De buikwandplastiek (Folder)

Obesitascentrum Plastische chirurgie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

De buikwandplastiek (Folder)

Deze folder bevat algemene, aanvullende informatie over de buikwandplastiek. De folder heeft niet de intentie volledig te zijn of een gesprek met uw plastisch chirurg te vervangen. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Door veroudering, zwangerschappen, operaties, maar vooral door afvallen na overgewicht, treedt bij bijna ieder mens een verslapping op van de buikhuid, terwijl vaak ook de spieren van de buikwand verslappen. Er ontstaat dan een ‘hangbuik’ of een ‘puilende buik’. Middels een operatie kan dit worden gecorrigeerd en is het vaak mogelijk om de buik een platter aanzien te geven. Eventueel kan deze ingreep worden gecombineerd met liposuctie om zo nog meer contour te geven aan uw buik en/of uw flanken en naar de overgang van de venusheuvel. Een buikwandoperatie is geen methode om af te vallen. Bent u te zwaar, dan is het verstandig om voor de operatie eerst af te vallen. Het operatieresultaat zal dan aanzienlijk beter zijn en het risico op complicaties kleiner.

Voor de operatie

Pre-operatieve screening en anesthesie

Bij elke patiënt die een operatie ondergaat bekijkt de anesthesioloog eerst of de operatie extra gezondheidsrisico’s oplevert. Dit noemen we pre-operatieve screening. Nadat u met de plastisch chirurg heeft afgesproken dat u geopereerd wordt, krijgt u een verwijzing naar de polikliniek Pre-operatieve screening. U kunt hier alleen op afspraak terecht. U wordt tevens doorgestuurd naar de medisch fotograaf voor een kleurenfoto voor in uw medisch dossier.

Bij de pre-operatieve screening vult u een vragenlijst in over uw medische geschiedenis. Daarna heeft u een gesprek met een verpleegkundige of anesthesioloog. Dit gaat over uw gezondheid, medicijnen die u gebruikt, allergieën, doorgemaakte ziekten en eerdere operaties. Ook krijgt u uitleg over de vorm van verdoving (anesthesie). Afhankelijk van uw leeftijd en ziektegeschiedenis, is het mogelijk dat de anesthesioloog u doorverwijst naar een internist, cardioloog of longarts voor aanvullend onderzoek.

Gebruikt u medicijnen? Neem dan een overzicht mee van de medicijnen die u gebruikt. De anesthesioloog spreekt met u af hoe u met uw medicijnen om moet gaan op de dagen rondom de operatie. U krijgt de brochure ‘Anesthesie’ van de arts of verpleegkundige op de polikliniek Pre-operatieve screening. In die brochure leest u meer over de vorm van verdoving die u krijgt en de gang van zaken op de dag van de operatie. Ook leest u belangrijke informatie over hoe u die dag om moet gaan met eten, drinken en roken.

De polikliniek Pre-operatieve screening is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 17.00 via telefoonnummer 040 – 239 85 01.

Aandachtspunten vóór de operatie:
 • Als u bloedverdunners gebruikt, dan maakt u daarover afspraken. U krijgt van uw arts instructies over het stoppen of doorgaan met uw bloedverdunners.
 • Roken is niet toegestaan vanaf 6 weken voor tot 6 weken na de operatie. Roken vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing.
 • Voor de operatie mag u alleen paracetamol innemen. Andere pijnstillers, zoals Aspirine of Naprosyne, maar ook die u zonder recept kunt verkrijgen, kunnen het risico op bloedingen verhogen.
 • U mag de dag van de operatie geen bodylotion gebruiken.
De opname

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich op de afdeling. U wordt ontvangen door een verpleegkundige. De verpleegkundige wijst u de weg op uw kamer, bespreekt alle gegevens met u en meet uw temperatuur, polsslag en bloeddruk. U krijgt een injectie om bloedstolsels in de bloedbaan (trombose) te voorkomen. Soms is het nodig om bloed af te nemen, bijvoorbeeld als u bloedverdunners gebruikt. De verpleegkundige geeft u een operatiehemd en een polsbandje met uw naam en geboortedatum. Als u aan de beurt bent, rijdt de verpleegkundige u in uw bed naar de voorbereidingskamer van de operatiekamers. Hier neemt een operatiekamermedewerker de zorg voor u over. Meestal volstaat een opname van 1 nacht en mag u dus de ochtend na de operatie naar huis.

Wat gebeurt er bij de operatie?

Vlak voor de operatie kan het zijn dat de plastisch chirurg op uw lichaam een tekening maakt (het operatieplan). Deze tekening geeft aan hoe de operatie gaat verlopen. Dit is nodig om een zo goed mogelijk resultaat van de ingreep te kunnen krijgen.

De operatie meestal plaats onder narcose en duurt ongeveer anderhalf tot twee uur.

Tijdens de operatie wordt het gehele gebied opgespoten met een vloeistof waardoor bloedingen en pijn na de operatie zoveel mogelijk worden beperkt. Hierna wordt de huid van de buikwand geheel losgemaakt van de onderliggende spieren tot aan de ribbenboog en het borstbeen. De navel wordt rondom omsneden maar blijft op zijn plaats zitten. Om de navel weer op zijn oude plaats naar buiten te laten komen, wordt er een nieuwe opening in de buikhuid gemaakt waar de navel wordt ingehecht. Als de onderliggende spierlaag door zwangerschappen en/of overgewicht uitgerekt is, worden de spieren weer naar elkaar toe gehecht. Hierna wordt de overtollige huid met het onderhuidse vetweefsel verwijderd. Indien noodzakelijk wordt deze procedure gecombineerd met een liposculpture van de buikwand. Meer informatie hierover vindt u in de brochure ‘Liposculpture’. De littekens komen onder op de buik en rond de navel te liggen. Soms is een verticaal litteken nodig als er ook in het horizontale vlak huidoverschot is.

Na de operatie

De pijn na de operatie is over het algemeen gering. Omdat er zoveel mogelijk huid is verwijderd, zult u merken dat u de eerste dagen niet geheel rechtop kunt staan. Dit zal de komende weken steeds beter lukken. Houdt u er wel rekening mee, dat u na het ontslag uit het ziekenhuis relatieve rust in acht moet nemen. Leer te luisteren naar uw lichaam: “alles mag dat geen pijn doet.”

Meestal maakt de plastisch chirurg gebruik van oplosbare hechtingen voor het sluiten van de wond. Deze hechtingen hoeven dan niet verwijderd te worden. De dag na de operatie mag u in principe naar huis. Voor u wordt een controleafspraak gemaakt bij de verpleegkundige op de polikliniek voor twee weken na de operatie. Ook krijgt u een afspraak voor over ongeveer 3 maanden bij uw plastisch chirurg.

Leefregels na de operatie

Zodra u weer thuis bent, kunt u met lichte activiteiten beginnen. Vermijd echter bewegingen die pijn doen. Probeer langzamerhand steeds meer te doen, maar forceer niet. Na drie tot vier weken bent u zover hersteld dat u de meeste activiteiten weer redelijk zelf kunt doen. Dit hangt af van de ingreep en het genezingsproces.

Het is belangrijk dat u zich aan de volgende leefregels houdt:

 • Na uw eerste controle bij de verpleegkundige dient u het litteken tweemaal per dag in te smeren met een hydraterende (litteken) crème gedurende 3 maanden.
 • Wij adviseren u om de littekens het eerste half jaar tot een jaar goed te beschermen.
  tegen de zon. Gebruik hiervoor een zonnebrandcrème met tenminste SPF 30.
 • Zolang u hechtpleisters en/of hechtingen heeft, raden wij u af om in bad te gaan, douchen mag wel.
 • Om de buikwand goed vast te laten groeien aan de onderlaag, wordt u geadviseerd om gedurende vier tot zes weken 24 uur per dag, een strakke buikband te dragen. Deze mag even af bij het douchen.
 • Met name als de spierwand ook gecorrigeerd is, mag u de eerste zes tot acht weken niet zwaar tillen, geen zwaar werk verrichten en niet persen of sporten.
 • Na acht weken kunt u weer alle activiteiten ondernemen.

Mogelijke complicaties en risico’s

Algemene complicaties en risico’s

Een buikwandcorrectie heeft dezelfde algemene risico’s als een andere operatie, zoals:

 • risico’s van de narcose
 • trombose
 • een nabloeding
 • het optreden van infecties
 • tijdelijke of blijvende gevoelsstoornissen van het geopereerde gebied (de buikwand)
 • lelijke littekengenezing. Deze minder fraaie littekengenezing kan optreden bij iedere operatie, is patiënt afhankelijk en komt gelukkig maar zelden voor.
 • wondstoornissen met name op centraal in het horizontale litteken en de navel.
Specifieke complicaties en risico’s

Specifieke complicaties en risico’s van een buikwandplastiek zijn:

 • Bij hoge uitzondering kan een deel van de buikhuid of de navel afsterven, waarvoor een nieuwe operatie noodzakelijk kan zijn.
 • Een overschot aan huid en vetweefsel kan blijven bestaan aan de beide zijden van het litteken (“Dogears?).

Operatieve correctie hiervan kan, na ongeveer een jaar, aangewezen zijn. Dit wordt niet automatisch vergoed noch zit het bij de prijs van de eerste ingreep in.

Uiteraard doen wij er alles aan om deze risico’s tot een minimum te beperken. Natuurlijk verwachten wij van u dat u zich aan de leefregels houdt. Als u rookt of als u te zwaar bent, vergroot dat de kans op complicaties.

Wanneer moet u contact opnemen?

Na de operatie kan de buik gezwollen of pijnlijk is. Hiervoor kunt u als dit nodig is, de eerste paar dagen pijnstillers (paracetamol, zonodig om de zes uur 2 tabletten van 500 milligram) gebruiken. Daarna neemt de pijn snel af. Ook een strak en stekend gevoel kan optreden. Deze klachten zijn normaal en hiervoor hoeft u geen contact op te nemen.

In de volgende situaties is het belangrijk dat u contact opneemt:

 • Als u na de operatie koorts krijgt boven de 38,5 °C en de buik geheel of gedeeltelijk warm en pijnlijk aanvoelt.
 • Bij zwelling en pijn die niet reageert op pijnstillers.
 • Bij een hevig bloedende operatiewond.
 • Bij toenemende roodheid en zwelling van het wondgebied.

Tijdens kantooruren kunt u bellen met het secretariaat Plastische chirurgie. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH).

De kosten

Een buikwandplastiek en de kosten van eventuele complicaties worden bijna nooit door uw zorgverzekereaar vergoed.

Het secretariaat van uw behandelend plastisch chirurg kan u informeren over de kosten.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u uitdrukkelijk niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel ze dan gerust aan uw plastisch chirurg. Een afspraak voor een informatief gesprek met de plastisch chirurg kunt u maken via via polikliniek Plastische chirurgie.

De plastisch chirurgen van het Catharina Ziekenhuis werken in maatschapsverband samen met de andere plastisch chirurgen in de regio Zuidoost-Brabant.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek Plastische chirurgie
040 – 239 71 20

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Plastische chirurgie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/plastische-chirurgie


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden