Renografie

Een renografie is een onderzoek waarbij de filterfunctie van de nieren zichtbaar wordt gemaakt met behulp van een zeer kleine hoeveelheid radioactieve stof. Nadat deze stof via een injectie wordt toegediend, ontstaat in de nieren een kleine hoeveelheid straling. Een speciale camera (de gammacamera) registreert deze straling en verwerkt deze tot een zichtbaar beeld.

U begint met extra drinken (gedurende 30 minuten 3 á 4 bekers). Daarna wordt een infuusnaaldje ingebracht in een ader van de arm. Hierna dient de medisch nucleair werker u de radioactieve stof (radiofarmacon) toe en starten de opnamen. 10 minuten na het starten van de foto’s, krijgt u via het eerder ingebrachte infuusnaaldje ook nog een kleine hoeveelheid plasmiddel toegediend. Dit wordt gedaan om de functie van nieren nog extra te stimuleren.


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden