‘Medische technologie cruciaal voor de zorg’

Multidisciplinaire samenwerking essentieel

De zorg piept en kraakt en de zorgkosten blijven stijgen. Een integrale multidisciplinaire benadering van zorginnovatie is noodzakelijk om de zorg in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Medische technologie speelt hierbij een cruciale rol.”

Aan het woord is prof. dr. Arthur Bouwman. Vrijdag 22 september 2023 hield hij zijn inaugurele rede tijdens de tweede MedTech Day op de Technische Universiteit in Eindhoven. Bouwman ziet medische technologie en bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie als dé oplossing voor de toenemende zorgvraag en het tekort aan personeel. Hij onderzoekt onder meer hoe slimme camera’s en gegevens van wearables als smartwatches en slimme pleisters van waarde kunnen zijn bij patiëntenzorg.

Thuis als het kan, in het ziekenhuis als het moet
In zijn rede besteedt hij aandacht aan de betekenis van medische technologie voor de perioperatieve zorg van de toekomst. Dat is de zorg voor een patiënt voor, tijdens en na een operatieve ingreep. “Patiëntbewaking en beslissingsondersteuning door technologische innovaties krijgen hierin een (nog) belangrijkere rol.” Belangrijkste uitgangspunt? De juiste zorg op de juiste plek: thuis als het kan, in het ziekenhuis als het moet.

Multidisciplinaire samenwerking
“Ik ben ervan overtuigd dat we de zorg nog verder kunnen verbeteren. Medische technologie, algoritmen en kunstmatige intelligentie gaan ons hierbij helpen”, stelt Bouwman. Om ideeën voor medische technologie zo snel mogelijk te ontwikkelen en beschikbaar te maken voor patiënten en gebruikers, is multidisciplinaire samenwerking essentieel. “Naast netwerken van zorg zijn er netwerken nodig voor onderzoek en zorginnovatie. Ook zijn er in de toekomst mogelijk zorgprofessionals nodig met een meer technische achtergrond. Ik zie onderzoek, onderwijs en samenwerking dan ook als cruciaal deel van mijn hoogleraarschap en daarvoor zet ik me met heel veel energie in.”

Over prof. dr. Arthur Bouwman
Anesthesioloog Intensive Care & Pijnbestrijding Arthur Bouwman is vanaf 1 augustus 2022 hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven. Zijn leerstoel is peri-operatieve patiëntbewaking en klinische beslissingsondersteuning. Zijn ambities? Bouwman gaat zich bezighouden met de mogelijkheden die technologie bieden om patiëntenzorg te verbeteren en grip te houden op de zorgkosten. Zo is hij betrokken bij de ontwikkeling van een camera die patiënten na een operatie continu, automatisch en op afstand monitort. Bouwman blijft werkzaam in het Catherina Ziekenhuis in Eindhoven.

Over MedTech Day
Op vrijdag 22 september hielden het Centre for Care & Cure Technology (C3Te) en het Eindhoven MedTech Innovation Center (e/MTIC) MedTech Day. Het congresthema is ‘‘Een geïntegreerde aanpak voor een toekomstbestendige zorg’. Naast de  inauguratie van Arthur Bouwman hebben verschillende sprekers zoals Diederik Gommers, Erik Korsten en Corrette Ploem en Bart Wernaart hun inzichten en visie gedeeld over het congresthema.

De hele inaugurele rede is hieronder terug te kijken

 


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden