Brain Care Unit (Folder)

Neurologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Brain Care Unit (Folder)

U ligt opgenomen op afdeling Neurologie op de Brain Care Unit. In deze folder leest u meer informatie over deze afdeling. Voor u persoonlijk kan de situatie anders zijn dan hier beschreven is.

Wat is de Brain Care Unit?

De Brain Care Unit maakt deel uit van de afdeling Neurologie. Deze afdeling richt zich op optimale zorg voor patiënten met een neurologische aandoening die intensieve zorg en bewaking nodig hebben. Naast patiënten met een beroerte, verpleegt deze afdeling ook patiënten met bijvoorbeeld epileptische aanvallen of hersen(vlies)ontsteking.

Waarom een Brain Care Unit?

Op de Brain Care Unit krijgt de patiënt een adequate verpleegkundige observatie en behandeling. Hierdoor is een snellere doeltreffende revalidatie mogelijk. De Brain Care Unit hanteert een multidisciplinaire aanpak.

Werkwijze op de Brain Care Unit?

Op de Brain Care Unit is sprake van een intensieve bewaking door neurologen en verpleegkundigen. Hier kunnen we de patiënten intensief observeren op neurologische functies (bewustzijn, spierkracht, gevoel en spraak) en vitale functies (hartritme, hartslag, bloeddruk en temperatuur). We ondersteunen de patiënt optimaal bij het herstel. Een snelle start van de revalidatie is daar een belangrijk onderdeel van. Dus zelf oefenen, of met een therapeut, verpleegkundige of familielid. Zo probeert het multidisciplinaire team de kans op complicaties te verminderen en het herstel te bevorderen. Nadat de acute fase is verstreken, wordt de patiënt in principe overgeplaatst naar een andere kamer op de afdeling neurologie.

Welke disciplines werken er op de Brain Care Unit?

Op de Brain Care Unit werken onder andere neurologen, arts-assistenten, verpleegkundigen, physician assistant, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, transferverpleegkundige en revalidatiearts.

Ontslag

In overleg met de patiënt en de familie wordt gesproken over de vervolgbehandeling. Deze kan afhankelijk van de gesteldheid van de patiënt, thuis of in een verpleeghuis of in een revalidatiecentrum plaatsvinden. De transferverpleegkundige van het ziekenhuis bespreekt de mogelijkheden.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u uitdrukkelijk niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Deze folder is niet bedoeld ter vervanging van mondelinge informatie, maar als aanvulling daarop. Zo is het mogelijk om alles nog eens rustig na te lezen. Indien u nog vragen heeft, kunt u deze altijd stellen aan een verpleegkundige op de afdeling.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Verpleegafdeling Neurologie
040 – 239 80 50

Routenummer(s) en meer informatie over de afdeling Neurologie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/neurologie


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden