PET/CT scan ter voorbereiding op radiotherapiebehandeling

PET/CT is een combinatie van twee beeldvormende technieken. De afkorting PET/CT staat voor Positron Emissie Tomografie (PET) en Computer Tomografie (CT). PET is een techniek die informatie geeft over de stofwisseling van weefsel. Het CT-onderdeel van het PET/CT onderzoek geeft informatie over de vorm van weefsels. Beide onderzoeken vullen elkaar aan. Met de verkregen informatie geeft de radiotherapeut (= bestralingsarts) aan welk gebied bestraald moet worden.

Voor dit onderzoek krijgt u via een infuus een kleine hoeveelheid radioactieve stof toegediend (18 Fluorodeoxyglucose, 18 FDG ). Deze stof wordt in het algemeen meer opgenomen in kwaadaardig weefsel dan in gezond weefsel. De radioactieve stof zendt gedurende korte tijd straling uit. Deze wordt opgevangen door het PET-onderdeel van de camera en omgezet in een elektrisch signaal. Dit signaal wordt vervolgens verwerkt tot foto’s. Het CT-onderdeel van het PET/CT onderzoek geeft informatie over de vorm van weefsels. Beide onderzoeken vullen elkaar aan.

Met de verkregen informatie geeft de radiotherapeut (= bestralingsarts) aan welk gebied bestraald moet worden. Ook wordt hiermee aangegeven welke gebieden niet, of zo min mogelijk bestraald mogen worden, zoals gezond weefsel. Met behulp van een computer wordt de optimale manier van bestralen bepaald. Dit is uw persoonlijke bestralingsplan. De totale onderzoeksduur bedraagt ongeveer 1,5 uur.


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden