De zijdelingse wenkbrauwlift (Folder)

Plastische chirurgie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

De zijdelingse wenkbrauwlift (Folder)

Deze folder bevat algemene informatie over de zijdelingse wenkbrauwlift. Tijdens deze operatie wordt de hoogte van de wenkbrauwen aan de zijkant gecorrigeerd. Deze informatie is bedoeld als aanvulling op het gesprek met de plastisch chirurg. Realiseert u zich dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan hier is beschreven.

Waarom een zijdelingse wenkbrauwlift?

Een huidoverschot van de bovenoogleden kan een moe en zwaar gevoel in de ogen veroorzaken en problemen geven tijdens televisie kijken en lezen. Ook kan het gezichtsveld verkleind zijn. De oorzaak van een huidoverschot kan een te lage stand van de wenkbrauwen zijn. De huid van de bovenoogleden wordt dan naar beneden gedrukt waardoor het lijkt of zich daar teveel huid bevindt. Als de wenkbrauwen een lage positie hebben, heeft een ooglidcorrectie alléén weinig zin. Het is beter om eerst de oorzaak te behandelen en daarna eventueel het resterend huidoverschot van de bovenoogleden te verwijderen. Meestal kan dit tegelijkertijd, maar soms is het nodig dit in twee afzonderlijke operaties te doen. Uw plastisch chirurg bespreekt met u wat voor u het meest geschikt is.

Vóór de operatie

De operatie wordt meestal met een plaatselijke verdoving uitgevoerd op de poliklinische operatiekamer. De meeste mensen verdragen dit goed. Na de behandeling mag u meteen naar huis.

Als u liever een roesje wilt of onder narcose, bespreek dit dan met uw plastisch chirurg. De behandeling wordt in dat geval in dagbehandeling uitgevoerd. Dit betekent dat u enkele uren na de behandeling naar huis mag. Hiervoor worden dan wel extra kosten in rekening gebracht.

Aandachtspunten vóór de operatie

 • Als u bloedverdunners gebruikt, dan maakt u daarover afspraken. U krijgt van uw arts instructies over het stoppen of doorgaan met uw bloedverdunners.
 • Roken is niet toegestaan vanaf zes weken voor tot zes weken na de operatie. Roken vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing.
 • U kunt na de operatie niet zelf autorijden. Regel daarom van tevoren vervoer naar huis.
 • Voor de operatie mag u alleen paracetamol innemen. Andere pijnstillers, zoals Aspirine of Naprosyne, maar ook die u zonder recept kunt verkrijgen, kunnen het risico op bloedingen verhogen.

De operatie

Vlak voor de operatie maakt de plastisch chirurg een tekening (het operatieplan) op uw lichaam. Deze tekening geeft aan hoe de operatie gaat verlopen. Dit is nodig om een zo goed mogelijk resultaat van de ingreep te kunnen krijgen.

Vervolgens wordt de verdoving toegepast.

Via een sneetje in de behaarde hoofdhuid, wordt de huid van het voorhoofd via de zijkant  losgemaakt tot aan de wenkbrauw. Hierna wordt de huid van het voorhoofd en de wenkbrauw gelift. Hierbij wordt ook een klein stukje huid weggesneden. De sneetjes worden met hechtingen of nietjes dichtgemaakt.  Hierna krijgt u eventueel kleine pleistertjes op de wond. Vaak wordt een wenkbrauwlift gecombineerd met een correctie van de bovenoogleden (zie de folder ‘Correctie van de bovenoogleden’).

Het is mogelijk dat het stukje huid niet aan de rand van de behaarde hoofdhuid wordt weggesneden, maar ter plaatse van een rimpellijn vlak boven de wenkbrauw. De plastisch chirurg legt u uit welke techniek in uw geval de voorkeur heeft. Aan het einde van de operatie wordt uw voorhoofd verbonden.

Na de operatie

Na de operatie kunnen de bovenoogleden en een deel van het voorhoofd dik, blauw en gezwollen zijn. De volgende ochtend mag het verband eraf. Hierna mogen de haren weer worden gewassen.

Na ongeveer één week verwijdert de verpleegkundige de hechtingen of nietjes op de polikliniek Plastische chirurgie. De littekentjes genezen bijna altijd onopvallend. Na de eerste controle kunt u beginnen met het insmeren van de littekens met een hydraterende creme. Probeert u dit tweemaal per dag en tenminste drie maanden vol te houden. De eerste tijd kan behalve zwelling van de oogleden, ook een zwelling van het voorhoofd aanwezig zijn. In het begin kunnen de wondjes licht nalekken en kan er een verschil in zwelling van de oogleden en het voorhoofd bestaan, dit is normaal. Ook kunt u gedurende enkele weken een strak gevoel van het voorhoofd ervaren. Soms is het gevoel van voorhoofd en behaarde hoofd tijdelijk veranderd, maar dit gevoel keert weer terug.

Na twee tot drie weken mag u verwachten dat u weer redelijk toonbaar bent. De zwellingen zijn dan voor het grootste gedeelte verdwenen. Als u heel goed kijkt kan echter nog wat zwelling van het voorhoofd en de oogleden aanwezig zijn. De nieuwe positie van de wenkbrauwen en de gezichtsuitdrukking wordt meestal als volledig natuurlijk ervaren.

Leefregels na de operatie

Zodra u weer thuis bent, kunt u met lichte activiteiten beginnen. Vermijd echter bewegingen die pijn doen, bukken en persen op het hoofd. Probeer langzamerhand steeds meer te doen, maar forceer niet. Na twee tot drie dagen bent u zover hersteld dat u de meeste activiteiten weer redelijk zelf kunt doen. Dit hangt af van de ingreep en het genezingsproces.

Het is belangrijk dat u zich aan de volgende leefregels houdt:

 • U mag vanaf de volgende dag weer douchen en de haren wassen.
 • U mag de eerste twee tot drie weken niet zwaar tillen, geen zwaar werk verrichten en niet persen of sporten.
 • Na zes weken kunt u weer alle activiteiten ondernemen.
 • Wondverzorging: laat eventueel aangebrachte pleistertjes vijf tot zeven dagen zitten.
 • Als de wondjes genezen zijn, dient u het litteken tweemaal per dag in te smeren met een hydraterende (litteken) crème  gedurende 3 maanden.
 • Wij adviseren u om de littekens het eerste half jaar tot een jaar goed te beschermen tegen de zon. Gebruik hiervoor een zonnebrandcrème met tenminste SPF 30.

Mogelijke complicaties en risico’s

Algemene complicaties en risico´s

Een zijdelingse wenkbrauwlift heeft dezelfde algemene risico’s als een andere operatie, zoals:

 • risico’s van de narcose
 • trombose
 • nabloeding
 • wondinfecties
 • stoornissen in de wondgenezing
 • lelijke littekengenezing
 • tijdelijke of blijvende gevoelsstoornissen van het geopereerde gebied
Specifieke complicaties bij een zijdelingse wenkbrauwlift
 • Soms kan bij de sneetjes in het behaarde hoofd kaalheid optreden, dit is meestal tijdelijk.
 • Na een zijdelingse wenkbrauwlift kan het voorkomen dat de wenkbrauwen wat asymmetrisch (verschillend in vorm of hoogte) zijn. Ook kan door de operatie tijdelijk of blijvend uitval van de aangezichtszenuw optreden. Dit komt zelden voor.

Wanneer moet u direct contact opnemen?

In de volgende situaties is het belangrijk dat u contact opneemt:

 • Bij verminderd zicht van één of beide ogen.
 • Als u na de operatie koorts krijgt boven de 38,5 °C.
 • Wanneer het operatiegebied, geheel of gedeeltelijk, warm en pijnlijk aanvoelt en rood is.
 • Bij pijn die niet reageert op pijnstillers.
 • Als het bloeden van de wond niet stopt.

Bel in bovenstaande situaties

 • tijdens kantooruren met de polikliniek Plastische chirurgie
 • buiten kantooruren met de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH)

Vergoeding

Alleen onder speciale voorwaarden kan een wenkbrauwlift door de ziektekostenverzekeraar worden vergoed. Deze voorwaarden worden door de zorgverzekeraar bepaald. In de meeste gevallen wordt geen machtiging verstrekt. Als u aan de voorwaarden voldoet, kan een machtiging worden aangevraagd via de plastisch chirurg/polikliniekmedewerker. Als u geen vergoeding krijgt, kan het secretariaat u informeren over de kosten.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Plastische chirurgie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
Telefoon 040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Polikliniek plastische chirurgie
040 – 239 71 20

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Plastische chirurgie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/plastische-chirurgie


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden