Diagnostische injectie bij pijnklachten (Folder)

Pijngeneeskunde
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Diagnostische injectie bij pijnklachten (Folder)

Deze folder is bedoeld voor mensen met pijnklachten die mogelijk veroorzaakt worden door één of meerdere ruggenmergzenuwen.

Met een diagnostische injectie kan men proberen te achterhalen welke zenuw(en) de pijnklachten uitlokken. Dit gebeurt met verdovingsvloeistof.

Afhankelijk van het resultaat wordt een behandelplan opgesteld. Mocht besloten worden tot een aanvullende behandeling, dan vindt deze op een ander moment plaats. U krijgt hiervoor een nieuwe afspraak.

Afhankelijk van de betrokken zenuw kan de diagnostische injectie in het gehele traject van de wervelkolom plaatsvinden. De plaats van uw pijnklachten bepaalt waar de diagnostische injectie gegeven wordt.

De anesthesioloog- pijnspecialist voert deze behandeling uit.

De behandeling

Op de behandeldag meldt u zich 10 minuten voor het afgesproken tijdstip op de polikliniek Anesthesiologie & Pijngeneeskunde. Hier vandaan wordt u doorverwezen naar de wachtruimte van de pijnbehandelafdeling. Daar wacht u tot u door de assistent wordt binnengehaald.

Vervolgens krijgt u uitleg over de behandeling en een bed toegewezen waarna u zich kunt omkleden. De assistent markeert met een stift de zijde waar u behandeld wordt. Om de steriliteit te waarborgen vindt de behandeling plaats op een operatiekamer. Afhankelijk van de soort behandeling die u krijgt, ligt u in buik- of rugligging. Met röntgenapparatuur wordt de juiste plaats nauwkeurig bepaald. De behandeling duurt meestal enkele minuten en kan even gevoelig zijn. Ademhalingsoefeningen kunnen goede ondersteuning bieden. Het is belangrijk dat u stil blijft liggen. De anesthesioloog- pijnspecialist en assistent zullen u hier in begeleiden.

Van tevoren regelen

 • Neem iemand mee naar het ziekenhuis.
 • Zorg voor gemakkelijk zittende kleding.
 • Regel vervoer naar huis want op de dag van behandeling mag u niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer of met zware machines werken.
 • U kunt na de behandeling indien nodig gebruik maken van een rolstoel van het ziekenhuis.

Bloedverdunners

Afhankelijk van het soort bloedverdunner, moet daar enkele dagen voor de behandeling tijdelijk mee gestopt worden. De anesthesioloog-pijnspecialist zal met u bespreken hoe u dient om te gaan met de betreffende bloedverdunner rondom de pijnbehandeling.

Neem contact op met de apotheek, wanneer de apotheek uw medicatie uitzet in een baxter- rol, zodat dit aangepast wordt.

Wanneer u medicatie gebruikt waarvoor u onder controle van de trombosedienst bent, moet voorafgaand aan de behandeling uw bloedwaarde ( INR ) worden gecontroleerd. Als op de dag van behandeling blijkt dat de stollingswaarden van het bloed niet in orde zijn dan stellen wij de behandeling uit naar een andere datum.

U overlegt met de trombosedienst en de anesthesioloog-pijnspecialist over het moment waarop u weer mag starten met de bloedverdunners.

 Laat het ons weten

 • Als u allergisch bent voor röntgencontrastvloeistof.
 • Als u (denkt dat u) zwanger bent.
 • Als u koorts heeft op de dag van de behandeling.
 • Als u geen pijn heeft op de dag van de behandeling.
 • Als u overgevoelig bent voor jodium, pleisters, contrast- of anesthesievloeistof, verdovingsvloeistof of anesthesiemiddelen

Aandachtspunten na de behandeling

Na de behandeling gaat u bewegingen uitvoeren die voor de behandeling vanwege de pijn moeilijk waren. Daarom gaat u bijvoorbeeld een stukje lopen, zitten, bukken of traplopen. Na een half uur tot een uur zal de anesthesioloog- pijnspecialist uw klachten met u evalueren en een plan van aanpak met u bespreken. Indien er een aanvullende behandeling plaats gaat vinden, ga daarna dan naar de polikliniek om hiervoor een afspraak te maken.

 • Door het toegediende verdovingsvloeistof kan krachtsvermindering optreden. Dit kan 4 tot 6 uur aanhouden.
 • U mag niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer of met zware machines werken op de dag van de behandeling.
 • De pleister mag dezelfde dag verwijderd worden en u kunt gewoon douchen.
 • U gaat door met de pijnstillers zoals u dat gewend bent. Als u hier vragen over heeft, stel deze dan aan de anesthesioloog- pijnspecialist of de pijnverpleegkundige voordat u naar huis gaat.
 • Op de dag van de behandeling moet u rustig aan doen. Vanaf de volgende dag mag u alles weer doen wat u kunt en wilt.

Complicaties en bijwerkingen

Elke medische behandeling brengt risico’s met zich mee. Na de behandeling kan het volgende gebeuren:

 • Een blauwe plek als gevolg van een bloeduitstorting op de plaats van de behandeling.
 • Zenuwschade (zeldzaam).
 • Een ernstige bloeding (zeldzaam).
 • Als u onverwacht allergisch bent voor röntgencontrast vloeistof, dan kunt u klachten ervaren als een rode huid, jeuk, huiduitslag en soms kortademigheid. Indien de klachten ernstig zijn zullen we hiervoor aanvullende maatregelen nemen.
 • Na de behandeling kan een tijdelijke krachtsvermindering optreden. Deze krachtsvermindering komt door het gebruik van de verdovingsvloeistof en blijft aanwezig gedurende de werkingsduur van de vloeistof. Deze bedraagt enkele uren.

Alarmeren

 • Wanneer u 12 uur na de behandeling nog volledige uitval wat betreft kracht of gevoel heeft.
 • Bij koorts boven de 38,5 graden na de behandeling binnen 48 uur.
 • Tijdens kantooruren: poli pijngeneeskunde 040-2398500.
 • Buiten kantooruren of in het weekend: spoedeisende hulp: 040-2398580.
 • Geef aan dat u recent voor een pijnbehandeling in het ziekenhuis bent geweest.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzel dan niet om te bellen naar de polikliniek Pijngeneeskunde. Vragen kunt u ook bespreken met uw behandelend anesthesioloog- pijnspecialist.

Als u om dringende redenen uw afspraak niet kunt nakomen, geef dit door aan de polikliniek.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Polikliniek Pijngeneeskunde
040 – 239 85 00

Routenummer(s) en overige informatie over de polikliniek Pijngeneeskunde kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/pijngeneeskunde


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden