Anorectale manometrie (Folder)

Bekkenbodemcentrum Maag-, Darm- en Leverziekten
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Anorectale manometrie (Folder)

Uw behandelend arts heeft voorgesteld om bij u een anorectale manometrie te laten doen. Uw arts heeft u hierover geïnformeerd. Het onderzoek wordt gedaan door een hiervoor opgeleide zorgprofessional. Dit kan een physician assistant (PA), verpleegkundig specialist (VS) of endoscopieverpleegkundige zijn. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken rondom dit onderzoek.

Wat is een anorectale manometrie?

Een anorectale manometrie is een onderzoek waarbij de spanning van uw endeldarm en anus kan worden opgemeten. Dit gebeurt met behulp van een flexibele katheter. Deze katheter bestaat uit een dun flexibel slangetje met op de tip een ballonnetje. De katheter is aangesloten op een computer die de metingen registreert en weergeeft in grafieken.

Voorbereiding

Er zijn geen bijzondere voorbereidingen voor dit onderzoek nodig.

Het onderzoek

U meldt zich op de afgesproken dag en tijd op de afdeling Endoscopie. Als u aan de beurt bent wordt u opgehaald en naar binnen gebracht. U trekt dan uw schoenen, broek of rok en onderbroek uit. Daarna neemt u plaats op de onderzoekstafel waarna uw onderlichaam wordt bedekt.

Hierna gaat u op uw linkerzijde liggen. Mogelijk vindt er eerst lichamelijk onderzoek plaats. Daarna brengt de PA, VS of verpleegkundige de katheter voorzichtig via de anus ongeveer tien centimeter in de endeldarm. De katheter wordt voorzichtig heen en weer geschoven om de katheter in de juiste positie te brengen.  Zo nodig wordt de katheter op de bil vastgemaakt met behulp van een pleister en gaat de meting verder. Tijdens het onderzoek wordt u gevraagd om een aantal keren de anus dicht te knijpen, te persen en te hoesten. Hierbij wordt de druk voortdurend opgemeten.

De ballontip van de katheter wordt langzaam met lucht gevuld. U geeft dan steeds aan wanneer u de ballon niet goed of juist heel goed voelt en wanneer u aandrang tot ontlasting krijgt. Het inbrengen van de katheter in de anus kan een vreemde gewaarwording zijn. Pijnlijk is het niet.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer dertig minuten. Houd er rekening mee dat door onverwachte omstandigheden de wachttijd soms kan oplopen.

Nazorg

Er is geen nazorg nodig voor dit onderzoek.

Wanneer neemt u direct contact op?

Het is mogelijk dat er licht bloedverlies is, doordat er een scheurtje in de anus of de darmwand ontstaat. Dit bloedverlies verdwijnt meestal binnen 12 tot 24 uur. Waarschuw uw arts als u langer dan deze aangegeven tijd klachten houdt. Neem hiervoor binnen kantooruren contact op met de afdeling Endoscopie. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp.

Uitslag

De metingen worden na het onderzoek geanalyseerd. U wordt zo spoedig mogelijk van de resultaten van de manometrie op de hoogte gebracht. Dit gebeurt tijdens uw eerstvolgende afspraak, eventueel na een multidisciplinair overleg.

Verhinderd

Kunt u om dringende redenen niet naar uw afspraak komen? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de afdeling Endoscopie of Chirurgie. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen. U vindt het juiste telefoonnummer op uw afsprakenbrief.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met de afdeling Endoscopie.

Tot slot

Wilt u er aan denken om bij ieder bezoek aan het ziekenhuis een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) mee te nemen.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Endoscopie
040 – 239 87 85

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Endoscopie kunt u vinden op www.catharinaziekenhuis.nl/maag-darm-en-leverziekten


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden