Duplexonderzoek van de aders van armen of benen (Folder)

Chirurgie
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

040 - 239 91 11
Catharina een Santeon ziekenhuis

Duplexonderzoek van de aders van armen of benen (Folder)

Er is voor u een afspraak gemaakt voor een duplexonderzoek van de armen of de benen op het Vaatlaboratorium. Dit is een echografisch onderzoek om de aders te beoordelen. De aders worden met behulp van geluidsgolven in beeld gebracht. Op deze manier kan ook de bloedstroom worden gemeten.

Wij hopen dat u zich met behulp van deze folder goed kunt voorbereiden. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier beschreven.

Voorbereiding

Het onderzoek vindt plaats op het Vaatlaboratorium. Als er niemand aanwezig is achter de balie mag u in de wachtruimte plaatsnemen. Voordat het onderzoek begint, vragen wij u om het te onderzoeken lichaamsdeel te ontkleden.

Indien het bij u om de benen gaat, vragen wij u om geen lange onderbroek te dragen omdat wij het gehele been moeten bekijken: vanaf de lies tot en met het onderbeen.

Het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een laborant van de afdeling. Gedurende het onderzoek staat u, ligt u en/of zit u op een onderzoekstafel. De laborant brengt een gelei aan op de huid. Dit is om een goede geleiding van de geluidsgolven te krijgen. Daarna gaat de laborant met een apparaatje over de huid, waardoor de bloedvaten (in kleur) op het beeldscherm van het echoapparaat zichtbaar zijn. Eventueel is uw bloedstroom tijdens het onderzoek ook hoorbaar.

Indien het een onderzoek van uw benen is, beginnen wij in de lies omdat dit een belangrijke plaats is voor zowel trombose als spataders.

Tijdens het onderzoek is het voor een goede registratie noodzakelijk om de bloedstroom af en toe te versnellen. Daarom knijpt de laborant af en toe in de arm of het been en/of krijgt u om de kuit een band, die telkens heel even wordt opgepompt. Dit is niet pijnlijk.

Het onderzoek van elke arm of elk been duurt ongeveer 15 tot 30 minuten.

Uitslag

Het resultaat van het onderzoek krijgt u van uw behandelend arts bij het volgende polikliniekbezoek.

Verhinderd

Kunt u niet naar een afspraak komen? Meld dit dan tenminste één dag voor het onderzoek. Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met het Vaatlaboratorium.

Contactgegevens

Catharina Ziekenhuis
040 – 239 91 11
www.catharinaziekenhuis.nl

Spoedeisende Hulp
040 – 239 96 00

Vaatlaboratorium
040 – 239 87 80

Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Chirurgie kunt u terugvinden op www.catharinaziekenhuis.nl/chirurgie


© 2023 Catharina Ziekenhuis
Alle rechten voorbehouden