Cardiac-MRI met adenosine (Folder)

Radiologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Cardiac-MRI met adenosine (Folder)

U bent door uw behandelend arts doorverwezen voor een MRI-onderzoek. MRI staat voor Magnetic Resonance Imaging. Bij dit onderzoek worden met behulp van sterke magneetvelden en radiogolven foto’s gemaakt van organen en weefsels in het lichaam. In deze folder vindt u informatie over dit onderzoek. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier beschreven.

Voorbereiding

 • Voor aanvang van het onderzoek ontvangt u een brief en een voorbereidingsformulier. Lees deze aandachtig door.
 • Draag kleding waar geen metaal in is verwerkt.
 • Ga voor aanvang van het onderzoek naar het toilet in verband met de duur van het onderzoek.
 • Voor het onderzoek moet het bovenlichaam gedeeltelijk ontbloot worden, zodat ECG-elektrodes kunnen worden aangesloten.
 • Er wordt in beide armen een infuus geprikt, zodat zowel het medicijn adenosine als de contrastvloeistof toegediend kan worden.
 • Als u plastabletten gebruikt, wordt u verzocht deze pas na het MRI-onderzoek in te nemen in verband met de duur van het onderzoek.

Neem contact op indien

 • U één week voor aanvang van het onderzoek nog geen brief en voorbereidingsformulier heeft ontvangen.
 • U zwanger bent.
 • U een pacemaker of andere magnetische of elektronische hulpmiddelen in het lichaam heeft.

Aandachtspunten

 • Gebruik geen haarlak of bodymilk met glitters. Deze kunnen de opnames verstoren.
 • Alle metalen voorwerpen dienen buiten de scanruimte te blijven. Denk hierbij aan sleutels, telefoon, bankpasje, sieraden, kunstgebit, hoorapparaat e.d.
 • Als u permanente make-up of tatoeages heeft, kan ter plaatse een wat onaangenaam gevoel en enige roodheid optreden.
 • Heeft u last van claustrofobie (engtevrees), meld dit ons ruim van tevoren. U wordt hierin begeleid door de laboranten.
 • Wij raden u aan om waardevolle bezittingen zoals groot geld, andere waardepapieren en sieraden, thuis te laten. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor vermissing, beschadiging of diefstal van geld, sieraden of andere persoonlijke eigendommen.

Het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een radiodiagnostisch laborant die gespecialiseerd is in MRI-onderzoek. Tijdens het onderzoek ligt u op een beweegbare onderzoekstafel die in een tunnel wordt geschoven. Het lichaamsdeel dat onderzocht moet worden, in dit geval het hart, ligt in het midden van de tunnel. Het is heel belangrijk dat u tijdens het onderzoek stil ligt. Als u niet stil ligt, kan de opname mislukken en moet deze worden overgedaan.

Het onderzoek bestaat uit meerdere opnames. De laborant vertelt u, via een intercom, hoelang de opnames gaan duren en zal ademinstructies geven. Het apparaat maakt gedurende de opnames een hard ratelend geluid. Ter bescherming tegen het geluid van de MRI-scanner krijgt u een koptelefoon op. Als dit niet mogelijk is, krijgt u oordopjes.

U krijgt een belletje waarmee u, als dit nodig mocht zijn, tijdens het onderzoek contact kunt maken met de laborant. Als u op tafel ligt, kunt u via een microfoontje in het apparaat met de laborant praten. De laboranten die het onderzoek uitvoeren, hebben ook voortdurend zicht op u.

Bij het onderzoek wordt contrastvloeistof gebruikt. Deze krijgt u toegediend via een ader in de arm. De contrastvloeistof bevat geen jodium en kent nauwelijks tot geen bijwerkingen. Tevens krijgt u gedurende 3 minuten het medicijn adenosine toegediend. Adenosine maakt het mogelijk om in het hart gebieden op te sporen die minder goed doorbloed worden. Dit zijn gebieden waar mogelijk zuurstofgebrek bestaat.

Van adenosine is een aantal mogelijke bijwerkingen bekend zoals:

 • kortademigheid;
 • beklemd gevoel op de borst;
 • blozen;
 • licht gevoel in het hoofd;
 • misselijkheid.

Als de toediening van het medicijn wordt gestopt, verdwijnen deze klachten binnen een minuut.

Duur van het onderzoek

 • De duur van het onderzoek kan verschillen. Gemiddeld duurt het onderzoek 60 minuten.
 • De MRI-scanner wordt ook gebruikt voor spoedonderzoeken. Daardoor kan het voorkomen dat u wat langer moet wachten. Als dit voorkomt, vragen wij uw begrip hiervoor.

Nazorg

Het contrast dat wordt gebruikt voor een MRI-onderzoek wordt gedurende de dag via de nieren uitgescheiden. Hierbij is geen verdere nazorg nodig.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan, op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur, telefonisch contact op met de MRI-afdeling. Bij verhindering wordt u verzocht dit uiterlijk 24 uur voorafgaande aan uw afspraak te melden bij de MRI-afdeling. Zonder berichtgeving kan het onderzoek bij u in rekening worden gebracht.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

MRI-afdeling
040 – 239 60 99

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Radiologie kunt u vinden op www.catharinaziekenhuis.nl/radiologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden