Ascitespunctie en -drainage (Folder)

Catharina Kanker Instituut
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Ascitespunctie en -drainage (Folder)

Binnenkort krijgt u op afdeling Multidisciplinaire Oncologie (MDO) of Dagbehandeling MDO een punctie of drainage vanwege een vochtophoping (ascites) in de buik. Bij deze ingreep brengt een arts een dun slangetje (drain) in om vocht uit de buikholte te laten lopen. Afhankelijk van de oorzaak van het ascitesvocht, bepaalt de arts of het vocht wordt opgestuurd voor onderzoek.

In deze folder vindt u meer informatie over het verloop van een ascitesdrainage. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier beschreven.

Oorzaak ascites

Onder normale omstandigheden bevat de buikholte een kleine hoeveelheid vocht. Dit vocht wordt via de lymfe, het systeem dat er voor zorgt dat afvalstoffen uit het lichaam worden verwijderd, weer opgenomen in het bloed. Wanneer dit niet het geval is ontstaat ascites. Ascites is een afwijkende vochtophoping in de buikholte. Dit kan veroorzaakt worden door kanker of een leveraandoening. Hierbij wordt het overtollige vocht niet opgenomen in het bloed, maar blijft het vocht achter in de buikholte. De buik is hierbij gespannen en in omvang toegenomen. Het gevolg is dat uw gewicht hierdoor ook toeneemt. Door het overtollige vocht krijgt u snel een vol gevoel in de maag en kunt u last krijgen van benauwdheid of een continue druk op de blaas.

Ascitespunctie en -drainage

De behandeling wordt uitgevoerd door een arts op uw kamer. Hierbij assisteert een verpleegkundige. Soms is het op de afdeling MDO of Dagbehandeling MDO niet mogelijk om de punctieplaats goed te bepalen en de drain te plaatsen. In dat geval wordt de drainage uitgevoerd op de afdeling Radiologie. Het onderzoek wordt dan uitgevoerd door een radioloog en een medewerker van de afdeling Radiologie. Met behulp van een drain wordt overtollig vocht uit de buikholte afgenomen.

Voorbereiding

Het is belangrijk dat u voor de behandeling naar het toilet gaat om de blaas leeg te maken.

Gang van zaken tijdens de behandeling

De arts onderzoekt uw buik om de juiste plaats te kunnen bepalen voor de punctie. Als de drainage op de afdeling Radiologie plaats vindt, wordt de plaats bepaald met behulp van een echografie. Een echografie is een onderzoek waarmee met behulp van geluidsgolven de organen in de buik zichtbaar worden gemaakt. Er wordt een gelei op de buik aangebracht, waarna de radioloog met een apparaatje over de buik beweegt. Dit is niet pijnlijk.

Daarna wordt een drain met behulp van een holle naald loodrecht in de huid gebracht. Aan de drain wordt een opvangsysteem bevestigd om het vocht op te vangen. Eventueel stuurt de arts vocht op voor verder onderzoek in het laboratorium.

Na de behandeling kan de arts ervoor kiezen om de drain direct te verwijderen of voor een langere tijd te laten zitten. Dit verschilt per situatie en wordt indien nodig met u besproken. De voorbereiding en het inbrengen van de naald duurt ongeveer 15 minuten.

Na de behandeling

Na de behandeling controleert de verpleegkundige regelmatig uw bloeddruk. Door afname van het vocht uit de buik is het mogelijk dat de bloeddruk daalt. Het is belangrijk dat u na de behandeling rustig blijft liggen of zitten. U kunt namelijk duizelig worden door een verlaagde bloeddruk. Ook controleert de verpleegkundige of er een ontstekingsreactie is op de plaats waar de naald is ingebracht (insteekopening). U kunt tijdens of na de ascitesdrainage last hebben van buikkrampen. Eventueel kunt u hiervoor een paracetamol 500 mg innemen. Als de drain niet direct verwijderd is, kijkt de verpleegkundige hoeveel vocht er afloopt. Daarna bepaalt de arts wanneer de drain verwijderd mag worden.

Uitslag

De arts informeert u wat de uitslag is van het onderzochte ascitesvocht.

Verhinderd

Kunt u niet naar een afspraak komen? Meld dit dan zo snel mogelijk bij de afdeling MDO of de polikliniek Oncologie. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling MDO of de polikliniek Oncologie.

Contactgegevens

Afdeling MDO
040 – 239 79 00

Polikliniek Oncologie
040 – 239 66 22


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden