De leerunit van de verpleegafdeling Algemene Chirurgie (Folder)

Chirurgie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

De leerunit van de verpleegafdeling Algemene Chirurgie (Folder)

U bent opgenomen op de verpleegafdeling Algemene Chirurgie. Op deze verpleegafdeling werken we met een leerunit. In deze folder leest u wat dit voor u betekent.

Opleiding voor verpleegkundigen

Tijdens uw opname wordt er door diverse disciplines, samen met u, gekeken naar uw behandeling. Met de verpleegkundigen hebt u het meeste contact. Zij dragen zorg voor uw dagelijkse verzorging en verpleging.

In het Catharina Ziekenhuis worden verpleegkundigen opgeleid. Sinds een paar jaar is het Catharina Ziekenhuis gestart met een nieuwe vorm van opleiden van deze verpleegkundigen: een leerunit.

Wat is een leerunit?

Vanwege veranderingen in de gezondheidszorg en de toenemende complexiteit is het belangrijk dat de toekomstige verpleegkundigen zich kunnen ontwikkelen in een optimaal leerklimaat binnen een veilige omgeving. De studenten worden met behulp van de leerunit beter voorbereidt op het werk als gediplomeerd verpleegkundige. Een leerunit is een leeromgeving binnen onze verpleegafdeling waar diverse studenten vanuit zowel de mbo- als hbo-opleidingen verpleegkunde werken én leren.

De studenten mogen steeds meer taken zelfstandig uitvoeren zodra zij hebben laten zien hiervoor bevoegd en bekwaam te zijn. Dit wordt altijd getoetst door een gediplomeerd verpleegkundige. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan verpleegtechnische handelingen, zoals het inbrengen van een blaaskatheter of prikken van een infuus, maar ook aan het dagelijks visite lopen met de arts/verpleegkundig specialist.

De studenten worden gestimuleerd om hun vakkennis en vaardigheden te blijven ontwikkelen. De studenten zijn altijd boventallig op de afdeling (extra naast het reguliere personeel) en worden begeleid door een gediplomeerd verpleegkundige: de coach. De coaches zien toe op het leerproces van de student (en de kwaliteit van zorg).

Tijdens uw verblijf op de afdeling Algemene Chirurgie zult u dus verschillende professionals (in opleiding) aan uw bed krijgen. Op het naambordje, dat elke medewerker draagt, kunt u zien met wie u te maken heeft.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij leiden artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners op. Dit betekent dat ook een zorgverlener in opleiding uw behandeling, onderzoek of operatie kan uitvoeren. Maar dit is niet altijd zo. Uw veiligheid staat altijd bij ons voorop. Als een zorgverlener in opleiding u helpt, werkt deze altijd onder begeleiding van een gediplomeerd zorgverlener. Als u niet wilt dat een zorgverlener in opleiding u helpt, dan kunt u dit met uw verpleegkundige bespreken.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Die kunt u stellen aan de verpleegkundige of student op de afdeling.

Contactgegevens

Verpleegafdeling Algemene Chirurgie
040 – 239 75 50
Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Chirurgie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/chirurgie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden