Ascitesdrainage (Folder)

Radiologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Ascitesdrainage (Folder)

U krijgt binnenkort op de afdeling Radiologie een drainage vanwege een vochtophoping (ascites) in de buik. Dit gebeurt met het plaatsen van een drain. In deze folder vindt u informatie over deze behandeling.

Wat is een ascitesdrainage?

Een ascitesdrainage is een ingreep waarbij een drain (dun slangetje) in de vochtophoping wordt gebracht om het vocht uit de buik te verwijderen. Voor de exacte plaatsbepaling maakt de radioloog gebruik van echografie.

Aandachtspunten

Bloedverdunners: wanneer u bloedverdunnende middelen gebruikt (bijvoorbeeld Marcoumar of Sintrom) kan het zijn dat u tijdelijk moet stoppen met deze middelen. Meldt het uw arts indien u deze middelen gebruikt.

Voorbereiding

Op de dag van het onderzoek wordt u een dag opgenomen op een verpleegafdeling of mogelijk verblijft u al op een verpleegafdeling. De ingreep zelf wordt uitgevoerd op de afdeling Radiologie. Op de dag van het onderzoek mag u alleen een licht ontbijt (kopje thee met een beschuit) gebruiken.

Het is belangrijk dat u voor de behandeling naar het toilet gaat om de blaas leeg te maken.

Aanmelden voor uw afspraak 

Hoe u zich kunt aanmelden voor uw afspraak, vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/aanmelden. Het is belangrijk dat u altijd een geldig legitimatiebewijs meeneemt, deze heeft u nodig om zich aan te melden.

Verloop van de behandeling

Met echografie wordt gekeken waar de vochtophoping zich bevindt en wat de beste plek is om het aan te prikken. De huid wordt gedesinfecteerd met alcohol en afgedekt met een steriele doek.

De huid wordt plaatselijk verdoofd. Nadat de verdoving is ingewerkt, wordt op geleide van het echobeeld de vochtophoping aangeprikt met een holle naald. Het is belangrijk dat u zo stil en rustig mogelijk blijft liggen. Door de holle naald wordt een dunne draad in de vochtophoping gelegd. De naald kan vervolgens verwijderd worden, de draad blijft achter. Hierna wordt de prikopening wat opgerekt. Over de draad kan nu de drain op de juiste plek geschoven worden. Wanneer de drain goed zit, wordt de draad verwijderd. Met pleisters wordt de drain vastgeplakt en wordt er een opvangzak aan de drain aangesloten om het vocht op te vangen.
Eventueel wordt er vocht opgestuurd naar het laboratorium voor verder onderzoek.

Na de behandeling kan de radioloog ervoor kiezen om de drain direct te verwijderen of voor langere tijd te laten zitten. Dit verschilt per situatie en wordt indien nodig met u besproken.

Duur van de behandeling

De behandeling duurt ongeveer twintig minuten.

Na de behandeling

Na de behandeling gaat u weer terug naar de verpleegafdeling. Een verpleegkundige controleert regelmatig uw bloeddruk. Door afname van het vocht uit de buik is het mogelijk dat de bloeddruk daalt. Het is belangrijk dat u na de behandeling rustig blijft liggen of zitten. U kunt namelijk duizelig worden door een verlaagde bloeddruk.
Ook wordt door de verpleegkundige gecontroleerd of er een ontstekingsreactie ontstaat op de plaats waar de naald is ingebracht. U kunt tijdens of na de ascitesdrainage last hebben van buikkrampen. Eventueel kunt u hiervoor een paracetamol 500 mg innemen. Als de drain niet direct is verwijderd, kijkt de verpleegkundige hoeveel vocht er afloopt. Daarna bepaalt uw arts wanneer de drain verwijderd kan worden.

Uitslag

Uw arts informeert u over de uitslag van het eventueel onderzochte vocht.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met uw behandelend arts of met de verpleegkundige van de afdeling.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Radiologie
040 – 239 85 65

Spoedeisende Hulp (SEH), spoed buiten kantooruren
040 – 239 96 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Radiologie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/radiologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden