Drukmeting van de slokdarm (Folder)

Maag-, Darm- en Leverziekten
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Drukmeting van de slokdarm (Folder)

Op de afdeling Endoscopie is voor u een afspraak gemaakt voor een drukmeting van de slokdarm (oesophagusmanometrie). Dit is een onderzoek waarbij de druk in uw slokdarm gemeten wordt. Door middel van dit onderzoek kan uw arts de mogelijke oorzaak van uw klachten opsporen. Wij hopen dat u zich met behulp van deze folder goed kunt voorbereiden. Het is goed u te realiseren dat de situatie voor u persoonlijk anders kan zijn dan in deze folder wordt beschreven.

Functie van de slokdarm

De slokdarm is een buis die de keelholte verbindt met de maag. De wand van de slokdarm bestaat voor een belangrijk deel uit spierweefsel. Dit maakt de bewegingen van dit orgaan mogelijk. Zo kunt u door een goede samenwerking tussen de verschillende spieren moeiteloos voedsel doorslikken. Dit voedsel komt via ritmische samentrekkingen (de peristaltiek) in de maag terecht. Daarna  moet de sluitspier van de maagingang zich weer goed sluiten, zodat de zure maaginhoud niet kan terugstromen. Als de spieren van de slokdarm niet goed werken leidt dit tot klachten.

Via een slangetje (sonde) in de slokdarm worden drukmetingen uitgevoerd. Deze drukmetingen geven de arts veel informatie over de spieractiviteit van de slokdarm.

Voorbereidingen

Om het onderzoek goed te laten verlopen is het van belang dat u minimaal drie uur vóór het begin van het onderzoek niet meer eet, drinkt en rookt. Ook sommige medicijnen beïnvloeden de uitslag van dit onderzoek. Het is daarom noodzakelijk om hiermee (volgens voorschrift van de arts) te stoppen. Op de dag van het onderzoek meldt u zich op de afgesproken tijd bij de baliemedewerkster van de afdeling Endoscopie.

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek mag u in eerste instantie blijven zitten. Een slangetje wordt via de neus tot in de maag geschoven. Aan het uiteinde van het slangetje zitten gaatjes waar druppelsgewijs water doorheen loopt wat nodig is voor een goede drukmeting. Het inbrengen van het slangetje verloopt gemakkelijker als u slikt, zodra u het slangetje achter in de keel voelt. Hierna mag u gaan liggen en wordt de meting opnieuw verricht.

Op het beeldscherm kan de arts de spieractiviteit van de slokdarm waarnemen, omdat dit door een aantal elektroden in het slangetje wordt geregistreerd.

Tijdens het onderzoek is het belangrijk dat u de aanwijzingen van de verpleegkundige, die naast u zit, goed opvolgt. Dit is nodig om de spieractiviteit van de slokdarm te kunnen registreren. Halverwege het onderzoek krijgt u tien slokjes water die u even in de mond moet houden en vervolgens doorslikt. Er ontstaat hierdoor een duidelijk beeld hoe het transport in de slokdarm is.

Uw arts kan u de uitslag niet direct vertellen na dit onderzoek. De arts moet eerst de gegevens in de computer verwerken en daarna zorgvuldig bestuderen. U krijgt de uitslag bij het volgende polikliniekbezoek.

Het onderzoek zelf neemt niet veel tijd in beslag; u moet rekenen op ongeveer 20 minuten.

Risico’s en complicaties

Er zijn geen risico’s of complicaties bekend na dit onderzoek.

Nazorg

Na het onderzoek kunt u weer gewoon eten, drinken en uw medicatie innemen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzel dan niet om te bellen naar de afdeling Endoscopie.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Afdeling Endoscopie
040 – 239 87 85

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Endoscopie vindt u op www.catharinaziekenhuis.nl/maag-darm-en-leverziekten


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden