Boezemfibrilleren polikliniek (Folder)

Behandelcentrum boezemfibrilleren Cardiologie Catharina Hart- en Vaatcentrum
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Boezemfibrilleren polikliniek (Folder)

Deze folder is opgesteld door het Netwerk Boezemfibrilleren, een samenwerkingsverband tussen het Catharina Ziekenhuis, het Elkerliek ziekenhuis, het Maxima Medisch Centrum en het St. Anna Ziekenhuis.

In overleg met uw arts bent u doorverwezen naar de boezemfibrilleren polikliniek van het Catharina Ziekenhuis voor onderzoek naar uw hartritmestoornis ‘boezemfibrilleren’ ofwel ‘atriumfibrilleren’. Het doel van deze polikliniek is u op een doelmatige wijze te begeleiden en te behandelen voor deze ritmestoornis.

Boezemfibrilleren is een van de meest voorkomende hartritmestoornissen en in principe ongevaarlijk, wanneer de juiste behandeling wordt ingezet. De symptomen (hartkloppingen, een naar gevoel op de borst, duizeligheid, vermoeidheid en kortademigheid) kunnen wel erg vervelend zijn.

Daarnaast kan boezemfibrilleren complicaties veroorzaken, zoals bloedstolselvorming in het hart met kans op een beroerte als deze stolsels worden meegevoerd naar de hersenen. Verder kan bij langdurig bestaan van een te snelle hartslag de pompfunctie van het hart verminderen. Behandeling is gewenst om uw kwaliteit van leven te verbeteren en complicaties te voorkomen.

Vaak zijn meerdere bezoeken aan de polikliniek Cardiologie nodig om de juiste diagnose te stellen en behandeling in te zetten. Om de toenemende vraag naar behandeling te kunnen opvangen, werkt de cardioloog samen met een gespecialiseerde verpleegkundige. De gespecialiseerde verpleegkundige voert een deel van de werkzaamheden van de cardioloog uit. De cardioloog bespreekt de diagnose en gevolgen met u en start de behandeling. De gespecialiseerde verpleegkundige helpt u bij de uitvoering van de behandeling en geeft u informatie en advies.

De boezemfibrilleren polikliniek

De secretaresse Cardiologie maakt op basis van uw verwijsbrief een afspraak op het spreekuur van de gespecialiseerde verpleegkundige van de boezemfibrilleren polikliniek voor een screeningsgesprek. De afspraakbrief waarop datum, tijdstip en locatie vermeld staan en een informatiebrochure over de boezemfibrilleren polikliniek krijgt u thuis gestuurd. Het screeningsgesprek duurt ongeveer 1 uur.

Het screeningsgesprek bij de gespecialiseerde verpleegkundige is nodig om de juiste diagnose en een behandeladvies te kunnen vaststellen. De gespecialiseerde verpleegkundige geeft voorlichting over boezemfibrilleren en stelt u een aantal vragen over uw klachten en uw gezondheidstoestand en verwerkt dit in uw medisch dossier. Daarnaast wordt uw lengte, gewicht en bloeddruk gemeten en wordt er een hartfilmpje (elektrocardiogram/ECG) gemaakt. De cardioloog voert een lichamelijk onderzoek bij u uit. Dit bestaat uit het beluisteren van hart en longen.

Aan de hand van de verkregen gegevens bepaalt de gespecialiseerde verpleegkundige in overleg met de cardioloog welke onderzoeken er verder nodig zijn.
Verdere onderzoeken zijn onder andere:

  • bloedafname
  • een hartecho (echocardiogram)
  • een fietstest (inspanningstest of ergometrie)
  • een 24-uurs registratie van uw hartritme in de thuissituatie (holter)

De uitslag van deze onderzoeken krijgt u van de cardioloog.

De onderzoeken worden ingepland door de secretaresse Cardiologie. De afspraakbrieven, informatiebrochures van de desbetreffende onderzoeken en laboratoriumformulieren worden per post naar u verstuurd.

Tijdens uw eerste bezoek zal aan u toestemming worden gevraagd om mee te werken aan een kwaliteitsregistratie/onderzoek. Er wordt geëvalueerd wat voor effect boezemfibrilleren en eventueel medicijngebruik op uw leven heeft met als doel de kwaliteit van zorg voor u als patiënt naar een optimaal niveau te brengen.

Vragen

De behandeling van boezemfibrilleren is divers en is afhankelijk van de klachten die u ervaart. Wij proberen een programma op maat te maken en u zo goed mogelijk te informeren. Mocht u nog vragen hebben kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek Cardiologie van het Catharina Ziekenhuis.

In acute situaties belt u altijd uw huisarts of 112.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Cardiologie
040 – 239 70 00

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Cardiologie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/cardiologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden