CT-scan van de dunne darm (Folder)

Radiologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

CT-scan van de dunne darm (Folder)

Door uw behandelend arts bent u doorverwezen naar de afdeling Radiologie voor een onderzoek met de CT-scan. CT is de afkorting van computertomografie. De CT-scan is een zeer geavanceerd röntgenapparaat. Hiermee worden digitale afbeeldingen gemaakt van dunne dwarsdoorsneden van het te onderzoeken lichaamsdeel. Deze afbeeldingen geven de vorm, structuur en ligging van alle inwendige organen en weefsels weer. 

In deze folder vindt u algemene informatie over het CT-onderzoek van de dunne darm. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier beschreven.

Aandachtspunten

 • De voorbereiding start één dag vóór het onderzoek.
 • U dient zich 1 uur voor de afspraaktijd te melden bij de afdeling Radiologie.
 • Als u niet naar de afspraak kunt komen, verzoeken wij u dit uiterlijk 24 uur voor uw afspraak te melden bij de afdeling Radiologie.
 • Als u overgevoelig of allergisch bent voor bepaalde voedingsmiddelen, geneesmiddelen of jodium, dient u dit aan de CT-laborant(e) te melden.
 • Bent u zwanger of vermoedt u dit, neem dan contact op met de CT-kamer voor nader overleg.

Voorbereiding

 • U mag drie uur voor het onderzoek niets meer eten en drinken. 
 • Moderne jodiumhoudende contrastvloeistoffen zijn veilige middelen. Toch is er bij een kleine groep patiënten een minimale kans op nierbeschadiging. Bloedonderzoek bepaalt of u tot deze groep behoort. Daarom moet u uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan het CT onderzoek bloed laten prikken. Daarnaast mag de uitslag van het bloedprikken niet ouder zijn dan drie maanden. De uitslag van het bloedonderzoek bepaalt of u tot deze groep behoort. Indien nodig wordt er contact met u opgenomen om voorzorgsmaatregelen te treffen.
 • Diabetus Mellitus patiënt: Als u daarvoor Metformine of Glucophage gebruikt kan het zijn dat u tijdelijk moet stoppen met deze middelen. Meld het uw arts als u deze middelen gebruikt.
 • Als u medicijnen gebruikt, andere dan NSAID’s, mag u deze gewoon blijven gebruiken en deze met wat water innemen.
 • 24 uur vóór en 24 uur na het onderzoek mag u geen NSAID’s gebruiken.
  NSAID’s kunnen in combinatie met jodiumhoudende contrastvloeistoffen uw nierfunctie verslechteren. De NSAID’s staan in onderstaande tabel.
Diclofenac (ook: Cataflam, Voltaren, Arthrotec) Profifenazon (ook: Saridon)
Ibuprofen (ook: Advil, Brufen, Nurofen, Sarixell, Spridifen, Zafen) Ketoprofen (ook: Rilies)
Indometacine Piroxicam
Naproxen (ook: Aleve, Vimovo) Nabumeton (ook: Mebutan)
Tiaprofeenzuur (ook: Surgam) Meloxicam
Metamizol (ook: Novalgin) Fenylbutazon
Fluriprofen (ook: Strepfen) Dexketoprofen (ook: Stadium)
Aceclofenac (ook: Biofenac)  
De dag vóór het onderzoek

U mag alleen licht verteerbaar voedsel eten:

 • Wit brood met beleg
 • Beschuit met beleg
 • Yoghurt
 • Gekookt ei
 • Bouillon (eventueel met vermicelli)

Veel drinken (meer dan 2 ½ liter). Gebruik alleen drank zonder vezels (dus geen jus d’orange).

Waar meldt u zich?

Op de dag van het onderzoek meldt u zich bij de afdeling Radiologie. Daarna neemt u plaats in de wachtruimte van de CT-scan.

Aanmelden voor uw afspraak

Hoe u zich kunt aanmelden voor uw afspraak, vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/aanmelden. Het is belangrijk dat u altijd een geldig legitimatiebewijs meeneemt, deze heeft u nodig om zich aan te melden.

Verloop van het onderzoek

U krijgt 1 uur vóór het onderzoek van de laborant 1½ liter vloeistof te drinken. Deze vloeistof zorgt ervoor dat de dunne darm goed zichtbaar wordt op de CT-scan.

Tijdens het onderzoek kunt u in principe uw kleren aanhouden. Kleding waarin metaal is verwerkt moet u uit doen. Ook metalen voorwerpen zoals sieraden en dergelijke die in het te scannen gebied vallen dient u af te doen. Deze materialen verstoren de opnamen.

Meestal wordt er contrastvloeistof in een bloedvat gespoten, via een infuus in de arm. Deze vloeistof kleurt de organen en darmen aan, waardoor deze zichtbaar worden op de afbeelding. Van dit contrastmiddel kunt u over uw hele lichaam een warm gevoel en een vieze smaak in de mond krijgen. Deze verschijnselen verdwijnen na een paar minuten.

De CT-scan is een groot apparaat, met in het midden een ronde opening, waardoor een smalle tafel schuift. U ligt op deze tafel op uw rug, met uw armen boven uw hoofd. Als het apparaat afbeeldingen maakt, hoort u een zoemend geluid. De CT-laborant(e) geeft u ademhalingsinstructies. Het is belangrijk dat u goed stil ligt en de instructies goed opvolgt anders bestaat de kans dat de foto’s mislukken.

U ligt alleen in de onderzoeksruimte, dit is vanwege de röntgenstralen. Röntgenstraling is nauwelijks schadelijk wanneer er af en toe foto’s worden gemaakt. Het kan wel schadelijk zijn wanneer men er de hele dag in werkt. Daarom gaan de CT-laboranten naar de kamer naast de onderzoeksruimte wanneer het apparaat in werking treedt.

De CT-laboranten kunnen u door een raam zien. Er is ook een intercom zodat men u kunt horen.

Nazorg

Het is raadzaam om na het onderzoek wat extra te drinken. De contrastvloeistof verdwijnt dan sneller uit uw lichaam. Vóór u naar huis gaat kunt u het beste gebruik maken van het toilet, omdat deze vloeistof na ongeveer 2 uur laxerend gaat werken. U kunt hiervan dus diarree krijgen, dit gaat vanzelf weer over.

Duur

Het nemen van de foto’s duurt ongeveer een half uur. De CT-scan wordt ook voor spoedgevallen gebruikt. Daardoor kan het voorkomen dat er vertraging in het programma optreedt. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Uitslag van het onderzoek

Nadat u bent onderzocht, maakt de radioloog een verslag van uw onderzoek. Dit verslag gaat naar uw behandelend specialist. Uw specialist bespreekt de uitslag van het onderzoek met u tijdens uw volgende polikliniekbezoek.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw arts bespreken.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Tijdens kantoor uren (08.30 – 16.30 uur)
Afdeling Radiologie
040 – 239 85 65

Buiten kantoor uren (08.30 – 16.30 uur)
CT-kamer
040 – 239 85 57

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Radiologie kunt u vinden op www.catharinaziekenhuis.nl/radiologie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden