CT-scan van de maag (na gastric sleeve/gastric bypass) (Folder)

Radiologie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

CT-scan van de maag (na gastric sleeve/gastric bypass) (Folder)

Door uw behandelend arts bent u doorverwezen naar de afdeling Radiologie voor een onderzoek met de CT-scan . CT is de afkorting van computertomografie. De CT-scan is een zeer geavanceerd röntgenapparaat. Hiermee worden digitale afbeeldingen gemaakt van dunne dwarsdoorsneden van het te onderzoeken lichaamsdeel. Deze afbeeldingen geven de vorm, structuur en ligging van alle inwendige organen en weefsels weer.

In deze folder vindt u algemene informatie over het CT-onderzoek van de maag.  Met dit onderzoek kan de grootte van de maag beoordeeld worden als u in het verleden een gastric sleeve of gastric bypass heeft gehad.

Voorbereiding

U mag drie uur voor het onderzoek niets meer eten en drinken. Indien u medicijnen gebruikt mag u deze met wat water innemen.

Verloop onderzoek

Wanneer u voor uw afspraak komt, dan meldt u zich bij de balie van de afdeling Radiologie of bij de balie van de afdeling Radiologie, CT/MRI. Het routenummer staat vermeld op uw afsprakenkaartje. De baliemedewerkster verwijst u door naar de wachtruimte van de CT-scan.

Tijdens het onderzoek kunt u in principe uw kleren aanhouden. Kleding waarin metaal is verwerkt dient u uit te doen. Ook metalen voorwerpen zoals sieraden en dergelijke die in het te scannen gebied vallen dient u af te doen. Deze materialen verstoren de opnamen.

De CT-scan is een groot apparaat, met in het midden een ronde opening, waardoor een smalle tafel schuift. U ligt op deze tafel op  uw rug, met uw armen boven uw hoofd. Als het apparaat afbeeldingen maakt, hoort u een zoemend geluid. De CT-laborant(e) geeft u ademhalingsinstructies. Het is belangrijk dat u goed stil ligt en de instructies goed opvolgt anders bestaat de kans dat de afbeeldingen mislukken.

U ligt alleen in de onderzoeksruimte, dit is vanwege de röntgenstralen. Röntgenstraling is nauwelijks schadelijk wanneer er zorgvuldig mee wordt omgegaan. Het kan wel schadelijk zijn wanneer men er de hele dag in werkt. Daarom gaan de CT-laboranten naar de kamer naast de onderzoeksruimte wanneer het apparaat in werking treedt. De CT-laboranten kunnen u door een raam zien. Er is ook een intercom zodat men u kan horen.

Voordat het onderzoek begint, krijgt u een injectie met Buscopan® in een ader in de elleboogsplooi. Buscopan® is een middel dat kortdurend de darmbeweging vermindert. U merkt zelf niets van het effect op de darm. Het heeft ook geen invloed op uw bewustzijn.

Vlak voordat we gaan starten met het onderzoek laat de CT-laborant(e) u een aantal tabletjes innemen van natriumwaterstofcarbonaat met een klein bekertje koolzuurhoudend water om de maag te vullen met lucht. Direct na het innemen mag u weer op uw rug gaan liggen met uw armen boven het hoofd. Er wordt zo snel mogelijk gestart met het onderzoek. Het is belangrijk dat u na het innemen van de tabletjes met koolzuurhoudend water niet gaat boeren, zodat de lucht in de maag blijft.

Aandachtspunten

Bent u zwanger of vermoedt u dit, neem dan contact op met de CT-kamer voor nader overleg.

Duur

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. De CT-scan wordt ook voor spoedgevallen gebruikt. Daardoor kan het voorkomen dat er vertraging in het programma optreedt. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Uitslag onderzoek

Nadat u bent onderzocht, maakt de radioloog een verslag van uw onderzoek. Dit verslag gaat naar uw behandelend specialist. Uw specialist bespreekt de uitslag van het onderzoek met u tijdens uw volgende polikliniek bezoek.

Vragen

Als u na het lezen van deze informatie vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie.

Attentie

Bij verhindering verzoeken wij u dit uiterlijk 24 uur voorafgaande aan uw afspraak te melden bij de afdeling Radiologie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Radiologie
040 – 239 85 65

Afdeling Radiologie, CT/MRI
040 – 239 60 99

CT-kamer
040 – 239 85 57

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Radiologie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/radiologie

© 2021 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden