CT-scan van de dunne darm (Folder)

Radiologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

CT-scan van de dunne darm (Folder)

Door uw behandelend arts bent u doorverwezen naar de afdeling Radiologie voor een onderzoek met de CT-scan. CT is de afkorting van computertomografie. De CT-scan is een zeer geavanceerd röntgenapparaat. Hiermee worden digitale afbeeldingen gemaakt van dunne dwarsdoorsneden van het te onderzoeken lichaamsdeel. Deze afbeeldingen geven de vorm, structuur en ligging van alle inwendige organen en weefsels weer. 

In deze folder vindt u algemene informatie over het CT-onderzoek van de dunne darm. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier beschreven.

Attentie:

 • De voorbereiding start één dag vóór het onderzoek.
 • U dient zich 1 uur voor de afspraaktijd te melden bij de balie.

Aandachtspunten

Wilt u minstens drie dagen vóór het onderzoek contact opnemen met de CT-kamer als u:

 • diabetus mellitus patiënt bent.
 • onder behandeling bent bij een specialist vanwege slecht functioneren van uw nieren.

Verder:

 • Als u overgevoelig of allergisch bent voor bepaalde voedingsmiddelen, geneesmiddelen of jodium, meldt u dit aan de CT-laborant(e). Deze kan daar dan rekening mee houden.
 • Bent u zwanger of vermoedt u dit, neem dan contact met ons op voor nader overleg.
 • Als u medicijnen gebruikt, moet u deze gewoon blijven gebruiken.

Voorbereiding

Om een goede scan van uw dunne darm te kunnen maken, zijn de volgende voorbereidingen noodzakelijk.

De dag vóór het onderzoek

U mag alleen licht verteerbaar voedsel eten:

 • Wit brood met beleg
 • Beschuit met beleg
 • Yoghurt
 • Gekookt ei
 • Bouillon (eventueel met vermicelli)

Veel drinken (> 2 ½ liter). Gebruik alleen drank zonder vezels (dus geen jus d’orange).

De dag van het onderzoek

U mag drie uur vóór het onderzoek niets meer eten en drinken. Indien u medicijnen gebruikt, mag u deze met wat water innemen.

U mag gewoon van het toilet gebruik blijven maken.

U moet 1 uur vóór het onderzoek in het ziekenhuis aanwezig zijn.

Verloop van het onderzoek

Als u voor uw afspraak komt, dan meldt u zich bij de balie van de afdeling Radiologie, of bij de balie van de afdeling Radiologie, CT/MRI. Het routenummer staat vermeld op uw afsprakenkaartje. De baliemedewerkster verwijst u door naar de wachtruimte van de CT-scan. Hier krijgt u 1 uur vóór het onderzoek van de laborant 1½ liter vloeistof te drinken. Deze vloeistof zorgt ervoor dat de dunne darm goed zichtbaar wordt op de CT-scan.

Tijdens het onderzoek kunt u in principe uw kleren aanhouden. Kleding waarin metaal is verwerkt moet u uit doen. Ook metalen voorwerpen zoals sieraden en dergelijke die in het te scannen gebied vallen dient u af te doen. Deze materialen verstoren de opnamen.
Meestal wordt er contrastvloeistof in een bloedvat gespoten, via een infuus in de arm. Deze vloeistof kleurt de organen en darmen aan, waardoor deze zichtbaar worden op de afbeelding. Van dit contrastmiddel kunt u over uw hele lichaam een warm gevoel en een vieze smaak in de mond krijgen. Deze verschijnselen verdwijnen na een paar minuten.

De CT-scan is een groot en vierkant apparaat, met in het midden een ronde opening, waardoor een smalle tafel schuift. U ligt op deze tafel op uw rug, met uw armen boven uw hoofd. Als het apparaat afbeeldingen maakt, hoort u een zoemend geluid. De CT-laborant(e) geeft u ademhalingsinstructies. Het is belangrijk dat u goed stil ligt en de instructies goed opvolgt anders bestaat de kans dat de foto’s mislukken.

U ligt alleen in de onderzoeksruimte, dit is vanwege de röntgenstralen. Röntgenstraling is nauwelijks schadelijk wanneer er af en toe foto’s worden gemaakt. Het kan wel schadelijk zijn wanneer men er de hele dag in werkt. Daarom gaan de CT-laboranten naar de kamer naast de onderzoeksruimte wanneer het apparaat in werking treedt.

De CT-laboranten kunnen u door een raam zien. Er is ook een intercom zodat men u kunt horen.

Duur

Het nemen van de foto’s duurt ongeveer een half uur. De CT-scan wordt ook voor spoedgevallen gebruikt. Daardoor kan het voorkomen dat er vertraging in het programma optreedt. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Nazorg

Het is raadzaam om na het onderzoek enkele glazen vloeistof te drinken. De contrastvloeistoffen verdwijnen dan sneller uit uw lichaam. Vóór u naar huis gaat kunt u het beste gebruik maken van het toilet, omdat deze vloeistof na ongeveer 2 uur laxerend gaat werken. U kunt hiervan dus diarree krijgen, dit gaat vanzelf weer over.

Uitslag van het onderzoek

Nadat u bent onderzocht, maakt de radioloog een verslag van uw onderzoek. Dit verslag gaat naar uw behandelend specialist. Uw specialist bespreekt de uitslag van het onderzoek met u tijdens uw volgende polikliniekbezoek.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder vragen heeft, kunt u contact opnemen met de CT-kamer.

Attentie: bij verhindering verzoeken wij u dit uiterlijk 24 uur voorafgaande aan uw afspraak te melden bij de afdeling Radiologie.
Zonder berichtgeving kan het onderzoek bij u in rekening worden gebracht.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Radiologie
040 – 239 85 65

Afdeling Radiologie, CT/MRI
040 – 239 60 99

CT-kamer
040 – 239 85 57

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Radiologie kunt u vinden op www.catharinaziekenhuis.nl/radiologie

© 2021 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden