Biopsie van de prostaat onder MRI-geleide (Folder)

Radiologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Biopsie van de prostaat onder MRI-geleide (Folder)

Uw arts heeft bij u een verdachte afwijking in de prostaat gevonden. Om deze afwijking verder te onderzoeken bent u verwezen naar de afdeling Radiologie voor een biopsie van de prostaat onder MRI-geleide.

Om te bepalen of een verdachte afwijking prostaatkanker is, moet er weefsel worden afgenomen (biopt) dat onder de microscoop wordt onderzocht. Dit gebeurt meestal onder geleide van een echografie. Soms is de verdachte afwijking echter niet te zien met echografie. Deze afwijking is dan alleen zichtbaar op een MRI-scan. Er kan dan een biopt onder MRI-geleide worden verricht.

Voorbereiding

U heeft antibiotica meegekregen. Deze dient u volgens voorschrift van de arts in te nemen.

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen zoals Sintrommitis of Marcoumar? Uw arts moet dit weten voordat het onderzoek plaatsvindt. Ook als u andere bloedverdunnende middelen gebruikt zoals aspirine en acetosal moet u dit uw arts vooraf melden. De arts kan het noodzakelijk vinden om het gebruik van bepaalde medicijnen tijdelijk te stoppen. Overleg met de uroloog wanneer u mag herstarten met het gebruik van uw bloedverdunners.

De dag van het onderzoek

Op het tijdstip van uw afspraak, meldt u zich bij de baliemedewerkster van de MRI-afdeling. Zij verwijst u naar de wachtruimte, waarna een laborant u binnenroept. Net als bij het MRI-onderzoek dat u eerder heeft gehad, wordt u verzocht zich om te kleden en alle metalen voorwerpen van uw lichaam te verwijderen. De radioloog voert het onderzoek uit en wordt geassisteerd door twee laboranten.

Wij raden u aan om waardevolle bezittingen zoals groot geld, andere waardepapieren en sieraden, thuis te laten. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor vermissing, beschadiging of diefstal van geld, sieraden of andere persoonlijke eigendommen.

Het onderzoek

U komt op uw buik op de tafel te liggen met het gezicht richting de scanner. Vervolgens wordt er rectaal een buisje van ongeveer 1,5 cm ingebracht, met wat glijmiddel. Dit is de naaldgeleider, waardoor de biopten genomen gaan worden.

Hierna wordt u de scanner ingeschoven en worden de eerste beelden gemaakt. Dit scannen zal ongeveer 8 minuten duren, waarna de juiste plek voor het biopt met behulp van de computer bepaald wordt.

Na het bepalen van de plaats zal de radioloog naar binnen komen om het eerste biopt te nemen. Dit biopteren gaat door de darmwand heen en kan even pijnlijk zijn.

Na het nemen van het eerste biopt wordt nog een scan gemaakt om te kijken of het biopt op de goede plek genomen is. Meestal wordt hierna nog een tweede biopt genomen. Soms moet de naald iets verplaatst worden na een biopt. Het kan dan zo zijn dat er nog een derde biopt genomen moet worden. De totale duur van het onderzoek zal ergens tussen de 20 en de 40 minuten bedragen.

Nazorg

Verschijnselen direct na het onderzoek

  • Licht bloedverlies kan voorkomen in de urine als u weer thuis bent. U ziet dat uw urine dan rood van kleur is. Dit verschijnsel is niet verontrustend, maar moet na 1 week wel verdwenen zijn. Door ongeveer twee liter water of thee (géén koffie) te drinken, spoelt u de blaas door. Hierdoor wordt de urine meestal minder bloederig.
  • Ook kan er tijdelijk bloed bij de ontlasting zitten. Dit is meestal onschuldig en verdwijnt vanzelf.

Leefregels na het onderzoek

Het is belangrijk dat u zich aan de volgende leefregels houdt:

  • De dag na de ingreep mag u uw werkzaamheden hervatten.
  • U mag de eerste drie dagen na het onderzoek geen alcohol drinken. Dit heeft een nadelig effect op de bloedstolling.
  • Het is beter om de eerste zeven dagen geen seks te hebben. Door rust genezen de wondjes beter en kunnen complicaties zoals bloedingen voorkomen worden. Na de rustperiode van zeven dagen kan uw sperma roestbruin van kleur zijn. Dit is niet verontrustend en verdwijnt vanzelf.
  • Het is beter de eerste twee weken na de biopsie niet te fietsen. Ook hier geldt dat rust zorgt voor een betere genezing en dat dit helpt om complicaties zoals bloedingen te voorkomen.

Wanneer neemt u direct contact op?

In de onderstaande gevallen dient u telefonisch contact met ons op te nemen:

  • Als uw urine zeer bloederig is, of het bloedverlies langer dan twee dagen aanhoudt. Dit komt slechts zelden voor. Wij nemen dan passende maatregelen, zoals het tijdelijk spoelen van de blaas met een katheter.
  • Wanneer u koorts krijgt boven 38,5 graden Celsius.

Bel in bovenstaande situaties:

  • tijdens kantooruren met polikliniek Urologie.
  • buiten kantooruren met de Spoedeisende hulp.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan, op werkdagen van 08.00 uur tot 16.30 uur, telefonisch contact op met de MRI-afdeling. Bij verhindering wordt u verzocht dit uiterlijk 24 uur voorafgaande aan uw afspraak te melden bij de MRI-afdeling. Zonder berichtgeving kan het onderzoek bij u in rekening worden gebracht.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

MRI-afdeling
040 – 239 60 99

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek Urologie
040 – 239 70 40

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Radiologie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/radiologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden