Afdeling Neurologie (Folder)

Neurologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Afdeling Neurologie (Folder)

U bent onlangs opgenomen op de verpleegafdeling Neurologie van het Catharina Ziekenhuis. Wij hebben de belangrijkste informatie over uw opname in deze folder opgenomen.

Gang van zaken op de afdeling

De afdeling Neurologie kent het systeem van kamergericht verplegen. Dit betekent dat iedereen uit het verpleegteam één of meerdere kamers krijgt toegewezen. De verpleegkundigen die op uw kamer zijn ingedeeld, zijn tijdens hun dienst verantwoordelijk voor de zorg van alle patiënten op uw kamer. Bij hen kunt u terecht met vragen of problemen. Zij kunnen zaken regelen die voor u belangrijk zijn of kunnen u doorverwijzen naar de juiste persoon.

Op de afdeling liggen mannen en vrouwen gemengd op een kamer. Als u dit bezwaarlijk vindt, kunt u dit kenbaar maken bij de verpleging.

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Dit houdt in dat u als patiënt in contact kunt komen met medewerkers die hun opleiding nog niet hebben voltooid. Dat geldt voor zowel verplegend personeel als voor artsen en andere medewerkers binnen ons ziekenhuis.

De arts-assistenten functioneren als afdelingsartsen. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse medische zorg op de afdeling. Zij staan onder supervisie van één van de acht neurologen die gekoppeld zijn aan de afdeling. De arts-assistenten en/of neurologen lopen elke dag visite. De visites vinden ’s ochtends plaats. In het weekend komt de arts niet vanzelfsprekend bij u langs. Het behandelteam op de afdeling bestaat uit verschillende hulpverleners: artsen, verpleegkundigen, een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een logopedist, een diëtist en een transferverpleegkundige.

Binnen de afdeling Neurologie is een specifiek deel waar patiënten met een neurologische aandoening behandeld worden. Dit deel heet de Brain Care Unit. De patiënten die hier liggen hebben intensieve zorg en bewaking nodig.

Alle patiëntenkamers beschikken over een eigen televisie. Koptelefoons hiervoor worden op de afdeling verstrekt.

Dagindeling

  • In de ochtend hebt u de keuze om tussen 07.30 en 08.00 uur of tussen 08.00 en 08.30 uur te ontbijten. Dit wordt per kamer opgevraagd.
  • Vanaf 08.30 uur assisteert de verpleging u bij de zorg;
  • Rond 12.00 uur wordt de lunch geserveerd;
  • In de loop van de middag komt de verpleging langs om de nodige zorg te verlenen;
  • Rond 17.00 uur wordt de warme maaltijd geserveerd;
  • In de loop van de avond komt de verpleging langs om de zorg te verlenen voor de nacht.

Transferverpleegkundige

Op de afdeling is een transferverpleegkundige werkzaam om de zorg die nodig is na een ziekenhuisopname goed te laten verlopen. De behandelend arts of de verpleegkundige schakelt de transferverpleegkundige in als dat van toepassing is. Samen met u en uw naasten bespreekt de transferverpleegkundige wat u aan zorg nodig heeft. Zij overlegt dit met uw specialist, huisarts en het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor welke voorzieningen. Zij leveren zelf geen zorg.

De leerunit van de verpleegafdeling neurologie

Op de verpleegafdeling Neurologie werken we met een nieuwe manier van opleiden van onze verpleegkundigen: de leerunit. Wat betekent dit voor u?

Opleiding voor verpleegkundigen

Tijdens uw opname wordt er door diverse disciplines samen met u gekeken naar uw behandeling. Met de verpleegkundigen heeft u het meest contact. Zij dragen zorg voor uw dagelijkse verzorging. Het Catharina ziekenhuis is een topklinisch ziekenhuis en daarom werken er verpleegkundigen die in opleiding zijn. Onlangs is het Catharina ziekenhuis gestart met een nieuwe vorm van opleiden: de leerunit.

Wat is een leerunit?

Een leerunit is een leeromgeving binnen onze verpleegafdeling waar diverse studenten vanuit zowel de mbo- als hbo-opleidingen verpleegkunde werken én leren. De studenten werken en leren onder begeleiding van een gediplomeerd verpleegkundige. De studenten worden tijdens hun stage op de verpleegafdeling Neurologie ingewerkt.

De studenten mogen steeds meer taken zelfstandig uitvoeren, zodra zij hebben laten zien hiervoor bevoegd en bekwaam te zijn. Dit wordt altijd getoetst door een gediplomeerd verpleegkundige. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan verpleegtechnische handelingen, zoals het inbrengen van een blaaskatheter of prikken van een infuus. Ook het dagelijks visite lopen met de arts of het in orde maken van uw ontslagpapieren kunnen taken zijn van een verpleegkundige. Vaak beginnen de studenten met de zorg voor één patiënt en breiden dit tijdens hun stage uit.

Op de leerunit staat onderwijs centraal. De studenten worden gestimuleerd om informatie op te zoeken. De studenten zijn altijd boventallig op de afdeling (extra naast het reguliere personeel) en worden begeleid door een gediplomeerd verpleegkundige: de coach. De coach en opleidingsadviseur zien toe op het leerproces van de student (en de kwaliteit van zorg).

Tijdens uw verblijf op verpleegafdeling neurologie zult u dus verschillende personen aan uw bed krijgen. Op het naambordje, dat elke medewerker draagt, kunt u zien met wie u te maken heeft.

Heeft u nog vragen? Die kunt u stellen aan de verpleegkundige of de student op de afdeling.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Neurologie, bij voorkeur tussen 11.00 en 12.00 uur.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Neurologie
040 – 239 94 00

Verpleegafdeling Neurologie
040 – 239 80 50

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Neurologie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/neurologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden