Dilatatie slokdarm met Savary sondes (Folder)

Maag-, Darm- en Leverziekten
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Dilatatie slokdarm met Savary sondes (Folder)

Uw behandelend arts heeft voorgesteld bij u een dilatatie van de slokdarm te laten uitvoeren. Uw arts heeft u hierover geïnformeerd. Het onderzoek wordt gedaan door een Maag-Darm-Leverarts (MDL-arts). In deze folder vindt u meer informatie over de gang van zaken tijdens het onderzoek. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Wat is dilatatie van de slokdarm?

Dilatatie van de slokdarm is het oprekken van de slokdarm met behulp van kunststof sondes. Eerst moet de arts de plaats van de vernauwing bepalen. Dit gebeurt door middel van een gastroscopie. Een gastroscopie wordt gedaan met een gastroscoop: een dunne flexibele buis die licht en beeld voortgeleidt. De arts kan zo de binnenkant van de slokdarm op een beeldscherm bekijken.

Voorbereiding door de patiënt

Om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren, moeten uw slokdarm, maag en twaalfvingerige darm leeg zijn. Daarom moet u rekening houden met een aantal voorbereidingen.

 • U dient voorafgaand aan uw onderzoek tenminste 6 uur lang niets meer te eten, drinken of roken.
 • Indien uw afspraak in de middag plaatsvindt, mag uw laatste licht verteerbare maaltijd (ruim 6 uur voor het onderzoek) bestaan uit 2 beschuiten met zoet beleg en een kop thee. Hierna mag u niets meer eten, drinken of roken.

Dit onderzoek wordt gedaan onder een ‘roesje’. Een roesje is geen algehele narcose, maar zorgt ervoor dat u ontspannen bent en minder last van het onderzoek ervaart. Het doel van een roesje is niet per se dat u slaapt tijdens het onderzoek.

Voor het meten van het zuurstofgehalte van het bloed tijdens het onderzoek wordt een knijper geplaatst op één van uw vingers. Het is daarom van belang dat u eventuele nagellak van uw nagels verwijdert.

Medicijnen
 • Als u enige vorm van bloedverdunnende medicijnen gebruikt, dient u dit vooraf aan de arts te melden die het onderzoek aanvraagt. Eventueel moet het gebruik van deze medicatie voor het onderzoek tijdelijk worden gestaakt.
 • Als u suikerziekte heeft en hiervoor insuline spuit of medicijnen gebruikt, moet u dit melden aan uw arts op het moment dat de afspraak wordt gemaakt. Indien nodig wordt in overleg met uw arts de dosering aangepast.

Verloop van het onderzoek

Op de dag van het onderzoek meldt u zich 20 minuten voor de afgesproken tijd aan de balie van de afdeling Endoscopie. Hierna neemt u plaats in de wachtkamer waar een verpleegkundige van de afdeling Kortverblijf & dagverpleging u komt ophalen. Die zorgt ervoor dat u op een brancard komt te liggen, een infuusnaald krijgt en doet ook eventueel andere noodzakelijke handelingen ter voorbereiding.

Daarna wordt u opgehaald door de endoscopie verpleegkundige. Op de scopiekamer zelf:

 • wordt u aangesloten aan de bloeddrukmeter;
 • krijgt u een knijper op uw vinger om het zuurstofgehalte in uw bloed te meten;
 • wordt u voor het onderzoek in de goede houding gelegd, op uw linkerzijde;
 • krijgt u een drankje dat schuimvorming in de maag tegengaat;
 • als u een gebitsprothese hebt, dan moet u deze uitdoen;
 • krijgt u een bijtring tussen uw kaken ter bescherming van uw gebit en de endoscoop.

De arts dient vervolgens de medicijnen voor het roesje toe waarna het onderzoek begint. Door het roesje ervaren de meeste mensen het onderzoek als niet vervelend.

Het onderzoek

U bent nu helemaal klaar voor het onderzoek. De arts schuift de gastroscoop via de mondholte door de slokdarm naar de maag. Zo wordt het te dilateren, ofwel het op te rekken gebied, bepaald. Vervolgens wordt via de gastroscoop een voerdraad ingebracht. De gastroscoop wordt verwijderd terwijl de voerdraad achterblijft. De arts schuift nu over de voerdraad een kunststof sonde om zo de vernauwing van de slokdarm op te heffen. De arts bepaalt vervolgens hoe vaak deze procedure wordt herhaald met telkens een sonde van een ander formaat. Tenslotte wordt de laatste sonde met de voerdraad verwijderd. Het onderzoek is nu afgerond.

Tijdsduur

De behandeling duurt ongeveer 20 minuten.

Risico’s en complicaties

Tijdens een dilatatie van de slokdarm krijgt u een bitje in de mond, in uitzonderlijke gevallen kunnen uw lip of tanden hierdoor een lichte beschadiging oplopen.

Complicaties komen zelden voor bij het oprekken van de slokdarm. U dient contact op te nemen met de arts die de behandeling heeft uitgevoerd als u:

 • pijn heeft achter het borstbeen;
 • ernstige buik- of maagpijn heeft;
 • vers bloed opgeeft;
 • het benauwd heeft.

Tijdens kantooruren kunt u bellen met de afdeling Endoscopie. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp.

Nazorg

Als het onderzoek klaar is, gaat u weer terug naar de afdeling Kortverblijf & dagverpleging. Op deze afdeling verblijft u minimaal een uur totdat het ‘roesje’ is uitgewerkt. Het is normaal dat u zich daarna nog wat suf en slaperig voelt. U mag daarom alleen onder begeleiding naar huis. Zorg daarom dat iemand met u mee komt naar het ziekenhuis of dat u iemand kunt bellen die u na het uitslapen naar huis kan brengen. Tot de ochtend na het onderzoek mag u niet actief deelnemen aan het verkeer. U kunt ook beter geen belangrijke beslissingen nemen die dag.

Uitslag

De uitslag van de behandeling krijgt u in principe op de polikliniek van de arts die de behandeling heeft aangevraagd.

U krijgt na de behandeling wel een brief mee met de eerste informatie die voor u van belang is.

Verhinderd

Kunt u om dringende redenen niet naar uw afspraak komen? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de afdeling Endoscopie. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Tot slot

Wilt u tot slot denken aan het volgende:

 • Neem bij ieder bezoek/onderzoek een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) mee.
 • Neem uw eigen bewaardoosjes mee voor een eventuele bril, kunstgebitten en/of gehoorapparaten.

Opleidingsziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Wij bieden tal van opleidingsmogelijkheden voor artsen, verpleegkundigen en paramedische beroepen en werken daarin nauw samen met opleidingscentra en –ziekenhuizen in de regio. Dit kan betekenen dat uw behandeling, onderzoek of operatie (mede) uitgevoerd wordt door een zorgverlener in opleiding. Denk hierbij aan een arts in opleiding tot specialist, een co-assistent of een verpleegkundige in opleiding. Veiligheid is het allerbelangrijkste, daarom staat de zorgverlener in opleiding altijd onder supervisie van een gekwalificeerde zorgverlener. Indien u niet wenst geholpen te worden door een zorgverlener in opleiding, kunt u dit aangeven bij uw behandelend arts.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de afdeling Endoscopie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Endoscopie
040 – 239 87 85

Spoedeisende Hulp (SEH)
040 – 239 96 00

Afdeling Kortverblijf & dagverpleging
040 – 239 87 77

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Endoscopie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/maag-darm-en-leverziekten


© 2024 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden