De transfer-verpleegkundige (Folder)

Transferpunt
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

De transfer-verpleegkundige (Folder)

Het is mogelijk dat u na uw opname nog zorg nodig heeft. Als dat zo is, dan kan de transferverpleegkundige van het Catharina Ziekenhuis helpen bij het regelen van bepaalde zorg. In deze folder leest u wat de transferverpleegkundige voor u kan betekenen en wat u zelf kunt doen.

Uw medisch specialist/hoofdbehandelaar bepaalt wanneer u naar huis gaat na de opname in het ziekenhuis. Dit kan eerder zijn dan u zelf verwacht. Het is belangrijk om al in een vroeg stadium na te denken over uw herstel en nazorg en zelf stappen te ondernemen om zaken hiervoor te regelen.

Denkt u bijvoorbeeld maar aan maaltijden, hulpmiddelen, hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, begeleiding of verblijf in een zorghotel. In eerste instantie is het de bedoeling dat u deze zorg zoveel mogelijk via uw persoonlijke netwerk organiseert.

U komt niet in aanmerking voor thuiszorg als het gaat om kortdurende (korter dan drie maanden) zorgtaken zoals lichaamsverzorging, terwijl u een gezonde en vitale partner heeft. Van uw partner wordt verwacht dat hij/zij deze taken op zich neemt, tenzij uw partner zelf een handicap of beperking heeft of overbelast is als gevolg van de ziekte/beperking van een gezinslid. Dit noemen we gebruikelijke zorg.

Als blijkt dat deze gebruikelijke zorg niet mogelijk is en/of uw zorgsituatie complex is, kan er een beroep worden gedaan op de transferverpleegkundige. De specialist en/of de afdelingsverpleegkundige beoordelen of een aanvraag voor de transferverpleegkundige gedaan moet worden.

De transferverpleegkundige regelt indicaties, verzorging, verpleging en hulpmiddelen/materialen als u deze nodig heeft voor zorg die aansluit op de ziekenhuisopname en daar gerelateerd aan is.

Indien noodzakelijk heeft de transferverpleegkundige met u en uw eventuele contactpersoon een gesprek. De transferverpleegkundige kan dan afspraken maken met de benodigde zorginstanties. De (transfer)verpleegkundige vraagt u om toestemming voor het uitwisselen van gegevens en toestemming voor het regelen van indicaties en/of hulpmiddelen.

Welke zorg kan de transferverpleegkundige voor u regelen?

 • Hulp bij lichamelijke verzorging thuis, zoals wassen, aankleden of het aandoen van elastische kousen;
 • Verpleegkundige zorg thuis, bijvoorbeeld verzorging van wonden of een infuus;
 • Opname in een verpleeghuis voor een korte of langere periode;
 • Terminale zorg: thuis, een hospice, een palliatieve zorgkamer in een verpleeghuis of een Bijna Thuis huis;
 • Hulpmiddelen/materialen, zoals zuurstof, hoog/laag bed, rolstoel of douchestoel;
 • Revalidatie in een verpleeghuis (geriatrische revalidatiezorg).

Indicatiestelling en kosten

Zorg wordt op verschillende manieren geïndiceerd en vergoed, namelijk via:

 • Uw zorgverzekering;
 • WLZ;
 • WMO.

Afhankelijk van de mogelijke vergoedingen betaalt u ook een eigen bijdrage.

Zorgverzekering

Onder de zorgverzekering vallen:

 • Wijkverpleging;
 • Revalidatie in een verpleeghuis (geriatrische revalidatiezorg);
 • Vergoeding voor hulpmiddelen, zoals een hoog/laag bed, als u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Als u een aanvullende zorgverzekering heeft, dan is het mogelijk dat u een (gedeeltelijke) vergoeding krijgt voor de kosten van bijvoorbeeld een hospice of een zorghotel. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar.

De kosten van eenvoudige loophulpmiddelen zoals krukken of een rollator worden niet vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Als u een aanvullende verzekering heeft, heeft u soms wel recht op een vergoeding. Sommige thuiszorgwinkels geven korting. Vraag dit na bij de thuiszorgwinkels.

WLZ: Wet langdurige zorg

Onder de Wet langdurige zorg (WLZ) valt langdurig verblijf in een zorginstelling. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of u in aanmerking komt voor WLZ-zorg. Dit doet het CIZ aan de hand van informatie die de transferverpleegkundige namens u bij hen aanlevert. Het kan zijn dat de indicatiesteller van het CIZ meer informatie nodig heeft. In dat geval neemt de indicatiesteller contact met u op. Na beoordeling krijgt u een CIZ-indicatie.

Met een geldige CIZ-indicatie komt u in aanmerking voor WLZ-zorg. Voor deze zorg geldt een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage hangt af van onder andere uw belastbaar inkomen en wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor bijzondere zorgkosten (CAK). Wilt u weten hoe hoog uw eigen bijdrage wordt? Bel dan met het CAK op het gratis informatienummer: 0800 – 1925. Op de website van het CAK vindt u meer informatie: www.hetcak.nl.

WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het regelen van begeleiding in de thuissituatie. U kunt hier terecht voor onder andere:

 • Huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en vervoer;
 • Ondersteuning voor u als mantelzorger, bijvoorbeeld door vervangende zorg;
 • Begeleiding en dagbesteding.

Als u hulp nodig heeft bij het huishouden, dan heeft u hiervoor een indicatie nodig. U dient deze zelf aan te vragen bij het zorgloket WMO van de gemeente waarin u woont.

U moet wachten op een opname in een verpleeghuis of revalidatiecentrum

Als u medisch gezien niet meer in het ziekenhuis hoeft te blijven en u zorg in een verpleeghuis of revalidatiecentrum nodig heeft, dan kan er sprake zijn van een wachtlijst. U kunt dan niet direct opgenomen worden in het huis van uw keuze. De transferverpleegkundige zoekt dan een alternatief voor u.

U wilt gebruikmaken van een zorghotel

Mocht u volgens de huidige wet- en regelgeving niet in aanmerking komen voor een (tijdelijke) opname in een verzorgingshuis of verpleeghuis en u kunt of wilt niet naar huis, dan is mogelijk een verblijf in een zorghotel een optie voor u.

Afhankelijk van uw zorgverzekering kunt u hier mogelijk een vergoeding voor krijgen, maar vaak zijn de kosten voor eigen rekening.

Wilt u van een zorghotel gebruik maken, dan dient u dit zelf te regelen.

Vervoer naar huis,verzorgingshuis, verpleeghuis of zorghotel

Vaak mag u bij ontslag niet meteen zelf deelnemen aan het verkeer. Regel daarom vooraf dat iemand u ophaalt met de auto. Heeft u een (rolstoel)taxi nodig, dan dient u deze ook zelf te regelen. Dit geldt zowel voor de taxi als voor de rolstoel. Of u in aanmerking komt voor enige vergoeding, hangt af van uw zorgverzekering.

Wat kunt u zelf regelen?

U kunt zelf al tijdig (voor of tijdens ziekenhuisopname) zaken regelen voor na ontslag, zoals:

 • Hulpmiddelen/materialen zoals een looprek, urinaal of rolstoel. Als u tijdelijk een ander bed nodig heeft, dient u zelf een bed te kopen of te huren. Alleen als verzorging, verpleging of behandeling op bed noodzakelijk is, komt u in aanmerking voor een hoog/laag bed vanuit de thuiszorgwinkel. In dit geval kan de transferverpleegkundige deze voor u regelen.
 • Huishoudelijke hulp bij de gemeente via het zorgloket WMO;
 • Maaltijdvoorziening en personenalarmering. Hiervoor kunt u terecht bij uw gemeente of thuiszorgorganisaties;
 • Boodschappen kunt u laten doen door een mantelzorger of u kunt gebruikmaken van een supermarkt bezorgservice;
 • Bed beneden zetten;
 • Informeer uzelf over de thuiszorgorganisaties in uw omgeving. Als thuiszorg nodig is, kunt u uw voorkeursaanbieder doorgeven aan de transferverpleegkundige.

Vragen

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de zorg die de transferverpleegkundige voor u kan regelen? Neem dan contact op met het Transferpunt.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Transferpunt
040 – 239 84 50
(bereikbaar tijdens kantooruren)

Meer informatie


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden