Behandeling van een ‘vleugeltje’ (Pterygium) (Folder)

Oogheelkunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Behandeling van een ‘vleugeltje’ (Pterygium) (Folder)

Uw oogarts heeft vastgesteld dat u een pterygium heeft. Een pterygium is een plooi van het bindvlies aan de binnenkant van het oog, die vanuit de ooghoek over het hoornvlies groeit. De plooi krijgt daarbij de vorm van een langwerpig driehoekig vleugeltje. Daarom wordt de aandoening ook wel ‘vleugeltje’ genoemd.

De oorzaak ervan is niet duidelijk. Er bestaat mogelijk een relatie met verhoogde blootstelling aan zonlicht, hitte, droogte en stof. In Europa komt een ‘vleugeltje’ vooral voor bij mensen uit het mediterrane gebied.

Een vleugeltje kan het gezichtsvermogen verslechteren. Bovendien geeft het vaak klachten zoals roodheid, branderigheid en tranen. Met medicijnen is het pterygium niet weg te krijgen, maar kan de irritatie ervan wel verminderen. Soms wordt besloten om een operatie uit te voeren. In deze folder vindt u meer informatie over de gang van zaken rondom de operatie. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Autorijden na de operatie

Na de operatie kunt u niet zelf autorijden. U krijgt een oogverband op het geopereerde oog, waardoor diepte en afstanden tijdelijk niet zijn in te schatten. We adviseren u daarom dringend om een begeleider mee te nemen, die u na de operatie naar huis kan begeleiden.

Operatie

Op de dag van de operatie, meldt u zich op de afgesproken tijd op de OK Dagbehandeling.

De behandeling van het pterygium bestaat uit een operatie onder plaatselijke verdoving. We verwijderen het pterygium en polijsten het hoornvliesoppervlak dat eronder ligt. Op de open plek die daardoor ontstaat, hechten we een nieuw stukje slijmvlies met weefsellijm. Hiervoor gebruiken we een stukje slijmvlies uit hetzelfde oog. De operatie duurt circa 45 minuten. In principe kunt u dezelfde dag weer naar huis. Aan het einde van de operatie krijgt u een oogverband op het geopereerde oog. Dit verband kunt u de dag na de operatie verwijderen.

Na de operatie

U mag niet in uw oog wrijven gedurende de eerste twee maanden na de operatie.

Het is normaal dat het verband de eerste dag wat bloederig vocht bevat. Ook de dagen na de operatie kunnen er rood gekleurde tranen uit uw oog komen. Het oog is de eerste week pijnlijk en lichtgevoelig. Uw oogleden kunnen een aantal dagen gezwollen zijn. Het slijmvlies van het oog is in de ooghoek gezwollen en lijkt op een blaasje. De roodheid als gevolg van de operatie verdwijnt meestal pas na vier tot zes weken.

De dag na de operatie begint u met de voorgeschreven oogdruppels. Deze brengt u driemaal daags in het oog aan, tot de eerste controle na de operatie. De druppels geven enige vertroebeling van het zicht.

U kunt in overleg met uw arts drie- tot viermaal per dag paracetamol (500mg) gebruiken tegen de pijn. Overdag hoeft u geen verband meer te dragen. We raden aan om uw oog met een zonnebril te beschermen als u naar buiten gaat. U mag douchen en uw haren wassen. U kunt uw werk meestal na een paar dagen weer hervatten. Bij twijfel kunt u dit met uw oogarts overleggen.

Contact opnemen met het ziekenhuis

In zeldzame gevallen kan het transplantaatje loslaten. U kunt dan contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde in het Catharina Ziekenhuis. Buiten kantoortijden belt u met de Spoedeisende Hulp. De telefoonnummers vindt u onder ‘Contactgegevens’.

Controle

We vragen u verschillende keren terug te komen voor een controle. De eerste controle vindt één week na de operatie plaats. Deze afspraak krijgt u bij het plannen van de operatie. Eventueel krijgt u na deze controle een vervolgafspraak. Deze vervolgafspraak wordt in opdracht van uw behandelend arts gemaakt door de polikliniekassistent.

Verhinderd?

Kunt u niet naar uw afspraak komen? Meld dit dan zo snel mogelijk bij de polikliniek Oogheelkunde in het Catharina Ziekenhuis. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact met de polikliniek Oogheelkunde in het Catharina Ziekenhuis.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Oogheelkunde
040 – 239 72 00

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Oogheelkunde kunt u vinden op www.catharinaziekenhuis.nl/oogheelkunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden