doen
  Uw behandelend arts kan u vragen of u mee wilt doen aan een medisch wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek kan bijvoorbeeld gericht zijn op de kenmerken van uw ziekte.
 • U informeert zelf bij uw arts
  Bent u patiënt en wilt u graag meedoen aan medisch wetenschappelijk onderzoek? Misschien loopt er een wetenschappelijk onderzoek dat past bij uw situatie. U kunt dit vragen aan uw arts.

Wat kunt u verwachten als u meedoet aan wetenschappelijk onderzoek?

Wetenschappelijk onderzoek moet aan strenge eisen en wetten voldoen, zodat u als patiënt veilig bent en beschermd wordt. Zodra u in aanmerking komt voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek krijgt u uitgebreide informatie van uw arts, verpleegkundig specialist of researchcoördinator. Ook ontvangt u een informatiebrief over het onderzoek. Hierin staat beschreven wat het onderzoek inhoudt en wat er tijdens het onderzoek van u wordt verwacht. Dit kan per onderzoek verschillen.

Als u heeft besloten om mee te doen aan het onderzoek ondertekent u een toestemmingsformulier. Pas na ondertekening van dit toestemmingsformulier mogen er handelingen plaatsvinden in het kader van het onderzoek.

Onderzoek bij het Catharina Kanker Instituut

Bij het Catharina Kanker Instituut (CKI) lopen op het moment ongeveer 150 wetenschappelijke onderzoeken. Deze onderzoeken worden uitgevoerd door een team van 10 researchcoördinatoren en 1 datamanager (dit is iemand die gegevens invoert voor de onderzoeker). Bij de uitvoering van onderzoek binnen het CKI zijn veel verschillende afdelingen betrokken. U kunt hierbij denken aan medische oncologie, chirurgie, radiotherapie, het laboratorium, de apotheek en de afdeling radiologie. Afhankelijk van het soort kanker is ook het bijbehorende specialisme betrokken. Het kan bijvoorbeeld gaan om gynaecologie, urologie of longgeneeskunde.

Catharina Ziekenhuis: nationale top wetenschappelijk onderzoek naar kanker

Op het gebied van onderzoek behoort ons ziekenhuis tot de nationale top. U kunt dit vergelijken met het niveau van een academisch ziekenhuis. Om onze kennis over kanker en de behandeling ervan steeds te vergroten, is samenwerking heel belangrijk. Onze onderzoekers werken veel samen met andere ziekenhuizen, zoals het Antoni van Leeuwenhoek en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Ook zet het Catharina Ziekenhuis zelf onderzoeken op, samen met academische ziekenhuizen of universiteiten. Het Catharina Onderzoeksfonds stimuleert medisch wetenschappelijk onderzoek in het Catharina Ziekenhuis.

Meer informatie over wetenschappelijk onderzoek


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden