Borstvergroting (Folder)

Plastische chirurgie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Borstvergroting (Folder)

Deze folder bevat algemene, aanvullende informatie over borstvergroting. De folder heeft niet de intentie volledig te zijn of een gesprek met uw plastisch chirurg te vervangen. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan ier is beschreven.

Bij vele vrouwen leeft de wens naar grotere of stevigere borsten. De borsten kunnen al sinds de puberteit klein of onderontwikkeld zijn. Soms neemt het volume van de borsten af na een zwangerschap of zijn de borsten slapper en kleiner geworden na een vermageringsdieet. Jaarlijks worden in Nederland duizenden borstvergrotende operaties uitgevoerd. Wat u van een borstvergrotende operatie mag verwachten kunt u bespreken met uw plastisch chirurg.

Wie komt in aanmerking voor een borstvergroting?

Niet iedere vrouw komt in aanmerking voor een vergroting. Allereerst moet u volgroeid zijn. Als de borsten erg verslapt zijn kan een borstlift, al dan niet in combinatie met een prothese, een betere oplossing zijn (zie folder ‘Borstlifting’). De plastisch chirurg overlegt met u welke ingreep voor u het fraaiste resultaat kan opleveren.

De protheses

De protheses die gebruikt worden bestaan uit een siliconen of polyurethaan omhulsel, waarvan het oppervlak ruw is. De inhoud van de prothese kan bestaan uit een siliconengelei, zout water, of water met een bindmiddel. Elke vulling heeft zijn specifieke voor- en nadelen. De protheses die gevuld zijn met siliconen worden al tientallen jaren gebruikt.

De protheses die ingebracht worden zijn van hoge kwaliteit en in verschillende vormen beschikbaar. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de folder “Borstprothesen”.

Wat zijn de mogelijkheden?

Een prothese kan op verschillende manieren worden ingebracht, via de plooi onder de borst, via de oksel of via de tepel. De prothese kan geplaatst worden direct onder de borstklier of dieper, onder de grote borstspier. Afhankelijk van uw wensen en situatie kan een druppelvormige of ronde prothese gebruikt worden. Wat in uw geval de beste methode is, wordt samen met uw plastisch chirurg beoordeeld en besproken.

Vóór de operatie

Pre-operatieve screening en anesthesie

U wordt geopereerd en bent daarom doorverwezen naar de polikliniek Pre-operatieve screening. Op deze polikliniek bekijkt de anesthesioloog of de operatie voor u extra gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Tijdens dit gesprek bespreken we de verdoving (anesthesie) en pijnstilling met u. We bespreken waarop u moet letten met eten, drinken en roken op de dagen rondom de operatie. Daarnaast spreken we af hoe u op die dagen uw medicijnen gebruikt. Dit geldt ook voor bloedverdunners. Omdat we uw medicijnen willen controleren krijgt u ook een afspraak bij de Apotheek. Zorg dat u tijdens deze afspraak een actueel medicijnen overzicht of medicijnpaspoort bij de hand heeft als u medicijnen gebruikt. Ook vragen we u om bij uw eigen apotheek toestemming te verlenen voor het digitaal delen van de medicatiegegevens.

Ter voorbereiding op deze afspraken vragen we u een vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst staat voor u klaar in MijnCatharina. Het is belangrijk dat u deze vragenlijst zo snel mogelijk invult. Nadat u de vragenlijst heeft ingevuld, plannen wij voor u een afspraak bij de Apotheek en een afspraak bij de polikliniek Pre-operatieve screening. Soms zijn dit telefonische afspraken; soms nodigen we u uit voor een bezoek op de polikliniek. Dit hangt af van de antwoorden op de vragenlijst en de operatie die u krijgt. 

Bij de Apotheek en de polikliniek Pre-operatieve screening kunt u alleen op afspraak terecht.

De Apotheek is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur via telefoonnummer 040 – 239 87 20.

De polikliniek Pre-operatieve screening is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 040 – 239 85 01.

Meer informatie over pre-operatieve screening en verdoving vindt u in de folder ‘Anesthesie‘.

U gaat ook naar de medisch fotograaf voor een kleurenfoto voor in uw medisch dossier.

Aandachtspunten vóór de operatie
 • Als u bloedverdunners gebruikt, dan maakt u daarover afspraken. U krijgt van uw arts instructies over het stoppen of doorgaan met uw bloedverdunners.
 • Roken is niet toegestaan vanaf zes weken voor tot zes weken na de operatie. Nicotine vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing.
 • Voor de operatie mag u alleen paracetamol innemen. Andere pijnstillers, zoals Aspirine of Naprosyne, maar ook die u zonder recept kunt verkrijgen, kunnen het risico op bloedingen verhogen.
 • Zorg voor een passende sportbeha in uw nieuwe cupmaat, het liefst met voorsluiting. Deze neemt u de dag van de operatie mee naar het ziekenhuis.
 • U mag de dag van de operatie geen bodylotion gebruiken.
 
De opname

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich op de afdeling. U wordt ontvangen door een verpleegkundige. De verpleegkundige wijst u de weg op uw kamer, bespreekt alle gegevens met u en meet uw temperatuur, polsslag en bloeddruk. U krijgt een injectie om bloedstolsels in de bloedbaan (trombose) te voorkomen. Soms is het nodig om bloed af te nemen, bijvoorbeeld als u bloedverdunners gebruikt. De verpleegkundige geeft u een operatiehemd en een polsbandje met uw naam en geboortedatum. Als u aan de beurt bent, rijdt de verpleegkundige u in uw bed naar de voorbereidingskamer van de operatiekamers. Hier neemt een operatiekamermedewerker de zorg voor u over.

Meestal mag u de dag waarop de operatie heeft plaatsgevonden alweer naar huis. Soms is het medisch noodzakelijk dat u een nachtje moet blijven, maar dit is meestal niet nodig.

Wat gebeurt er bij de operatie?

Vlak voor de operatie maakt de plastisch chirurg op uw lichaam een tekening maakt (het operatieplan). Deze tekening geeft aan hoe de operatie gaat verlopen. Dit is nodig om een zo goed mogelijk resultaat van de ingreep te kunnen krijgen.

De operatie vindt meestal plaats onder algehele narcose.

De chirurg maakt een sneetje op de vooraf afgesproken plaats. Via dit sneetje wordt de prothese ingebracht onder de borstklier of onder de borstspier.

Overtollig wondvocht wordt zonodig via een slangetje (drain) afgevoerd naar een plastic flesje. Dit is meestal weinig en is maar enkele dagen nodig. Meestal wordt een antibioticum gegeven ter voorkoming van eventuele infecties. Aan het eind van de operatie worden uw borsten verbonden met een steunend plakverband. De operatie duurt gemiddeld één tot twee uur.

Na de operatie

Na de operatie zijn de borsten gezwollen en gevoelig of pijnlijk. De eerste paar dagen kunnen pijnstillers nodig zijn, daarna neemt de pijn snel af. Ook een stekend gevoel kan optreden. Verschil tussen de ene en de andere borst in pijn en grootte is normaal. Als u slangetjes (drains) heeft gekregen dan blijven deze meestal, net als het steunende plakverband, gedurende enkele dagen zitten. U gaat dan met drains naar huis. Deze worden door een verpleegkundige op de polikliniek verwijderd zodra de productie minder is dan 30ml per 24 uur. De verpleegkundige op de poliklinie Plastische chirurgie verwijdert zonodig de hechtingen na ongeveer 2 weken. U krijgt hiervoor een afspraak mee bij het ontslag. U krijgt ook een afspraak voor over 3 maanden bij uw plastisch chirurg.

Op de polikliniek krijgt u uitleg over de behandeling van de littekens na een operatie. Voor de behandeling van littekens geldt: een half jaar tot een jaar goed beschermen tegen de zon. Dit doet u met een zonnebrandcrème met tenminste factor (SPF) 30. Nadat de hechtingen verwijderd zijn, en de wond goed gesloten is, raden wij u aan om de littekens dagelijks, gedurende drie maanden in te masseren met een hydraterende (litteken)crème

Leefregels na de operatie

Voor de wondgenezing is het belangrijk dat u zich aan de volgende leefregels houdt:

 • Indien bij u plakverband is aangebracht op de huid, mag u dit zelf verwijderen 5 dagen na de operatie.
 • Na de operatie mag u het aangebrachte sluitlaken of een eigen sportbeha gedurende drie weken dag en nacht dragen. Deze mag af om te douchen. Daarna draagt u de sportbeha nog drie weken alleen overdag. De schouderbandjes moet u vooral niet te strak aantrekken. Hierdoor zouden de protheses kunnen verplaatsen.
 • Zolang u hechtpleisters en/of hechtingen heeft, raden wij u af om in bad te gaan. Douchen mag wel, ook wanneer u nog drains heeft.
 • Twee weken na de operatie komt u voor wondcontrole bij de verpleegkundige op de polikliniek.
 • Autorijden en fietsen mag na twee weken weer.
 • Wij raden u af om de eerste zes weken te sporten, zwaar te tillen of zwaar werk te verrichten.
Later

U kunt na de operatie gewoon borstvoeding geven. De prothese zit altijd achter de borstklier en heeft hierop dus geen invloed. Zelfonderzoek van de borsten kunt u gewoon uitvoeren. Ook specialistisch onderzoek (röntgenfoto, echo, scan) kan worden verricht. Het kan zo zijn dat niet de gehele borst in beeld kan worden gebracht en dat de prothese het röntgenbeeld verstoort. Vertel bij onderzoek daarom altijd dat u borstprotheses heeft.

Mogelijke complicaties en risico’s

Algemene complicaties en risico´s

Een borstvergroting heeft dezelfde algemene risico’s als een andere operatie, zoals:

 • risico’s van de narcose
 • trombose
 • een nabloeding
 • het optreden van infecties
 • lelijke littekenvorming
Specifieke complicaties en risico´s bij een borstvergroting
 • Kapselvorming: omdat de prothese niet bij het lichaam hoort (het is geen lichaamseigen materiaal) vindt een reactie plaats. Het lichaam vormt hierbij een bindweefsellaagje (kapsel) om de prothese. Dit is normaal. In ongeveer 10 tot 20 procent van de gevallen wordt dit kapsel te dik en treedt schrompeling op (kapselcontractie). De borst krijgt een afwijkende vorm, voelt hard aan en is (soms) pijnlijk. Het is niet te voorspellen bij wie dit zal gebeuren. Wel lijkt door het gebruik van geruwde protheses kapselvorming minder voor te komen. Kapselcontractie is niet gevaarlijk voor de gezondheid, maar wel lastig en vaak minder fraai. Soms is hierdoor een tweede operatie nodig.
 • In uitzonderlijke gevallen kan de prothese lek raken. Ook dan is een nieuwe operatie nodig.
 • Tijdelijke of blijvende gevoelsstoornissen in de tepel.
 • Verlies van prothese door infectie of bloeding.
 • Wij proberen uw borsten zo symmetrisch mogelijk te maken. Het kan zo zijn dat er een klein verschil tussen de beide borsten blijft bestaan of ontstaat.

Uiteraard doen wij er alles aan om de risico’s tot een minimum te beperken. Natuurlijk verwachten wij van u dat u zich aan de leefregels houdt.

Wanneer moet u contact opnemen?

In de volgende situaties is het belangrijk dat u contact opneemt:

 • Als u na de operatie koorts krijgt boven de 38,5ºC en als een of beide borsten geheel of gedeeltelijk warm en pijnlijk aanvoelen.
 • Bij zwelling en pijn die niet reageert op pijnstillers.
 • Bij een hevig bloedende operatiewond.
 • Bij toenemende roodheid en zwelling van het wondgebied.
 • Als de ene borst in korte tijd veel meer opzwelt dan de andere.

Tijdens kantooruren kunt u bellen met de polikliniek Plastische Chirurgie. Buiten kantooruren kunt u bellen met de Spoedeisende Hulp (SEH).

Kosten

Een borstvergrotende operatie en de kosten van eventuele complicaties worden niet door uw ziektekostenverzekering vergoed. Het secretariaat van uw behandelend plastisch chirurg kan u informeren over de kosten.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u uitdrukkelijk niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met polikliniek Plastische chirurgie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
Telefoon 040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek Plastische chirurgie
040 – 239 71 20

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Plastische chirurgie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/plastische-chirurgie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden