Behandeling van spataderen met foam (Folder)

Dermatologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Behandeling van spataderen met foam (Folder)

Samen met uw behandelend arts heeft u besloten om spataderen te laten behandelen. Eén van de behandelmogelijkheden bij de polikliniek Dermatologie is het inspuiten van schuim (foam echosclerose) in de spatader. In deze folder leest u meer informatie over deze behandeling.

Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u anders kan zijn dan hier beschreven is.

Voorbereiding

Deze behandeling vindt plaats op de polikliniek Dermatologie. Wij adviseren u om iemand mee te nemen die u begeleidt. U mag na de ingreep niet autorijden. U meldt zich op het afgesproken tijdstip aan de balie van de polikliniek. U wordt door de arts of verpleegkundige binnengeroepen. Wij vragen u dan om uw onderkleding uit te doen.

De behandeling

Bij de behandeling met foam echosclerose worden eerst de plaatsen van de te verwijderen spataderen opgezocht met de echo en afgetekend, terwijl u rechtop staat. Vervolgens gaat u op de behandeltafel liggen en wordt – onder geleiding van de echo – een schuimvloeistof in de spatader gespoten. Dit is een mengsel van Aetoxysclerol en lucht. Dit middel beschadigd de binnenkant van de spatader en zorgt zo dat de wanden verkleven en de ader dicht gaat zitten. De hele ingreep duurt ongeveer 15 minuten.

Na de behandeling

Direct na de behandeling wordt het behandelde bloedvat dichtgedrukt met een schuimrubberen rol die op zijn plaats gehouden wordt door een witte steunkous. U mag hier niet mee douchen. Over de witte kous komt overdag nog een bruine kous, ’s Nachts moet de bruine kous uit. Na één week mag u alles van het been af halen en weer douchen. De tweede en derde week hoeft u alleen nog de bruine kous overdag te dragen.

Wij adviseren u de dag van de behandeling niet zelf deel te nemen aan het verkeer met de fiets of auto. Na de ingreep mag u naar huis en uw dagelijkse bezigheden hervatten. Bij pijnklachten mag u paracetamol innemen. Sporten wordt de eerste week na de behandeling afgeraden. Wel wordt geadviseerd om goed in beweging te blijven en overdag minimaal ieder uur 5 minuten te lopen. Vermijd lange periodes met alleen rust. Saunabezoeken, zonnebanken en zonnen raden wij u af gedurende een periode van ten minste 6 weken.

Controle

Na 6 weken komt u ter controle naar het ziekenhuis. Soms is er, bij blijvende klachten, nog een (kleine) aanvullende behandelsessie nodig.

Complicaties en risico’s

Hoewel de behandeling van spataderen met foam echosclerose over het algemeen een veilige ingreep is, kunnen er in een enkel geval complicaties optreden.

 • Allergische reacties. U wordt behandeld met een mengsel van Aetoxysclerol en lucht. Dit middel kan allergische reacties veroorzaken, die klachten geven zoals jeuk, galbulten, roodheid en zwellingen. Die zijn meestal niet ernstig, maar toch vragen wij u het te melden aan de behandelend arts als u allergisch bent voor dit middel.
 • Injectie met Aetoxysclerol buiten de spatader. Het is mogelijk dat de injectie niet in de spatader gegeven wordt, waardoor weefsel rondom het bloedvat beschadigd wordt en er wondjes kunnen ontstaan. Dit herstelt vanzelf. Het risico is minimaal omdat tijdens het geven van de injectie de hele procedure wordt gevolgd met het echoapparaat. Daardoor kan de arts exact zien waar ingespoten wordt.
 • Ontsteking van de spatader. Op de plaats waar Aetoxysclerol met de wand van de spatader in aanraking komt, zal irritatie ontstaan. Als van buiten af onvoldoende druk op het behandelde vat wordt gegeven, kan een pijnlijke warme rode plek op de huid ontstaan. Om dit risico zo veel mogelijk te vermijden, wordt direct na de inspuiting een strakke schuimrol op het behandelde bloedvat gedrukt. Als er toch een ontsteking van de spatader optreedt, zal die uiteindelijk vanzelf genezen.
 • Trombose(been)/longembolie. Deze complicatie is uiterst zeldzaam. Alle behandelingen van spataderen kennen het risico van een trombosebeen. Dit is dus niet specifiek voor de foam echosclerose.
  Klachten passend bij een trombosebeen zijn: pijn, roodheid en zwelling aan het behandelde been.
  Klachten die passend bij een longembolie zijn: kortademigheid, hoesten, pijn bij zuchten en pijn op de borst.
  Wanneer u een van deze klachten ervaart, neem dan direct contact op, ook in het weekend.
 • Raar gevoel. Soms verandert het gevoel in het behandelde been. Dan kan er sprake zijn van zenuwletsel waardoor de huid minder gevoelig is. Dit herstelt in de meeste gevallen na verloop van tijd.
 • Ontsteking. Na iedere ingreep bestaat de mogelijkheid van een bacteriële infectie. Omdat het niet om een operatie gaat, is de kans hierop vrij klein.
 • Pijn. Het kan zijn dat de behandelde spatader enkele dagen tot weken na de ingreep pijn doet tijdens het lopen en u een harde streng voelt op de plaats waar de spatader behandeld is. Dit hoort bij de reactie van het lichaam op de behandeling. Als u dit als pijnlijk ervaart, kunt u hiervoor pijnstillers gebruiken.

Wanneer neemt u direct contact op?

 • Bij een nabloeding;
 • Bij roodheid en/of forse zwelling van het operatiegebied of de kuit
 • Bij acute benauwdheid of pijn op de borst
 • Als u koorts krijgt, boven de 38.5 graden.
Bel in bovenstaande situaties
 • Tijdens kantooruren met de polikliniek Dermatologie
 • Buiten kantooruren belt u met de Spoedeisende hulp (SEH)

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een coassistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u uitdrukkelijk niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van bovenstaande tekst nog vragen? Neem dan gerust contact op met de polikliniek Dermatologie.

Contact

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Dermatologie
040 – 239 72 70

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Dermatologie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/dermatologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden