De leerunit van de verpleegafdeling Maag-, Darm- en Leverziekten (Folder)

Maag-, Darm- en Leverziekten
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven
040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

De leerunit van de verpleegafdeling Maag-, Darm- en Leverziekten (Folder)

U bent opgenomen op de verpleegafdeling Maag-, Darm- en Leverziekten. Op deze verpleegafdeling werken we met een nieuwe manier van opleiden van onze verpleegkundigen: de leerunit. In deze folder leest u wat dit voor u betekent.

Opleiding voor verpleegkundigen

U bent opgenomen op de verpleegafdeling Maag-, Darm- en Leverziekten. Tijdens uw opname wordt er door diverse disciplines, samen met u, gekeken naar uw behandeling. Met de verpleegkundigen hebt u het meest contact. Zij dragen zorg voor uw dagelijkse verzorging.

Het Catharina Ziekenhuis is een topklinisch ziekenhuis en er werken daarom verpleegkundigen die in opleiding zijn. Onlangs is het Catharina Ziekenhuis gestart met een nieuwe vorm van opleiden: de leerunit.

Wat is een leerunit?

Een leerunit is een leeromgeving binnen onze verpleegafdeling waar diverse studenten vanuit zowel de mbo- als hbo-opleidingen verpleegkunde werken én leren. De studenten werken en leren onder begeleiding van een gediplomeerd verpleegkundige. De studenten worden tijdens hun stage op de verpleegafdeling Maag-, Darm- en Leverziekten ingewerkt.

De studenten mogen steeds meer taken zelfstandig uitvoeren zodra zij hebben laten zien hiervoor bevoegd en bekwaam te zijn. Dit wordt altijd getoetst door een gediplomeerd verpleegkundige. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan verpleegtechnische handelingen, zoals het inbrengen van een blaaskatheter of prikken van een infuus. Ook het dagelijks visite lopen met de arts of het in orde maken van uw ontslagpapieren kunnen taken zijn van een verpleegkundige. Vaak beginnen de studenten met de zorg voor één patiënt en breiden dit tijdens hun stage uit.

Op de leerunit staat onderwijs centraal. De studenten worden gestimuleerd om informatie op te zoeken. De studenten zijn altijd boventallig op de afdeling (extra naast het reguliere personeel) en worden begeleid door een gediplomeerd verpleegkundige: de coach. De coach en opleidingsadviseur zien toe op het leerproces van de student (en de kwaliteit van zorg).

Tijdens uw verblijf op verpleegafdeling Maag-, Darm- en Leverziekten zult u dus verschillende personen aan uw bed krijgen. Op het naambordje, dat elke medewerker draagt, kunt u zien met wie u te maken heeft.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Die kunt u stellen aan de verpleegkundige of de student op de afdeling.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 69 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Verpleegafdeling Maag-, Darm- en Leverziekten
040 – 239 68 00

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/maag-darm-en-leverziekten

© 2023 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden