Adoptiepolikliniek (Folder)

Kindergeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Adoptiepolikliniek (Folder)

Met de komst van uw kind naar Nederland is een einde gekomen aan de lange periode van voorbereidingen en spanningen rondom de adoptieprocedure. Er begint nu een periode van aan elkaar wennen. Uw kind gaat zich aanpassen aan zijn nieuwe omgeving. Om uw kind een goede start te geven, kan een bezoek aan de adoptiepolikliniek van het Catharina Ziekenhuis helpen. Wij onderzoeken (screenen) uw kind op kinderziektes en mogelijke medische afwijkingen.

De gezondheid van uw kind is belangrijk voor het aanpassingsproces. Uit onderzoek blijkt dat ruim 70% van de adoptiekinderen in Nederland een of meerdere medische afwijkingen blijkt te hebben. De meeste van deze afwijkingen zijn goed te behandelen, als ze maar snel na aankomst worden opgespoord. Wij helpen u daar graag bij.

Een afspraak maken bij de kinderarts

De werkgroep Adoptie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde adviseert om alle adoptiekinderen op ziekten en afwijkingen te screenen, liefst binnen twee weken na aankomst. Wij adviseren u om al vóór aankomst van uw adoptiekind in Nederland een afspraak in te plannen op de adoptiepolikliniek. Zo weet u zeker dat u snel na thuiskomst aan de beurt bent. Belt u voor een afspraak de polikliniek Kindergeneeskunde. Het telefoonnummer vindt u verderop in deze folder onder het kopje ‘Contactgegevens’.

Wat moet ik meenemen naar de adoptiepolikliniek?

Voor het bezoek van uw kind aan onze adoptiepolikliniek hebben we de volgende papieren nodig:

  • Naam, adres en woonplaats;
  • Verzekeringsgegevens en naam van de huisarts;
  • Medische en groeigegevens van uw kind (van geboorte tot heden);
  • Inentingspapier(en) van uw kind (van geboorte tot heden);
  • Uitslagen van eventueel in Nederland verrichte onderzoeken, zoals röntgenfoto’s of bloeduitslagen.

Voorbereiding

Nadat u uw kind voor de adoptiepolikliniek heeft aangemeld, moeten er een aantal onderzoeken worden uitgevoerd. Enkele onderzoeken kunt u zelf al laten uitvoeren vóór het gesprek met de kinderarts, zodat de resultaten in dat gesprek al met u besproken kunnen worden.

Bacterie- en parasietonderzoek

Als u een afspraak met de adoptiepolikliniek heeft gemaakt, ontvangt u per post vier potjes voor het verzamelen van ontlasting van uw kind. Met de inhoud van drie potjes onderzoeken we de aanwezigheid van parasieten en met het andere potje onderzoeken we of er bepaalde bacteriën worden aangetroffen. De gevulde potjes kunt u samen met de bijbehorende formulieren inleveren bij het laboratorium (voorkeur) of bij de huisarts.

MRSA-onderzoek

We sturen u ook MRSA-kweken toe. Hiermee onderzoeken we of uw kind drager is van de MRSA-bacterie. U kunt deze kweken van keel, neus en anus laten afnemen door uw eigen huisarts. Doet u dit minstens één week voor de afspraak, zodat wij de uitslagen al hebben voor u hier komt met uw kind.

Bij aankomst in het ziekenhuis

Inschrijven

Als u voor het eerst in het ziekenhuis komt, meldt u zich bij de receptie in de centrale hal. Neem een identiteitsbewijs en een verzekeringsbewijs van uw kind mee naar het ziekenhuis.

Het onderzoek door de kinderarts

Daarna gaat u naar de polikliniek Kindergeneeskunde. U meldt zich bij de polikliniekassistenten en neemt vervolgens plaats in de wachtruimte. De kinderarts en een arts-assistent nodigen u vervolgens uit om in de onderzoekskamer te komen.

De kinderarts en de arts-assistent voeren een intakegesprek met u en onderzoeken uw kind. Vervolgens gaat u naar de Kinderafdeling. We bereiden uw kind goed voor op de komende onderzoeken, aangepast aan haar of zijn leeftijd. Vaak gebeurt dit met behulp van een pop om de handelingen zichtbaar te maken, omdat de taal meestal nog een barrière is. We hebben ook de mogelijkheid om verdovende zalf te smeren tijdens de voorbereiding zodat de onderzoeken minder pijnlijk zijn.

Röntgenfoto en mantoux-prik

Daarna gaat u met uw kind nog enkele onderzoeken laten doen:

  • Een röntgenfoto laten maken van de borstkas bij de afdeling Radiologie.
  • Een Mantoux-onderzoek bij de afdeling Longfunctie. Met dit onderzoek kunnen we longtuberculose (TBC) uitsluiten. De uitslag moet na 3 dagen worden afgelezen. Hiervoor kunt u ook naar de huisarts gaan.

Daarna gaat u naar de Kinderafdeling. Tijdens het prikken zal een van onze medewerkers u begeleiden om uw kind af te leiden. Hierna nemen we ook urine van uw kind af voor onderzoek.

Uitslagen van onderzoeken

Het duurt maximaal vier tot zes weken voordat alle uitslagen bekend zijn. Meestal wordt u na twee weken gebeld voor de uitslagen die dan bekend zijn. Na vier tot zes weken heeft u opnieuw een gesprek met de arts-assistent of de kinderarts. Samen neemt u dan alle uitslagen door. U kunt natuurlijk ook alle andere vragen stellen over de gezondheid van uw kindje. Als alle uitslagen normaal zijn, sturen onze arts-assistent en kinderarts een brief naar uw huisarts. Hij informeert ook de plaatselijke GGD en de arts van het consultatiebureau van uw woonplaats. Als u daar prijs op stelt, kunt u ook een brief ontvangen met de uitkomsten van het onderzoek. Als er bij uw kind ziekten of afwijkingen gevonden zijn, wordt in overleg met u een verder behandelplan afgesproken.

Vragen

Als u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft, kunt u deze stellen aan de medewerkers van de polikliniek Kindergeneeskunde.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Kindergeneeskunde
040 – 239 92 00

Dagbehandeling Kindergeneeskunde
Telefoonnummer: 040  – 239 82 06
Faxnummer: 040 – 239 94 49

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Kindergeneeskunde vindt u op
www.catharinaziekenhuis.nl/kindergeneeskunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden