Bloedprikken (Folder)

Laboratorium
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Bloedprikken (Folder)

Uw arts heeft een laboratoriumonderzoek aangevraagd. Op het aanvraagformulier staat welk(e) onderzoek(en) er gedaan moet worden. Als we het bloed bij u hebben afgenomen, onderzoeken de analisten uw bloed op ons laboratorium. Alleen de onderzoeken die aangekruist zijn, worden ook daadwerkelijk uitgevoerd.

Bloedprikken op afspraak

U kunt voortaan ook op afspraak terecht voor bloedafname. Op deze manier verkorten we de wachttijd voor onze patiënten met een geplande afspraak. Bloedafname zonder afspraak blijft mogelijk tussen 08.00 – 17.00 uur. Voor het inleveren van materialen (bijvoorbeeld urine, ontlasting, speeksel, sperma) zonder bloedafname hoeft u geen afspraak te maken.

Maak een afspraak via www.catharinaziekenhuis.nl/bloedprikken

De voorbereiding/nuchter zijn

Het is belangrijk dat u de aanwijzingen van uw (huis)arts goed opvolgt. Alleen dan kunnen we de uitslag goed interpreteren.

Voor sommige onderzoeken is het belangrijk dat u nuchter bent als het bloed wordt afgenomen. Dat geeft namelijk andere resultaten dan wanneer u gegeten of gedronken heeft. Als u nuchter moet zijn, zal uw arts u dit vooraf vertellen. In de praktijk houdt dit in dat de avond voor het prikken vanaf 24.00 uur helemaal niets meer mag eten en of drinken, behalve een beetje water. U mag dan ook geen koffie, thee of melk drinken of een droog stukje brood, koekje of beschuitje eten. Nuchter zijn betekent echt helemaal niets eten of drinken. U mag uw medicijnen uiteraard wel innemen, tenzij dit anders met u afgesproken is. De polikliniek Bloedafname in het ziekenhuis is overigens vanaf 8.00 uur ’s ochtends geopend. U hoeft dus niet zo lang nuchter te zijn.

Wat neemt u mee?

  • Aanvraagformulier;
  • De bevestigingsmail (digitaal of op papier) van uw prikafspraak indien u een prikafspraak heeft gemaakt;
  • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs); 
  • Kloppen uw gegevens niet meer? Meld dit dan bij de receptie in de centrale hal.

Aanmelden

Als u bij de polikliniek Bloedafname binnenkomt, trekt u een nummer uit de zuil. Bij deze zuil maakt u een keuze.

Heeft u een afspraak gemaakt voor bloedprikken?
Scan dan uw QR-code die u heeft gekregen of voer uw geboortedatum in. 

Heeft u geen afspraak gemaakt?
Kies dan uit één van de volgende opties:

  • Routine bloedafname;
  • Bloedafname kinderen t/m 12 jaar;
  • Trombosedienst;
  • Cito-voorrang. U kiest deze knop als er ‘Cito-voorrang’ op uw aanvraagformulier staat. Dit is alleen het geval als uw arts hier uitdrukkelijk om verzocht heeft;
  • Rolstoelgebruiker.

Daarna neemt u plaats in de wachtruimte.

Als uw nummer op het scherm verschijnt, ziet u bij welke balie u zich mag melden. Dit kan balie A, B of C zijn. U meldt zich vervolgens met uw aanvraagformulier en uw getrokken nummer bij de juiste balie.

Na invoering van uw gegevens aan de balie, krijgt u etiketten voor de bloedbuisjes mee. U neemt daarna weer plaats in de wachtruimte.

Wanneer uw nummer weer op het TV-scherm verschijnt, neemt u plaats in de aangegeven kamer. Daar zal onze medewerker u zo spoedig mogelijk komen helpen.

Zoveel buisjes

In de kamer waarin uw bloed wordt afgenomen, ziet u verschillende buisjes met verschillend gekleurde doppen. Sommige buisjes bevatten een stofje dat het bloed vloeibaar houdt. Andere buisjes hebben geen toegevoegde stof, maar een gel-laagje. Dat zorgt ervoor dat de bloedbestanddelen goed gescheiden kunnen worden. Onze medewerkers zien aan de kleur van het buisje welke ze moeten gebruiken.

Het onderzoek en de uitslag

Uw bloed wordt in het laboratorium onderzocht. Er zijn verschillende onderzoeken mogelijk. Uw arts beslist, eventueel in overleg met een deskundige van het laboratorium, welk onderzoek nodig is. De uitslag van het bloedonderzoek staat niet op zichzelf. Uw arts heeft namelijk ook vragen aan u gesteld en ander onderzoek gedaan. Alle gegevens die van belang zijn, zijn bekend bij uw arts. Uw arts is dan ook de enige persoon die conclusies kan trekken. Hij of zij stelt een diagnose en doet een voorstel voor een behandeling. Daarom geven wij de uitslag van uw bloedonderzoek alleen door aan uw arts. U hebt met hem of haar afgesproken wanneer u de uitslag en de toelichting hoort.

Bloedafname bij uw kind

Voor u en uw kind is bloed af laten nemen extra spannend. Daarom hebben we op de bloedafname een speciale kinderkamer ingericht. Voor verdere informatie kunt u de speciale folder ‘Bloedprikken bij kinderen’ lezen.

Vragen, afspraken en wachttijden 

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met het Algemeen Klinisch Laboratorium. U kunt uw vragen ook stellen aan de arts voor wie u bloed moet laten prikken. Lukt het u niet om een afspraak te maken? Maak dan gebruik van de mogelijkheid om zonder afspraak in te lopen tussen 08.00 en 17.00 uur. Het is niet mogelijk telefonisch met het laboratorium een afspraak te maken.

Afspraken en wachttijden

U kunt voortaan ook op afspraak terecht voor bloedafname. Op deze manier verkorten we de wachttijd voor onze patiënten met een geplande afspraak. Bloedafname zonder afspraak blijft mogelijk tussen 08.00 – 17.00 uur.

Het is moeilijk te voorspellen wanneer het druk of rustig is bij het bloedprikken. Over het algemeen is het tussen 08.00 en 10.00 uur vaak erg druk. Na 15.00 uur is het meestal het minst druk. Als u niet nuchter geprikt hoeft te worden, kunt u beter niet tussen 08.00 en 10.00 uur naar de polikliniek Bloedafname gaan. Heeft u een afspraak? Dan zal de wachttijd voor u korter zijn.

Bent u vanwege uw gezondheid niet in staat om voor het bloedprikken naar het Catharina Ziekenhuis te komen? Geef dit dan door aan uw aanvragend arts. Uw arts kan u vertellen welke instantie u kunt bellen om thuis geprikt te worden.

Hoeft u alleen iets af te geven? Dan kunt u zich direct melden bij het loket in de wachtruimte aan de linkerzijde.

Openingstijden

De polikliniek Bloedafname is van maandag t/m vrijdag geopend van 08.00 uur tot 19.30 uur.

Wilt u na 17.00 uur bloedprikken? Dan heeft u een afspraak nodig.

Op feestdagen is de polikliniek gesloten.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Contactgegevens 

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Algemeen Klinisch Laboratorium
040 – 239 86 12

Routenummer(s) en overige informatie over het Algemeen Klinisch Laboratorium kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/algemeen-klinisch-laboratorium


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden