Blokkade van het Ganglion Stellatum (Folder)

Pijngeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Blokkade van het Ganglion Stellatum (Folder)

In overleg met uw arts heeft u besloten om het ganglion stellatum te laten verdoven. In deze folder vindt u informatie over de behandeling, mogelijke complicaties en de uiteindelijke resultaten van de behandeling.

Wat is het ganglion stellatum?

Het ganglion stellatum is een zenuwknoop in de hals die vlak naast de adamsappel ligt. Deze zenuwknoop is verantwoordelijk voor onwillekeurige processen in het lichaam, waaronder de arm, zoals het reguleren van de bloedvoorziening, zweten, haargroei, nagelgroei en pijnsignalen. Wanneer deze zenuwbundel overmatig actief is, kunt u klachten krijgen zoals koude pijnlijke vingers door een bloedvatvernauwing in een van de armen.

Ook kan het ganglion stellatum een rol spelen bij opvliegers in de overgang.

Door het ganglion stellatum tijdelijk of voor langere tijd te verdoven, wordt geprobeerd deze klachten te verminderen. Bij patiënten die deze behandeling krijgen tegen opvliegers, geldt dat voor een aantal weken tot maanden de frequentie en de ernst van de opvliegers zouden kunnen verminderen. Zonodig volgt er een herhaling van deze behandeling.

Voor de behandeling

Voor de behandeling is het belangrijk dat u een aantal dingen van tevoren regelt:

  • Neem iemand mee naar het ziekenhuis.
  • Zorg voor gemakkelijk zittende kleding.
  • Regel vervoer naar huis; u mag de dag van de behandeling niet actief deelnemen aan het verkeer.
  • Het bedienen van zware en/of gevaarlijke machines wordt eveneens afgeraden.
  • U kunt na de behandeling indien nodig gebruik maken van een rolstoel van het ziekenhuis.
Bloedverdunners

Afhankelijk van het soort bloedverdunner, moet daar enkele dagen voor de behandeling tijdelijk mee gestopt worden. De anesthesioloog-pijnspecialist bespreekt met u hoe u dient om te gaan met de betreffende bloedverdunner rond de pijnbehandeling.

Neem contact op met de apotheek, wanneer de apotheek uw medicatie uitzet in een medicijnrol (baxter) zodat dit aangepast wordt.

Wanneer u medicatie gebruikt waarvoor u onder controle van de trombosedienst bent, moet voorafgaand aan de behandeling uw bloedwaarde (INR) worden gecontroleerd. Als de stollingswaarden van het bloed niet in orde zijn dan stellen wij de behandeling uit naar een andere datum.

U overlegt met de trombosedienst en de anesthesioloog-pijnspecialist over het moment waarop u weer mag starten met de bloedverdunners.

Laat het ons weten
  • Als u allergisch bent voor röntgencontrastvloeistof;
  • Als u (denkt dat u) zwanger bent;
  • Als u koorts heeft op de dag van de behandeling;
  • Als u geen pijn heeft op de dag van de behandeling;
  • Als u overgevoelig bent voor jodium, pleisters, contrast- of anesthesievloeistof

De behandeling

Draag op de behandeldag gemakkelijk zittende kleding. U meldt zich 10 minuten voor het afgesproken tijdstip op de polikliniek Anesthesiologie & Pijngeneeskunde. U wordt dan doorverwezen naar de wachtruimte. Daar wacht u tot u door de assistent wordt binnengehaald. U krijgt uitleg over de behandeling en krijgt een bed toegewezen. Daarna kunt u zich omkleden. U krijgt een operatiejas aan en een muts om de haren te bedekken.

Ook wordt er een infuus ingebracht.

Om te zorgen dat de behandeling plaats vindt in een schone en steriele omgeving, gebeurt de behandeling op de operatiekamer. Tijdens de behandeling ligt u op uw rug en is het belangrijk dat u stil blijft liggen. Ademhalingsoefeningen kunnen goede ondersteuning bieden om tijdens de behandeling te ontspannen. De anesthesioloog- specialist en de assistent zullen u hierin begeleiden.

Met röntgenapparatuur wordt de juiste plaats nauwkeurig bepaald en met een stift gemarkeerd. Nadat de huid is gedesinfecteerd en steriel afgeplakt begint de behandeling. U krijgt een injectie, naast de adamsappel met contrastvloeistof onder röntgendoorlichting. Hierdoor kan de juiste positie van de naald wordt gecontroleerd. Nadat de naald op de juiste plaats is ingebracht, volgt nog een laatste controle door middel van een injectie van een kleine hoeveelheid contrastmiddel. Vervolgens wordt er verdovingsvloeistof geïnjecteerd.

De behandeling duurt ongeveer 15 minuten.

Complicaties en bijwerkingen

Direct na de behandeling kunt u wat wazig zien en kan het ooglid wat hangen. Ook kunt u een hese stem hebben. Deze verschijnselen worden veroorzaakt door de plaatselijke verdoving en verdwijnen binnen enkele uren. In de hals kan gedurende enkele dagen napijn optreden. U kunt hiervoor een pijnstiller innemen zoals paracetamol.

De kans op op overige complicaties, zoals infectie en bloeding ter hoogte van de injectieplaats en allergische reacties, is erg klein.

Resultaat

Het effect kan meestal meteen beoordeeld worden. Het is ook mogelijk dat u pas na enkele dagen effect merkt. Voor patiënten met opvliegers geldt dat in de dagen na de behandeling de opvliegers minder kunnen worden. Het uiteindelijk effect van de behandeling wordt met u besproken tijdens de telefonische evaluatie met de pijnspecialist. We plannen automatisch een afspraak voor u in. Deze afspraak sturen we u per mail of post toe. Het kan nodig zijn de behandeling te herhalen.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Anesthesiologie & Pijngeneeskunde.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Anesthesiologie & Pijngeneeskunde
040 – 239 85 00

Routenummer(s) en overige informatie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/anesthesiologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden