Wachttijden

Update april 2021

De getoonde wachttijden zijn op dit moment door het coronavirus niet actueel of sterk wisselend.

Wij willen u graag zo snel mogelijk helpen. Toch is enige wachttijd niet altijd te voorkomen. Wij doen er wel alles aan om deze tijd zo kort mogelijk te houden. De wachttijden in ons ziekenhuis vallen in de meeste gevallen ruimschoots binnen de normen die door de overheid zijn gesteld. In de lijst hieronder ziet u de wachttijden per specialisme. Het zijn algemene en gemiddelde cijfers.

Termen in de wachttijdentabel

De termen in de wachttijdentabel, betekenen het volgende:

Toegangstijden polikliniek

Dit is het aantal dagen vanaf het moment dat u een afspraak maakt voor de polikliniek, tot het moment dat u terecht kunt. Deze meting is gebaseerd op de actuele situatie op de publicatiedatum

Wachttijden behandelingen

Dit is het aantal dagen vanaf het moment dat u de indicatie voor een operatie krijgt van uw arts, tot het moment dat u wordt opgenomen. Deze wachttijd is berekend aan de hand van de gemiddelde wachttijden van de afgelopen 3 maanden volgens de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit. De wachttijden in het overzicht zijn een indicatie; de werkelijke wachttijden kunnen hiervan afwijken. In sommige gevallen is er een voorbereidende behandeling nodig voor een operatie. De voorbereiding start dan al eerder.

Wilt u graag door een bepaalde specialist worden geholpen? Dan kunnen de wachttijden anders zijn dan de vermelde wachttijden.

 * Voor enkele indicaties, herkenbaar aan het *, kan het voorkomen dat er een groot verschil bestaat tussen de gepubliceerde wachttijd en de werkelijke wachttijd. Dat komt omdat in de berekening geen rekening wordt gehouden met spoedopnames. Voor de juiste wachttijden kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

** Op dit moment is het niet goed mogelijk om een gemiddelde wachttijd voor 1e polikliniek contact te geven. Het kan variëren van 1 dag bij spoed tot ongeveer 12 weken bij niet urgente klachten.

Wachttijden onderzoeken

Dit is het aantal dagen vanaf het moment dat u belt voor een onderzoek, tot het moment dat u terecht kunt voor dit onderzoek. Deze meting is gebaseerd op de actuele situatie op de publicatiedatum.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden.

De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 28 dagen (4 weken). Voor een behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 49 dagen (7 weken). De maximale aanvaardbare wachttijd voor een intake voor geestelijke gezondheidszorg (specialisme Psychiatrie van ons ziekenhuis) bedraagt 28 dagen (4 weken), de behandeling dient te starten binnen 70 dagen (10 weken) vanaf de intake.

Selecteer specialisme
Wachttijden per 07-06-2021
Anesthesiologie & Pijngeneeskunde 65 dagen
CRPS type 1 en 2 7 dagen
Oncologische pijnbestrijding 3 dagen
Cardiologie 25 dagen
Chirurgie 9 dagen
Borstkankercentrum 1 dag
Buikwand/ACNES 31 dagen
Obesitascentrum 28 dagen
Oncologie 1 dag
Thoracic Outlet Syndroom 121 dagen
Traumatologie 2 dagen
Vaatchirurgie 27 dagen
Dermatologie 20 dagen
Dermatologische Oncologie 20 dagen
Kinderconsult dermatoloog 10 dagen
Operatieve behandeling van huidkanker waarbij zoveel mogelijk gezonde huid wordt gespaard. (Mohs) 10 dagen
Spataderen/flebologie 53 dagen
Geriatrie 23 dagen
GOC (Geheugenpolikliniek 70 jaar en ouder) 56 dagen
GOC Neurologie (geheugenpolikliniek < 70 jaar) nvt
MDOG (Mulitidisciplinair Dagonderzoekcentrum) 33 dagen
Gynaecologie 44 dagen
Afwijkend uitstrijkje** 22 dagen
Bekkenbodemproblematiek** 15 dagen
Benigne adnex afwijkingen (cystes)** 28 dagen
Cyclusstoornissen** 28 dagen
Endometriose** 30 dagen
Gynaecologische echo 4 dagen
POP-poli** 32 dagen
Postmenopausaal bloedverlies 8 dagen
Preconceptioneel advies** 17 dagen
Uterug myomatosus (vleesbomen)** 28 dagen
Vruchtbaarheidsstoornissen 37 dagen
Vulvaire afwijkingen** 28 dagen
Inwendige geneeskunde 38 dagen
Keel-, Neus- en Oorheelkunde 30 dagen
Buisjes (middenoorbeluchting) 25 dagen
Neus- en /of keelamandelen 25 dagen
Neustussenschot 25 dagen
Kindergeneeskunde 35 dagen
Longgeneeskunde 24 dagen
Astma diagnostiek 6 weken
COPD 42 dagen
poli Longgeneeskunde 35 dagen
Sneldiagnostiek afwijkende thoraxfoto 18 dagen
Snurkklachten en slaapapneu 18 dagen
Maag-, Darm- en Leverziekten 80 dagen
Maag-, Darm- en Leverziekten NZ 85 dagen
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie 14 dagen
Neurologie 11 dagen
Carpaal Tunnel Syndroom Poli 15 dagen
Hernia 10 dagen
Kinderneuroloog 38 dagen
Neurochirurgie 46 dagen
Spoedpoli 0 dagen
Spreekuur verstandelijk gehandicapten 134 dagen
Syncope / Wegraking 15 dagen
TIA poli 0 dagen
Oogheelkunde 75 dagen
Kinderen scheelzien 150 dagen
Kinderen verminderd zicht 150 dagen
Staar 10 dagen
Trauma oog 0 dagen
Orthopedie 22 dagen
Bekken / heup / bovenbeen 30 dagen
Enkel / voet 30 dagen
Knieklachten 30 dagen
Rug / nekklachten 30 dagen
Schouder / nek 30 dagen
Voetenpoli, incl. orthopedisch schoenmaker 30 dagen
Plastische chirurgie 21 dagen
Psychiatrie 30 dagen
Psychiatrie 30 dagen
Psychologie, medische (volwassenen) 21 dagen
Radiotherapie
Acuut 0 dagen
Urologie 75 dagen
Blaaskanker 14
Incontinentie vrouw 21 dagen
Nierstenen 28 dagen
Sterilisatie (man) 90 dagen
Urologische Advies Poli 30 dagen
Urologisch Behandelcentrum 21 dagen
Verloskunde
POP poli 24 dagen
Wachttijden per 07-06-2021
Anesthesiologie & Pijngeneeskunde 14 dagen
Cardiologie
Dotteren * 2 dagen
Cardiothoracale chirurgie
Open hart operatie* 11 dagen
Chirurgie
Aneurysma operatie 36 dagen
Bariatrische chirurgie 77 dagen
Borstkanker 22 dagen
Darmkanker 24 dagen
Etalagebenen 43 dagen
Galblaas 2 dagen
Halsslagader operatie 7 dagen
Liesbreuk 77 dagen
Operatieve verwijdering (deel van) de dikke darm 23 dagen
Spataderen via laser 57 dagen
Dermatologie
Lichttherapie 34 dagen
UVB lichttherapie bij huidklachten 2 dagen
Keel-, Neus- en Oorheelkunde
Buisjes (middenoorbeluchting) 40 dagen
Neus- en /of keelamandelen 58 dagen
Neustussenschot 107 dagen
Longgeneeskunde
Astma diagnostiek 42 dagen
COPD 6 weken
poli Longgeneeskunde 35 dagen
Sneldiagnostiek afwijkende thoraxfoto 18 dagen
Snurkklachten en slaapapneu 18 dagen
Neurologie
Hernia 63 dagen
Neurochirurgie 80 dagen
Nucleaire geneeskunde
Oogheelkunde
Staar 9 dagen
Orthopedie
Kijkoperatie knie 15 dagen
Totale heup operatie 115 dagen
Totale knie operatie 142 dagen
Plastische chirurgie
Borstcorrectie (verkleining) 67 dagen
Buikwandcorrectie 199 dagen
Carpaal tunnel syndroom 3 dagen
Dupuytren 20 dagen
Urologie
Incontinentie vrouw 85 dagen
Sterilisatie (man) 3 dagen
Wachttijden per 07-06-2021
Chirurgie
Vaatchirurgie 0 dagen
Longgeneeskunde
Astma diagnostiek 42 dagen
COPD 40 dagen
poli Longgeneeskunde 35 dagen
Sneldiagnostiek afwijkende thoraxfoto 18 dagen
Snurkklachten en slaapapneu 18 dagen
Maag-, Darm- en Leverziekten
Diagnostiek Gastroscopie 8 dagen
Diagnostiek Sigmoscopie 13 dagen
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie
CT-scan voor kaakgebied 65 dag
Nucleaire geneeskunde
Bot-onderzoek 3-fasen (Bot-scintigrafie) 21 dagen
Bot-onderzoek total body (Bot-scintigrafie) 7 dagen
Hart-onderzoek (Myocard-scintigrafie) 75 dagen
PET CT- onderzoek 2 dagen
Radiologie
Angiografie en Interventie 7 dagen
Borstkankercentrum 1 dag
CT-scan 3 dagen
Dexa-onderzoek 16 dagen
Echo (via de huisarts) 4 dagen
Echo (via polikliniek) 4 dagen
Echo MSK (via de huisarts) 15 dagen
Echo MSK (via polikliniek) 15 dagen
MRI-scan 13 dagen
MRI-scan complex 24 dagen
Skelet- en longdiagnostiek (op afspraak) 1 dagen
Verloskunde
Echo 0 dagen