De lumbale of cervicale epidurale analgesie (Folder)

Pijngeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

De lumbale of cervicale epidurale analgesie (Folder)

Deze behandeling krijgt u als de zenuwen, die uit het rugwervelkanaal (= epidurale ruimte) treden, door de ruggenwervels bekneld zijn geraakt. Dan zwelt de beklemde zenuw op, raakt geïrriteerd en veroorzaakt pijn. Van de anesthesioloog krijgt u een injectie in het rugwervelkanaal om een plaatselijke verdoving en een medicijn (om de zwelling te verminderen) toe te dienen.

Hierdoor kunnen de zenuwen de pijnprikkels niet meer verder geleiden. Afhankelijk van uw klachten krijgt u de injectie:

 • laag in de rug (= lumbaal) of
 • in de nek (= cervicaal).

De voorbereiding

Van te voren regelen
 • Neem iemand mee naar het ziekenhuis
 • Regel vervoer naar huis; u mag de dag van de behandeling niet actief deelnemen aan het verkeer. Het bedienen van zware en/of gevaarlijke machines wordt eveneens afgeraden.
 • U kunt na de behandeling indien nodig gebruik maken van een rolstoel van het ziekenhuis.
 • Zorg voor gemakkelijk dragende kleding
Bloedverdunners

Afhankelijk van het soort bloedverdunner, moet daar enkele dagen voor de behandeling tijdelijk mee gestopt worden. De anesthesioloog-pijnspecialist zal met u bespreken hoe u dient om te gaan met de betreffende bloedverdunner rond de pijnbehandeling. Neem contact op met de apotheek, wanneer de apotheek uw medicatie uitzet in een medicijnrol (baxter) zodat dit aangepast wordt.

Wanneer u medicatie gebruikt waarvoor u onder controle van de trombosedienst bent, moet voorafgaand aan de behandeling uw bloedwaarde (INR) worden gecontroleerd. U overlegt met de trombosedienst en de anesthesioloog-pijnspecialist over het moment waarop u weer mag starten met de bloedverdunners.

Laat het ons weten
 • Als u allergisch bent voor röntgencontrastvloeistof;
 • Als u (denkt dat u) zwanger bent;
 • Als u koorts heeft op de dag van de behandeling;
 • Als u geen pijn heeft op de dag van de behandeling;
 • Als u overgevoelig bent voor jodium, pleisters, contrast- of anesthesievloeistof.

De behandeling

Bij een injectie in de (onder)rug zit u voorovergebogen op de rand van het bed, en legt u uw kin op de borst, of u ligt op de buik met een kussen onder uw buik om de rug bol te maken. Zo kan de arts de naald gemakkelijk inbrengen. Bij injectie in de nek ligt u op de buik met een kussen onder de borst. Tijdens de behandeling is het belangrijk dat u zich probeert te ontspannen. Nadat de huid is gedesinfecteerd, krijgt u een prik met een plaatselijke verdoving. Dit geeft een branderig gevoel, dat na korte tijd zal verdwijnen. Zodra de verdoving is ingewerkt, plaatst de anesthesioloog- pijnspecialist de naald in de juiste positie en injecteert vervolgens verdovingsvloeistof. Vervolgens wordt er een ontstekingsremmend medicijn dat de zwelling bij de beknelde zenuw verminderd geïnjecteerd. Het verlichtende effect van dit medicijn vindt plaats in de loop enkele dagen tot weken na de behandeling.

De pijnspecialist evalueert de behandeling telefonisch met u. We plannen automatisch een afspraak voor u in. We sturen u deze  afspraak per mail of post toe.

De nazorg

Na de behandeling merkt u dat u een zwaar gevoel met krachtsverlies in de armen of benen krijgt. Ook kan uw blaasfunctie tijdelijk verminderd zijn. Dit is niet verontrustend en wordt veroorzaakt door de verdovingsvloeistof, dat na ongeveer 4 – 8 uur is uitgewerkt.

Als de controles goed zijn, mag u naar huis. U moet er rekening mee houden dat u niet zelf naar huis mag rijden. Zodra de verdoving is uitgewerkt kan na-pijn ontstaan ten gevolge van irritatie na de injectie. Dit duurt ongeveer één dag. Indien nodig kunt u gebruik maken van een rolstoel.

Complicaties en bijwerkingen

 • Een blauwe plek als gevolg van een bloeduitstorting op de plaats van behandeling;
 • Napijn;
 • Als u onverwacht allergisch bent voor röntgencontrast vloeistof, dan kunt u klachten ervaren als jeuk, huiduitslag en soms kortademigheid;
 • De ontstekingsremmers kunnen mogelijk een aantal dagen een rood gezicht veroorzaken;
 • Maagzuurklachten;
 • De ontstekingsremmer kan bij vrouwen een onregelmatige menstruatiecyclus veroorzaken.
 • Als u diabetes heeft, kunnen uw bloedsuikers ontregeld raken. Het kan dan nodig zijn om extra controles te laten plaatsvinden bij degene die u begeleid bij de regulatie van de bloedsuikers;
 • Zenuwschade (zeldzaam).

Wanneer neemt u contact op?

 • Wanneer het 4 uur na de behandeling nog niet gelukt is om te plassen.
 • Wanneer u 12 uur na de behandeling nog volledige uitval wat betreft kracht of gevoel heeft.
 • Bij koorts boven de 38,5 °C na de behandeling binnen 48 uur.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzel dan niet om te bellen naar de polikliniek Pijngeneeskunde. U kunt dit nummer eveneens bellen als u om dringende redenen uw afspraak niet kunt nakomen.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Pijngeneeskunde
040 – 239 85 00

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Pijngeneeskunde kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/pijngeneeskunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden